Department of foundry of ferrous and nonferrous metals

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Не считать себя непогрешимым.


Got a problem in the text? Select the text press Shift+Enter and send us a message.


Sheyko_1ШЕЙКО
Олександр Іванович


     Date of birth: 27.01.1952.

     Takes his post science 1975

     Telephone for contacts: (044)- 454-97-72
     Room: 408-9
     E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

     Відповідальний за напрямами: 
       1. Проектно-конструкторський.
       2. Голова профбюро ІФФ.
       3. Заступник голови профкому співробітників НТУУ „КПІ”

 Освіта:


1975 рік. – закінчив фізико-технологічний (інженерно-фізичний) факультет „Київського політехнічного інституту”. Отримав кваліфікацію „інженер - металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”.

1978 рік. – захистив кандидатську дисертацію на тему „Отримання виливків без пригару шляхом підвищення міцності поверхні форм, стрижнів і протипригарних покриттів при високих температурах”.

1992 рік – присвоєне вчене звання доцента.


Перелік лекційних курсів:


„Устаткування ливарних цехів-1 Машини і обладнання”
„Устаткування ливарних цехів-2 Лінії і комплекси”
„Устаткування ливарних цехів-3 Приводи машин”
„Технологічне устаткування ливарних цехів”


Перелік курсів, по яким проводить лабораторні (практичні) заняття:

„Устаткування ливарних цехів-1 Машини і обладнання”
„Устаткування ливарних цехів-2 Лінії і комплекси”


Наукові здобутки:

Кількість наукових праць                                                       – 72
Кількість публікацій в наукових журналах:                       – 15
Кількість доповідей на наукових конференціях:              – понад 100
Кількість виданих методичних вказівок:                              – 8
Кількість отриманих авторських свідотств та патентів:    – 8


Напрямок наукових досліджень:

1. Розроблення високоефективних протипригарних покриттів для сталевого та чавунного литва.
2. Розроблення засобів запобігання утворенню пригару на виливках, які виготовляють в разових піщаних формах.
3. Розроблення методів підвищення поверхневої міцності форм та стрижнів.
4. Дослідження міцності форм, стрижнів та протипригарних покриттів при високих температурах.
5. Дослідження впливу гранулометричного складу кварцового піску на технологічні властивості формувальних сумішей. 

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©