Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

124. Все искусство к управлению сводится к двум вещам: одарять и карать. (Магомет 11)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

ВАЖЛИВО!


Для вступу на 1-й курс за напрямом підготовки "бакалавр" (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форму навчання) необхідно особисто представити Приймальній комісії (16 корпус, 122 кімната) наступні документи:

1. Перелік конкурсних предметів для вступу на спеціалізації кафедри:

- математика
- фізика або іноземна мова (Англійська мова, Французька мова, Німецька мова, Іспанська мова)
- українська мова та література

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступу КПІ ім. Ігоря Сікорського

2. Вступники мають подавати виключно сертифікати ЗНО 2016 та 2017 року.

3. Мінімальний бал сертифікатів ЗНО:

- з профільних предметів (математика і (фізика або іноземна мова)): один не менше 125 за умови, що інший не менше 100;
- з непрофільного предмету (українська мова та література): не менше 100.

4. Підрахунок конкурсного балу:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому),
ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлюються згідно додатків до цих Правил. К4 дорівнює 0,05. К5 дорівнює 0,05 в разі успішного закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського при вступі на спеціальності, наведені в додатку 4 до Умов прийому, 0 – в інших випадках.

- бал сертифіката з математики множиться на 0,5;
- бал сертифіката з фізики множиться на 0,2;
- бал сертифіката з української мови та літератури множиться на 0,2;
- бал атестата за 12-бальною шкалою враховується за номіналом. Бал сертифіката за 200-бальною шкалою множиться на 0,05.

Максимальна сума – 200 балів.

5. Додаткові бали зараховуються:

- Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;
- Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому) (в разі її проведення), можут ь нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет;
- при наявності сертифіката Факультету довузівської підготовки (СДП) при КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0,05

6. Терміни реєстрації заяв вступників (в паперовій або електронній формі) – з 12 липня по 26 липня 2017 року.

 Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний

7. Формування списків рекомендованих до зарахування не пізніше 12-ї год. 01.08.2017 р.

8. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-ї год. 05.08.2017 р.

9. Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12-ї год. 06.08.2017 р.

10. Документи, що дають право на пільги (інвалідність, сирітство, чорнобильське і т.д.) та їх ксерокопії;

11. Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів для вступу на кафедру здійснюється в учбовому корпусі № 16 НТУУ "КПІ" в кімнаті 122.

Відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інформація щодо електронної реєстрації!

Попередня реєстрація абітурієнтів НТУУ "КПІ"

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016-2017 рр. з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (відбірковою) комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  реєструється уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяви до НТУУ «КПІ» на певний напрям підготовки на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази відповідальною особою відбіркової комісії факультету/інституту, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

http://kpi.ua/pk

http://kpi.ua/admission

 

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2018©

Розробка: shevchuk.ua