Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

Не растворяться в других.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

ВАЖЛИВО!


Для вступу на 1-й курс за напрямом підготовки "бакалавр" (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форму навчання) необхідно особисто представити Приймальній комісії (16 корпус, 122 кімната) наступні документи:

1. Перелік конкурсних предметів для вступу за освітньою програмою кафедри:

- математика
- фізика або іноземна мова (Англійська мова, Французька мова, Німецька мова, Іспанська мова)
- українська мова та література

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з математики

Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з фізики

2. Вступники мають подавати виключно сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 рр.

сертифікати ЗНО з іноземної мови ТІЛЬКИ 2018 та 2019 рр.

3. Мінімальний бал сертифікатів ЗНО:

- з профільних предметів (математика і (фізика або іноземна мова)): один не менше 125 за умови, що інший не менше 100;
- з непрофільного предмету (українська мова та література): не менше 100.

4. Підрахунок конкурсного балу:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому).

- бал сертифіката з математики множиться на 0,5;
- бал сертифіката з фізики множиться на 0,2;
- бал сертифіката з української мови та літератури множиться на 0,2;
- бал атестата за 12-бальною шкалою враховується за номіналом. Бал сертифіката за 200-бальною шкалою множиться на 0,05. (Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5 - бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних при чин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12 - бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2)

Максимальна сума – 200 балів.

5. Додаткові бали зараховуються:

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

6. Терміни реєстрації заяв вступників (в паперовій або електронній формі) – з 10 липня по 22 липня 2019 року.

 Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний

7. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 26 липня

8. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 31 липня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17:00 години 06 серпня

 9. Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12-ї год. 01.08.2019 р.

10. Документи, що дають право на пільги (інвалідність, сирітство, чорнобильське і т.д.) та їх ксерокопії;

11. Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів для вступу на кафедру здійснюється в учбовому корпусі № 16 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 122.

Відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інформація щодо електронної реєстрації!

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016-2018 рр. з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (відбірковою) комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заяви до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на певний напрям підготовки на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази відповідальною особою відбіркової комісії факультету/інституту, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

http://kpi.ua/pk

http://kpi.ua/admission

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©