Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

202. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. (Андерсен)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Дисципліни Комп'ютеризовані процеси лиття
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
І.1. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки
1/I Вища математика
2/I Фізика
3/I Хімія
4/I Інформатика
5/I Чисельні методи
І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки
1/II Економіка і організація виробництва
2/II Охорона праці та цивільний захист
3/II Нарисна геометрія та інженерна графіка
4/II Хімія елементів
5/II Механіка
6/II Фізична хімія
7/II Електротехніка
8/II Металознавство
І.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)
1/III Екологічні Н/Д
2/III Переддипломна практика
3/III Дипломне проектування
І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)
1/IV Історичні Н/Д
2/IV Україномовні Н/Д
3/IV Філософські Н/Д
4/IV Психологічні Н/Д
5/IV Правові Н/Д
6/IV Соціально-гуманітарні Н/Д № 1
7/IV Соціально-гуманітарні Н/Д № 2
8/IV Іноземна мова
9/IV Іноземна мова професійного спрямування
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
1/с Вступ до фаху
2/с Теорія металургійних процесів
3/с Первинні матеріали для ливарного виробництва
4/с Теплотехніка ливарного виробництва
5/с Основи художнього та ювелірного литва
6/с Теоретичні основи ливарного виробництва
7/с Теоретичні основи формоутворення
8/с Корозія та захист металів
9/с Технологія ливарної форми
10/с Устаткування ливарних цехів
11/с Створення та управління базами даних
12/с Нові матеріали
13/с Компютерні технології швидкого протипування
14/с Виробництво виливків із чавуну
15/с Виробництво виливків із сталей
16/с Виробництво виливків із кольорових металів
17/с Виробництво виливків спеціальними способами литва
18/с Контроль якості продукції
ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)
1/св Н/Д з САПР
2/св Н/Д з властивостей та оброблення металів
3/св Н/Д з фізичних методів дослідження
4/св Н/Д з проектування технологічних відділень
5/св Н/Д з автоматизація виробничих процесів
6/св Н/Д з позапічного оброблення розплавів
                                 
                                 
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
І.1. Навчальні дисципліни базової підготовки
1/I Патентознавство та інтелектуальна власність
2/I Математичні методи оптимізації
3/I Математичне моделювання систем і процесів
І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)
1/II Н/Д з проблем сталого розвитку
2/II Н/Д з педагогіки
3/II Н/Д з менеджменту
4/II Практикум з іншомовного наукового спілкування
І.3. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)
1/III Основи наукових досліджень
2/III Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
3/III Науково-дослідна практика
4/III Робота над магістерською дисертацією
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
1/с Кристалізація та властивості чавуну у виливках
2/с Сталеве литво
3/с Спеціальні та особливі види литва
4/с Теорія і практика наукових досліджень
5/с Проектування ливарних цехів
6/с Чинники успішного працевлаштування за фахом
7/с Кольорове литво
8/с Конструювання литих деталей
9/с АСК   технологічних процесів ливарного виробництва
10/с Комп'ютерні технології у ливарному виробництві
11/с Композиційне литво
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©