Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

Дружить с опытом.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Вініченко Валентин Геннадійович Розробка технології виготовлення виливків з піноалюмінію

Вініченко Валентин Геннадійович Розробка технології виготовлення виливків з піноалюмінію

Магістерська дисертація: 78 с., 22 рис., 13 табл., 25 посилань, 2 додатки

Мета роботи – розробити технологію отримання якісної лігатури з пороутворювачем СаСО3 та дослідити вплив умов заливання металу на густину та пористість виливків при литті у кокіль.

Об’єктом дослідження є технологія виготовлення лігатури Al-Si-CaCO3 та виготовлення виливків з піноалюмінію.

Предмет дослідження – вплив технологічних параметрів на густину та пористість виливків з піноалюмінію.
Методика дослідження – виготовлення імпеллера для механічного замішування поро фору у розплав, градуювання замішувача, виготовлення лігатури з порофором замішуванням у твердо-рідкому металі, складання плану експериментів, проведення плавок, дослідження густини та поруватості виливків при литті у кокіль в залежності від температури металу, температури кокілю та діаметру виливка.

Результати роботи – Представлені результати дослідження впливу механічного замішування за допомогою імпеллера, представлені значення густини та поруватості виливків при литті у кокіль в залежності від температури металу, температури кокілю та діаметру виливка.

Область використання – Отримання пористих виливків, які застосовуються в машинобудуванні, суднобудуванні, авіабудуванні та ін.

Апробація роботи – науково-технічна конференція – Нові матеріали і технології в машинобудуванні, 21…22 травня 2015 р., м. Київ.

ПІНОАЛЮМІНІЙ, ПОРОФОР, ЛІГАТУРА, МЕХАНІЧНЕ ЗАМІШУВАННЯ, ПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ, КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ, МЕТАЛЕВА ФОРМА, ПОРУВАТІСТЬ, ГУСТИНА, ТЕМПЕРАТУРА ЗАМІШУВАННЯ

Повний текст

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©