Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

Мыслить в одиночку, но уклоняться от одиночества.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Глазова Марія Андріївна Вплив параметрів ущільнення формувальних сумішей на отримання безде-фектного лиття

Глазова Марія Андріївна Вплив параметрів ущільнення формувальних сумішей на отримання безде-фектного лиття

Дипломна робота: 122 с., 28 рис., 13 табл., 57 посилань, 6 додатків.

Об’єкт дослідження –формувальна та стрижнева суміші, під час формовки.

Предмет дослідження - реологічні та технологічні властивості ФС, СС та піс-ків.

Мета роботи – дослідити яким чином реологічні властивості формувальних сумішей впливають на щільність форми, якість ФС та готового виливка.

Методика дослідження – застосовані стандартні методи досліджень фізико-механічних властивостей сумішей, планування експериментів, кореляційний і регре-сійний аналіз.

Результати та їх новизна – удосконалена методика визначення характеру та якості ущільнення формувальної та стрижневої суміші за допомогою віброустанов-ки та прибору 04116. Виготовлені нові проби на тріщиностійкість, шорсткість та пригар з дерева, АБС-пластику, сірого чавуну, силуміну. Отримані пробні експери-ментальні виливки на виготовлених пробах.

Ступінь впровадження – суміші пройшли лабораторні випробування на ви-ливках із сірого чавуну та високолегованої жароміцної сталі.

Область застосування – виготовлення ливарних стрижнів та форм для отри-мання виливків із: залізовуглецевих, кольорових, стоматологічних сплавів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – оптимізація формовки на рівні автоматизованих реологічних вимірювань, повної або часткової автоматизації застосування САУ і САР.

ПІСКИ, СТРИЖНЕВА СУМІШ, ФОРМУВАЛЬНА СУМІШ, ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ, ДИСТЕНСИЛІМАНІТ, МІЦНІСТЬ, ОБСИПА-ЄМІСТЬ, ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА, ВІБРОУЩІЛЬНЕННЯ, ПРЕСУВАННЯ

повний текст...

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©