Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Невозмутимость.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Скирденко Марія Вячеславівна

Стрижневі суміші з неорганічними зв'язувальними компонентами і способи прискорення їх твердіння                                                                         

Магістерська дисертація: 128 с., 27 рис., 25 табл., 49 посилань.

Об’єкт дослідження: Стрижневі суміші із неорганічними зв’язувальними компонентами на основі ортофосфорної кислоти і алюмінату натрію та процеси їх зміцнення.

Предмет дослідження: Динаміка зміцнення стрижневих сумішей із додаванням 30 різних затверджувачів, фізико-механічні властивості зразків; вплив складу і режиму зміцнення суміші з алюмінатом натрію на її властивості.

Мета роботи: створення сучасних наукових основ класифікації зв’язу-вальних матеріалів у ливарному виробництві та розроблення стрижневої суміші з новим неорганічним зв’язувальним компонентом.

Методи дослідження: оригінальна методика контролю динаміки зміцнення сумішей; приготування розчинів зв’язувальних компонентів і затверджувачі; планування експериментів; визначення властивостей зразків, математичне оброблення даних.

Результати дослідження: встановлено принципово нові фізико-хімічні схеми зміцнення стрижневих сумішей, створено оновлену наукову класифікацію зв’язувальних компонентів, розроблено стрижневу суміш із новим неорганічним матеріалом та визначено її властивості.

Значущість роботи: робота вносить нові дані до наукових уявлень про процеси зміцнення стрижневих сумішей; для практичного застосування створено суміш простого складу, яка має міцність при стисканні не менше 3,0 МПа при обсипаємості не більше 0,2%.

Галузі застосування: виготовлення ливарних стрижнів, які зміцнюються при нагріванні.

Прогнозовані припущення: подальшим дослідженням підлягають структура і фазовий склад зв’язувальних компонентів, синтезованих із алюмінату натрію і ортофосфорної кислоти; розроблена суміш має пройти виробничі випробування у цехах чавунного, сталевого та кольорового литва.

АЛЮМІНАТ НАТРІЮ, ДИНАМІКА ЗМІЦНЕННЯ, ЗАТВЕРДЖУВАЧ, ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРИЖНЕВА СУМІШ, ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©