Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Торопиться медленно.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Мартиненко Іван Олексійович

Підвищення технологічних властивостей суміші для виготовлення ливарних стрижнів

Дипломна робота: 73 с., 10 рис., 15 табл., 57 посилань.

Об’єкт – стрижнева суміш теплового зміцнення для застосування на ПАТ «ПТМЗ».

Мета роботи – створення неорганічного марганець-фосфатного зв’язувального компонента та розроблення стрижневої суміші на його основі.

Методика дослідження – стандартні методики досліджень фізико-механічних властивостей (міцність при стисканні, обсипаємість) зразків, виготовлення стрижнів на заводі «ПТМЗ».

Результати та їх новизна – реалізовано синтез неорганічного зв’язувального компонента із ортофосфорної кислоти і сірчанокислого марганцю та розроблено стрижневу суміш на його основі.

Основні показники – міцність при стисканні зразків суміші у сухому стані 2,6…3,5 МПа, обсипаємість не більше 0,6%, а температура зміцнення є нижчою, ніж для традиційних сумішей (150 оС).

Ступінь впровадження – виготовлено дослідні зразки стрижнів в умовах ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

Область застосування – ливарні цехи, призначені для виготовлення виливків із залізовуглецевих сплавів у піщаних формах із застосуванням стрижнів.

Економічна ефективність – умовний економічний ефект 169200 грн.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – впровадження розробленої марганець-фосфатної суміші для виготовлення ливарних стрижнів на заводі «ПТМЗ», що дасть змогу знизити температуру зміцнення і відмовитися від використання екологічно небезпечних сумішей.

СУЛЬФАТ МАРГАНЦЮ, ЗВ’ЯЗУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ, СТРИЖНЕВА СУМІШ, МІЦНІСТЬ, ОБСИПАЄМІСТЬ, ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА, АМОНІЙ ФОСФОРНОКИСЛИЙ, ТЕМПЕРАТУРА, МАРГАНЕЦЬ СІРЧАНОКИСЛИЙ

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©