Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

81. Нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы. (В.Ли)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Халявкін Антон Андрійович

Вплив електромагнітної обробки гетерогенних алюмінієвих сплавів на структуроутворення при одержанні композитів

Дипломна робота: 64 с., 20 рис., 11 табл., 63 посилання.

Об’єктдослідження– процесс виготовлення литих алюмоматричних композиційних матеріалів.

Мета роботи – експериментальним шляхом визначити кращий метод введення армуючої фази до розплаву для забезпечення більшої ступені засвоєння.

Методика дослідження– вплив на розплав електромагнітної обробки та вібрації.

Результатитаїхновизна– встановлено, що при введенні армуючої фази у вигляді напівфабрикатів, та під впливом електромагнітної обробки та вібраціїї ступінь засвоєння підвищуються, що в свою чергу покращую триботехн ічні властивості розплаву у 1,4 рази.

Основніпоказники– під час створення ЛКМ  рекомендовані індукція змінного магнітного поля 0,07-0,09 Тл, амплітуда вібрації – 0,4-0,5мм, частота – 100 Гц.

Ступінь впровадження– триботехнічн івипробування пройшли в лабораторних умовах.

Галузь застосування– алюмоматричні КМ використовуються в конструкційних галузях, машинобудуванні.

Економічна ефективність– з коефіцієнта економічної ефективності, К=2,94, встановлено, що виконана робота є економічно вигідною.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – методика введення армуючих частинок в розплав у вигляді напівфабрикатів (брикетів) та використання електромагнітноїо бробки та вібрації значно покращили якість отриманих образчиків.

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МГД ОБРОБКА, ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ,  ВІБРАЦІЯ

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©