Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Не гоняться за приятным, а считать за таковое избегание неприятностей.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Ямшинський публікації

                Список наукових праць Ямшинського Михайла Михайловича

п/п

Найменування праць

Рукописні або

друковані

Назва видавництва, журналу

(номер, рік)

Кількість сторінок

Призвіща співавторів праць

1

2

3

4

5

6

 

До захисту

1

Вдосконалення технології виплавлення жаростійких сплавів

Друкована

Металознавство та обробка металів. – 2003, № 1.

2 стор.

2

Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Металознавство та обробка металів. – 2004, № 3.

5 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

3

Эксплуатационные свойства литейных хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство. – 2004, № 9.

4 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

4

Методи підвищення литих жаростійких деталей

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №4.

6 стор.

Федоров Г.Є.

5

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей в залежності від умов   експлуатації литих деталей

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №5

6 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

6

Сучасні технологічні аспекти виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №6

6 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

7

Изготовление отливок с дифференцированными свойствами поверхности

Друкована

Металл и литье Украины – 2004, №12

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

8

Теорія і практика виробництва виливків: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Спеціальна металургія» і «Металознавство»

Друкована

«Політехніка», 2003.

24 с.

В.О. Косячков,

А.С. Кочешков, О.А. Чайковський

9

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи теорії плавки та виробництва виливків” та “Теорія і практика виробництва литва” розділ “кольорове литво” для студентів спеціальностей ”Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” та “Спеціальна металургія”

Друкована

“Прінт-центр”, 2004.

24 с.

О.П.Макаревич, В.О.Косячков, А.А.Федоренко

10

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліні „Спеціальні та особливі види литва” для студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”

Друкована

«Політехніка», 2004.

48 с.

О.П. Макаревич, А.С. Кочешков

11

Методичні вказівки   до проектування ливникових   систем для виготовлення сталевих   виливків у піщаних   формах для студентів спеціальності «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів»   усіх форм навчання

Друкована

„Видавництво «Політехніка»”, 2005.

46 с.

Г.Є. Федоров,

І.М. Гурія

12

Сталі для виливків. Довідкові матеріали. Для студентів спеціальності «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» усіх форм навчання.

Друкована

„Видавництво «Політехніка»”, 2005.

68 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

Після захисту

13

Структура и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство – 2005, №10

3 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

14

Влияние технологических факторов на структуру и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство – 2005, №10

3 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

15

Влияние структуры на механические и эксплуатационные характеристики хромоалюминиевых сталей

Друкована

Процессы литья – 2005, №4

7 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

16

Новые жаростойкие стали для работы в агрессивных средах

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2007, №2

2 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

17

Микролегирование и модифицирование литейніх жаростойких хромоалюминиевіх сталей

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2007, №2

3 стор

В.Г. Могилатенко

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

18

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцироваными свойствами поверхности

Друкована

Вісник ДДМА – 2006, №3 (5)

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

19

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування ливарних цехів” усіх форм навчання

Друковна

«Політехніка»

64 стор

Г.Е. Федоров,

І.М. Гурія

20

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи теорії плавки і виробництва виливків”. Виробництво виливків із сталей для студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”

Друкована

«Політехніка»

24 стор

Г.Є. Федоров

І.М. Гурія

21

Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з розділу «Контроль якості продукції» дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції» для студентів спеціальностей «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та «Спеціальна металургія» усіх форм навчання

Друкована

«Політехніка», 2006

56 с.

Г.Є. Федоров,

В.О. Косячков

22

Вдосконалення технології виплавлення та розливання жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра, Київ, НТУУ «КПІ» ІФФ, 8-9 жовтня 2002 р.

С. 142…149

23

Вдосконалення технології виплавлення та розливання жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Перша науково-практична конференція молодих учених «Металознавство та обробка металів», Київ, ФТІМС НАН України, 26-28 лютого 2003 р.

C.42…44

24

Влияние структуры на свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Международный научно-технический конгресс «Литейное производство на рубеже столетий», Киев, 2-6 июня 2003 г.

С. 72…74.

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

25

Влияние структуры на свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

V Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых, посвященная памяти профессора М.И. Гольдштейна, Екатеринбург, 17-22 ноября 2003 г.

С. 28.

Федоров Г.Е.,

26

К вопросу об изготовлении отливок с дифференцированными свойствами Научный семинар «Литье в песчаные формы»

Друкована

4-ая международная выставка «Литейно дело» Санкт-Петербург 13-16 марта 2004 г

С.24…25

Г.Е. Федоров

27

Технологические аспекты изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности Международный научно-технический конгресс   Литейное производство: высококачественные отливки   на основе эффективных   технологий

Друкована

Киев 2-4 июня 2004 г.

С.67…68

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

28

Особенности изготовления отливок с дифференцированными   свойствами поверхности Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося ученого литейщика профессора, доктора технических наук Бориса Борисовича Гуляева

Друкована

Санкт-Петербург, 22-24 июня 2004 г.

С.57…59

Г.Е. Федоров

29

Специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей VIII-ая Международная конференция «Пути повышения качества   и экономичности литейных процессов»

Друкована

Одесса, 10-12 сентября 2004 г.

С.77…78

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

30

Изготовление отливок с дифференцированными свойствами поверхности VІ Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых

Друкована

Екатеринбург, 2-4 ноября 2004 г

С.27…28

31

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье и металообработка 2005

Друкована

Запорожье 16-18 марта 2005

С.38…39

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

32

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. Международный   научно-технический конгресс. Економический путь к висококачественному литью

Друкована

Киев 7-9 июня 2005 г

С.12…15

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

33

Усовершенствование технологий производства оливок с дифференцироваными свойствами поверхности IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. «Интеллект молодых – производству 2005».

Друкована

Краматорск 14-17 ноября 2005 г

С.15…16

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

34

Дифференциация свойств поверхности отливок. Международный   научно-технический конгресс. Процессы плавки, обработки и розливки металлов: отливки, слитки, заготовки

Друкована

Киев 6-7 июня 2006 г

С.46…47

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

35

Жаростойкие стали для работы в агрессивных средах при температурах до 1250°С. 6-я международная научно-техническая Интернет-конференция «Новые материалы и технологии в машиностроении»

Друкована

Брянск 20 октября-20 ноября 2006 г

С.88…91

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

36

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности. VII Международная научно-техническая конференция „Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых”: Материалы конференции, Екатеринбург

Друкована

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 27 ноября - 1 декабря 2006 г.

С.104

37

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности. ІІІ Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2007

Друкована

Запорожье, 27-29 марта 2007 г

С.77-79

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

38

Отливки с дифференцироваными свойсвами поверхности. Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов

Друкована

Краматорск, 29 мая – 5 июня 2007 г

С.12-14.

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

39

Повышение износостойцкости хромомарганцевых чугунов

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2008, №1

3 стор

В.Г. Могилатенко, Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

40

Дослідження процесів легування поверхневих шарів сталевих виливків. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запоріжжя

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.92…94.

2 стор

Могилатенко В.Г., Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.,

Партала Л.П.

41

Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунов. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запорожье

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.98…100.

2 стор

Могилатенко В.Г.

Федоров Г.Е.,

Е.А. Платонов,

Т.Н. Максимлюк

Л.П. Партала

42

Оптимізація хімічного складу жаростійких сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запорожье

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.104…106.

2 стор

Могилатенко В.Г.,

Федоров Г.Е.,

Платонов Є.О., Кузьменко А.Ю.

43

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающие при температуре до 1300°С. Международная научно-техническая конференция „Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”.

Друкована

9…12 сентября 2008, г. Краматорск, С. 144…145.

1 стор

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

44

Пути повышения служебных характеристик хромомарганцевых чугунов. IV International Conference „Strategy of quality in industry and education” May 30 – June 6, 2008, Varna, Bulgaria (IV Международная конференция „Стратегия качества в промышленности и образовании”)

Друкована

30 мая – 6 июня 2008, г. Варна, Болгария

С. 569…572.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, С.И. Цоновский, К.С. Радченко

45

Литейные жаростойкие безникелевые стали. IV International Conference „Strategy of quality in industry and education” May 30 – June 6, 2008, Varna, Bulgaria (IV Международная конференция „Стратегия качества в промышленности и образовании”)

Друкована

30 мая – 6 июня 2008, г. Варна, Болгария

С. 566…569.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, Т.Г. Кочерга

46

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С. Міжнародна науково-технічна конференція „Матеріали для роботи в екстремальних умовах”

Друкована

30 – 31 жовтня 2008 р., Київ. С. 153…161.

8 стор

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.,

47

Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунок

Друкована

Литейное производство – 2008, №8

3 стор

Могилатенко В.Г.

Федоров Г. Е.

Платонов Е. А., Цоновский С. И.

Партала Л. П.

48

Ливарні властивості жаростійких сталей поверхности

Друкована

Вісник ДДМА – 2008, №1 (11)

С. 172…

177.

Федоров, Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Ю.,

Максимлюк Т.М.

49

Контроль якості продукції

Друкована

Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. –

322 с.

Федоров, Г.Е.,

Фесенко М.А.,

Фесенко А.М..

50

Ливарні опоки

Друкована

Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. –

120 с.

Дорошенко С.П.,

Федоров, Г.Е.,

Фесенко М.А.,

Фесенко А.М.

51

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С.

Друкована

Литье Украины – 2008, №5

С. 6…14.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

52

Совершенствование литейных жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием. "Новые материалы и технологии в машиностроении - 2009" 9-я Международная научно-техническая конференция.

Друкована

1 мая-31 мая 2009, г. Брянск, С. 110…114

С 110…

114

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Назаренко В.С.

53

Микролегированые и модифицированые жаростойкие хромоалюминиевые стали. V Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2009,

Друкована

Запорожье, 24-26 марта 2009 г. С. 104…106.

 

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

В.С. Назаренко

54

Підвищення гідро абразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2009, №1

.

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, К.С. Радченко

55

Повышение специальных свойств жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием

Друкована

Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 220…225.

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, В.С. Назаренко

56

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С

Друкована

Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 300…306.

6 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

57

Повышение свойств литейных жаростийких хромоалюминиевых сталей

Друкована

6 июня – 13 июня 2009, г. Варна, Болгария С. 472…475.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

В.В. Езжев

58

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С. "Новые материалы и технологии в машиностроении - 2009" 10-я Международная научно-техническая конференция.

Друкована

15 октября-15 ноября 2009, г. Брянск, С. 153…157.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, В.С. Назаренко, И.А. Верес

59

Зносостійкий чавун

 

Патент

№ 38928

від 26.01.2009

 

Є.О. Платонов

Г.Є. Федоров

А.Ю. Кузьменко

60

Зносостійка сталь

 

Патент

№58211

від 11.04.2011

 

Є.О. Платонов

Г.Є. Федоров

І.А. Власюк

М.С. Сич

61

Покращання технологічних властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 32…34

3 стор

И.А. Верес,

О.В. Соболюк,

В.С. Назаренко,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

62

Виготовлення виливків із диференційованими властивостями

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 117…119

3 стор

Д.Г. Кужель,

Т.В. Бурлака,

Г.Е. Федоров

63

Підвищення експлуатаційних властивостей хромомарганцеіих чавунів, мікролегованих титаном і ванадієм

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 141…143

3 стор

О.В. Парфентьєв,

Д.В. Мошковський,

К.С. Радченко,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

64

Зносостійкі середньовуглецеві сплави

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 219…220

2 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

Т.В. Бурлака,

М.В. Гарячий

65

Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 21…24

3 стор

К.С. Радченко,

Г.Е. Федоров

66

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства износостойких сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 26…29

3 стор

И.А. Власюк,

В.Г. Могилатенко,

А.М. Товкач

67

Комплексное исследование влияния углерода и титана на технологические свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 29…32

3 стор

И.А. Верес,

Г.Е. Федоров,

О.В. Соболюк,

В.С. Назаренко

68

Вдосконаленя методики дослідження гідроабразивної зносостійкості сплавів

Нові матеріали і технології в машинобудуванні. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

27 травня 2010

м. Київ

С. 38…40

2 стор

Р.О. Костін

69

Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

27 травня 2010

м. Київ

С. 65…67

2 стор

К.С. Радченко

70

Підвищення зносостійкості сталі методом поверхневого легування в ливарній формі

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 27…29

2 стор

В.Г. Могилатенко, І.А. Власюк,

Т.В. Бурлака

71

Виготовлення виливків із диференційованими властивостями методом поверхневого легування

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 40…41

2 стор

Кужель Д.Г,

Завертайло М.В.

72

Підвищення спеціальних властивостей хромоалюмінієвих сталей мікролегуванням та модифікуванням

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 55…56

2 стор

Федоров Г.Є.,

Назаренко В.С., Платонов Є.О.

73

Вплив термічного оброблення на структуру і властивості хромомарганцевого чавуну, мікролегованого Сурмою

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 59…60

2 стор

Радченко К.С., Левін В.А.

74

Підвищення технологічних та експлуатаційних властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 74…76

2 стор

Верес І.А.,

Соболюк О.В.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.,

75

Вплив легування нітридом титану та боридом титану на технологічні та експлуатаційні властивості хромо-марганцевого чавуну

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 76…77

2 стор

Гарячий М.О.,

Радченко К.С.

76

Совершенствование методики исследования износостойкости сплавов в гидроабразивной среде. VI Международная конфекренция «Стратегия качества в промышлености и образовании»

Друкована

4 июня – 11 июня 2010, г. Варна, Болгария

С. 365…368.

3 стор

Радченко К.С.,

Федоров Г.Є.,

Костин Р.А.,

Соболюк О.В.

77

Поверхневе легування для виготовлення виливків із диференційованими властивостями. VII Международная конфекренция «Стратегия качества в промышлености и образовании»

Друкована

3 июня – 10 июня 2011, г. Варна, Болгария

С. 126…129.

3 стор

Федоров Г.Є.,

Кужель Д.Г,

Бурлака Т.В.

78

Підвищення експлуатаційних властивостей хромоалюмінієвих сталей термомеханічним обробленням Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3

Друкована

28…29 грудня 2010 р.

м. Київ

С. 219…223

4 стор

Верес І.А.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.,

79

Високолеговані чавуни для роботи в умовах інтенсивного гідро абразивного зношування Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3

Друкована

28…29 грудня 2010 р.

м. Київ

С. 223…225

3 стор

Радченко К.С.,

Гарячий М.О.,

Мошковський Д.В.

80

Расширение областей использования жаростойких хромоалюминиевіх сталей термомеханической обработкой. Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 51…53

2 стор.

Верес И.А.,

Г. Е. Федоров

81

Вдосконалення технологічних процесів виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 155…157

2 стор.

Кужель Д. Г.,

Бурлака Т. В.,

82

Вибір зв’язувального компоненту обмазки для поверхневого легування виливків у формі, дослідження структури легованого шару і перехідної зони. Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 195…197

2 стор.

Могилатенко В.Г.,

Власюк І. А.

83

Підвищення технологічних властивостей хромомарганцевих чавунів, мікролегованих титаном і ванадієм Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 218…220

2 стор.

О.В. Парфентьєв, Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов.

84

Мікролегування і модифікування високо-хромистого чавуну Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 230…232

2 стор.

К. С. Радченко,

Г. Є. Федоров.

85

Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 34…40.

6 стор

Верес И.А.

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

86

Влияние микролегирования и модифицирования на структуру и свойства износостойкого хромомарганцевого чугуна

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 133…140.

6 стор

Радченко К.С.

Федоров Г.Е.

87

Середньо вуглецеві зносостійкі сталі для теплоенергетики

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 179…185.

6 стор

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

88

Теоретичні основи ливарного виробництва

Друкована

Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 288 с.

288

92

В.Г. Могилатенко

О.І. Пономаренко

В.М. Дробязко

А.С. Кочешков

89

Проектування ливарних цехів Ч.1

Друкована

Київ:, НТУУ «КПІ», 2011. – 582 с.

582

210

Г.Є. Федоров

В.Г. Могилатенко

І.М. Гурія

І.О. Шинський

90

Проектування ливарних цехів Ч.2

Друкована

Київ:, НТУУ «КПІ», 2011. – 316 с.

316

160

Г.Є. Федоров

В.Г. Могилатенко

І.М. Гурія

І.О. Шинський

91

Повышение эксплуатационных свойств хромоалюминиевых сталей термомеханической обработкой

Друкована

Лите Украины, 2012, № 9 (145) – С. 23…25

2 стор

Верес И.А.

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

92

Дослідження зв’язувальних компонентів обмазки для поверхневого легування

виливків у формі. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 17…18

1 стор.

Могилатенко В.Г., Бурлака Т.В.,

Власюк І.А.

93

Методика дослідження сталей із спеціальними властивостями

на окалиностійкість. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 67…68

1 стор.

Мошковський Д.В.,

Верес І.А.,

Федоров Г.Є.,

94

Підвищення експлуатаційних характеристик хромомарганцевого чавуну

за рахунок мікролегування та режимів термічного оброблення. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 73…74

1 стор.

Парфентьєв О.В.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.

95

Термічне оброблення високохромистого чавуну,

мікролегованого титаном, бором і сурмою. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 79…80

1 стор.

Радченко К.С.,

Писаренко В.М., Левін В.А.

96

Поверхневе легування

для виготовлення виливків з диференційованими властивостями. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 47…48

1 стор.

Кужель Д.Г.,

Бурлака Т.В.,

97

Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №5, С. 9…10

1 стор

Верес И.А.,

Федоров Г.Е.

98

Влияние микролегирования и модифицирования на свойства износостойкого Cr–Mn-чугуна

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 14…18

4 стор

Радченко К.С.,

Федоров Г.Е.

99

Термомеханическая обработка жаростойких Cr-Al- сталей

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 36…41

5 стор

Верес И.А.,

Платонов Е.А.,

Федоров Г.Е.

100

Исследование связующих компонентов обмазки для поверхностного легирования отливок в форме

Друкована

Металл и литье Украины №9 2012

С. 17…20

 

В. Г. Могилатенко, М. М. Ямшинский, И. А. Власюк,

Т. В. Бурлака

101

Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна

Друкована

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.

6 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

102

Механические свойствахромоалюминиевых сталей при использовании термомеханической обработки Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-4

Друкована

20…21 грудня 2012 р.

м. Київ

С. 136…139

6 стор.

И.А. Верес,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

М.М.Ямшинский

103

Влияние титана на структуру и механические свойства высокохромистого заэвтектического чугуна. Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-4

Друкована

20…21 грудня 2012 р.

м. Київ

С. 128…132

6 стор

К.С. Радченко,

В.М. Писаренко

В.А. Левин,

М.М.Ямшинский

104

Вплив легувальних елементів на зносостійкість в умовах гідроабразивного зносу // V Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні.

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 90…92.

2 стор.

Радченко І.О.,

Радченко К.С.,

Федоров Г.Є.,

105

Улучшение структуры и свойств износостойкого высокохромистого чугуна титаном и редкоземельными металлами // V Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні.

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 92…94.

2 стор.

Радченко К.С.,

Платонов Е.А.,

Федоров Г.Е.

106

Методичне забезпечення поверхневого легування виливків із диференційованими властивостями

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 58…60.

2 стор.

Кужель Д.Г.,

Ямшинський М.М.

107

Програмне забезпечення для розрахунку шихти для сталей

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 144…146.

2 стор.

Ямшинський М.М., Грядовський І.О.

108

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна обработанного титаном и редкоземельными металлами // IV Международная научно-техническая конференция. «Перспективніе технологи, матеріалі и оборудование в литейном производстве».

Друкована

Краматорськ 30 сентября-4 октября 2013 г. С.189…191

2 стор.

Радченко К.С.,

Платонов Е.А.,

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е.

109

Підвищення експлуатаційних характеристик хромомарганцевого чавуну за рахунок мікролегування та режимів термічного оброблення. // 9-я Межданародная научно-практическая конференція «Лите 2013. металургія 2013».

Друкована

Запорожье 21…24 мая 2013 г. С. 155…157.

2 стор.

К.С. Радченко,

О.В.Парфентьєв, Г.Є.Федоров

110

Улучшение структуры и свойств износостойкого высокохромистого чугуна // 9-я Межданародная научно-практическая конференція «Лите 2013. металургія 2013».

Друкована

Запорожье 21…24 мая 2013 г. С. 157…159.

2 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

111

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна обработанного титаном и редкоземельными металлами [Електрон. ресурс] Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: матеріали XІ Міжн. наук.-практ. конф.

[Електрон. ресурс]

Київ, 23 квітня 2013 р. С.390 - 395. - Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2013.pdf

5 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

112

Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна

Друкована

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.

2 стор.

К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

112

Физические и специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 65…70

5 стор.

Г.Е. Федоров

Е.А. Платонов,

114

Служебные характеристики микролегированных и модифицированных белых чугунов

Друкована

Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 29…35

6 стор.

К.С. Радченко, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов

115

Повышение служебных свойств Cr-Mn-чугуна комплексным модифицированием

 

Друкована

Металлургия. Машиносторение. – 2014. – №2, С. 22…26

4 стор.

Радченко К.С.

Федоров Г.Е.

Платонов Е.А.

116

Параметричні діаграми для визначення окалиностійкості хромоалюмінієвих сталей Х Международная научно-практическая конференция

Друкована

Литье. Металлургия 2014, 27…29.05.2014 г.Запорожье, С. 179…181

2 стор.

К.С. Радченко, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

117

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА ДЛЯ РАБОЧЕГО СЛОЯ МАССИВНЫХ ОТЛИВОК

Друкована

Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014, 20…21 травня 2014, м. Київ, С. 38-40

2 стор.

Жижкина Н.А., Гутько Ю.И.,

Ямшинский М.М.

118

МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 57…59

2 стор.

Ковальчук О.Г., Ямшинський М.М.

119

МІКРОЛЕГУВАННЯ І МОДИФІКУВАННЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВОГО ЧАВУНУ 290Х19Г4. Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 97…99

2 стор.

Радченко І.О.

Радченко К.С.

Федоров Г.Є.

Ямшинський М.М.

Дуляницька Ю.Е.

120

Прогнозування ливарних і механічних властивостей хромоалюмінієвих сталей за їх хімічним складом і температурою розплаву перед заливанням у форму // Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 149-151

 

Грядовський І.О., Ямшинський М.М.

121

Кінетика окиснення хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 167…173.

6 стор.

ФедоровГ.Є.

ПлатоновЄ.О.

122

Ізотермічний ступінчастий відпал хромомарганцевих чавунів

 

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 218… 223

5 стор.

Радченко К.С., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О.

123

Чавун

Друкована

Патент України на корисну модель № 91228 «Чавун» 25.06.2014. Бюл. №12.

 

ЖижкинаН.О.

Будаг’янц М.А.

Гутько Ю.І.

ЯмшинськийМ.М.

 

124

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна, обработанного титаном и редкоземельными металлами

Друкована

IVМеждународная научно-техническая конференция Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. 30.09-04.10 2013. г. Краматорск, С.189…191

 

4 стор.

К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

125

Литейные и механические свойства жаростойких сталей

Друкована

Металлургия. Машиносторение. – 2015. – №2, С. 17…24

7 стор.

Ямшинский М.М.

Федоров Г.Е

126

Термостійкість хромоалюмінієвих сталей

Друкована

ХI Международная научно-практическая конференция Литье. Металлургия 2015; Запорожье 26…28.05.2015 С. 247…251

4 стор.

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е., Радченко К.С.

126

Вплив хрому та алюмінію на властивості жаростійкої сталі

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 75…77.

2 стор.

Ковальчук О.Г.

Ямшинський М.М

127

Пом’якшувальне термічне оброблення зносостійких хромомарганцевих чавунів

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 120…122.

2 стор.

Радченко К.С.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Євдокименко В.О.

128

Термостійкість хромоалюмінієвих сталей

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 155…157.

2 стор.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

129

Вплив хрому та алюмінію на ливарні властивості жаростійкої сталі

[Електрон. ресурс]

XIII Міжнародна науково-практична конференція Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра21.04.2015 Київ С. 454…460

6 стор.

Ковальчук О.Г.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

130

Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 3 (36), 2015, С. 33…37

4 стор.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

131

Аналіз гальмівних колодок та шляхи оцінки їх перспективних конструкцій

Друкована

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2015. – №1 (218). – С. 204…210.

6 стор.

Ямшинський М.М. Назаренко В.С., Кравченко К.О.

132

Прогнозування ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№10, 2015. (269)

С. 16…22

 

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©