Ямшинський публікації | Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

181. Факт – это бесспорная истина. (Джебран)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Ямшинський публікації

                Список наукових праць Ямшинського Михайла Михайловича

п/п

Найменування праць

Рукописні або

друковані

Назва видавництва, журналу

(номер, рік)

Кількість сторінок

Призвіща співавторів праць

1

2

3

4

5

6

 

До захисту

1

Вдосконалення технології виплавлення жаростійких сплавів

Друкована

Металознавство та обробка металів. – 2003, № 1.

2 стор.

2

Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Металознавство та обробка металів. – 2004, № 3.

5 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

3

Эксплуатационные свойства литейных хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство. – 2004, № 9.

4 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

4

Методи підвищення литих жаростійких деталей

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №4.

6 стор.

Федоров Г.Є.

5

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей в залежності від умов   експлуатації литих деталей

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №5

6 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

6

Сучасні технологічні аспекти виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004, №6

6 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

7

Изготовление отливок с дифференцированными свойствами поверхности

Друкована

Металл и литье Украины – 2004, №12

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

8

Теорія і практика виробництва виливків: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Спеціальна металургія» і «Металознавство»

Друкована

«Політехніка», 2003.

24 с.

В.О. Косячков,

А.С. Кочешков, О.А. Чайковський

9

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи теорії плавки та виробництва виливків” та “Теорія і практика виробництва литва” розділ “кольорове литво” для студентів спеціальностей ”Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” та “Спеціальна металургія”

Друкована

“Прінт-центр”, 2004.

24 с.

О.П.Макаревич, В.О.Косячков, А.А.Федоренко

10

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліні „Спеціальні та особливі види литва” для студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”

Друкована

«Політехніка», 2004.

48 с.

О.П. Макаревич, А.С. Кочешков

11

Методичні вказівки   до проектування ливникових   систем для виготовлення сталевих   виливків у піщаних   формах для студентів спеціальності «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів»   усіх форм навчання

Друкована

„Видавництво «Політехніка»”, 2005.

46 с.

Г.Є. Федоров,

І.М. Гурія

12

Сталі для виливків. Довідкові матеріали. Для студентів спеціальності «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» усіх форм навчання.

Друкована

„Видавництво «Політехніка»”, 2005.

68 стор.

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

Після захисту

13

Структура и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство – 2005, №10

3 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

14

Влияние технологических факторов на структуру и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литейное производство – 2005, №10

3 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

15

Влияние структуры на механические и эксплуатационные характеристики хромоалюминиевых сталей

Друкована

Процессы литья – 2005, №4

7 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

16

Новые жаростойкие стали для работы в агрессивных средах

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2007, №2

2 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

17

Микролегирование и модифицирование литейніх жаростойких хромоалюминиевіх сталей

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2007, №2

3 стор

В.Г. Могилатенко

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

18

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцироваными свойствами поверхности

Друкована

Вісник ДДМА – 2006, №3 (5)

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

19

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування ливарних цехів” усіх форм навчання

Друковна

«Політехніка»

64 стор

Г.Е. Федоров,

І.М. Гурія

20

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи теорії плавки і виробництва виливків”. Виробництво виливків із сталей для студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”

Друкована

«Політехніка»

24 стор

Г.Є. Федоров

І.М. Гурія

21

Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з розділу «Контроль якості продукції» дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції» для студентів спеціальностей «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та «Спеціальна металургія» усіх форм навчання

Друкована

«Політехніка», 2006

56 с.

Г.Є. Федоров,

В.О. Косячков

22

Вдосконалення технології виплавлення та розливання жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра, Київ, НТУУ «КПІ» ІФФ, 8-9 жовтня 2002 р.

С. 142…149

23

Вдосконалення технології виплавлення та розливання жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Перша науково-практична конференція молодих учених «Металознавство та обробка металів», Київ, ФТІМС НАН України, 26-28 лютого 2003 р.

C.42…44

24

Влияние структуры на свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Международный научно-технический конгресс «Литейное производство на рубеже столетий», Киев, 2-6 июня 2003 г.

С. 72…74.

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

25

Влияние структуры на свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

V Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых, посвященная памяти профессора М.И. Гольдштейна, Екатеринбург, 17-22 ноября 2003 г.

С. 28.

Федоров Г.Е.,

26

К вопросу об изготовлении отливок с дифференцированными свойствами Научный семинар «Литье в песчаные формы»

Друкована

4-ая международная выставка «Литейно дело» Санкт-Петербург 13-16 марта 2004 г

С.24…25

Г.Е. Федоров

27

Технологические аспекты изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности Международный научно-технический конгресс   Литейное производство: высококачественные отливки   на основе эффективных   технологий

Друкована

Киев 2-4 июня 2004 г.

С.67…68

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

28

Особенности изготовления отливок с дифференцированными   свойствами поверхности Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося ученого литейщика профессора, доктора технических наук Бориса Борисовича Гуляева

Друкована

Санкт-Петербург, 22-24 июня 2004 г.

С.57…59

Г.Е. Федоров

29

Специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей VIII-ая Международная конференция «Пути повышения качества   и экономичности литейных процессов»

Друкована

Одесса, 10-12 сентября 2004 г.

С.77…78

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

30

Изготовление отливок с дифференцированными свойствами поверхности VІ Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых

Друкована

Екатеринбург, 2-4 ноября 2004 г

С.27…28

31

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье и металообработка 2005

Друкована

Запорожье 16-18 марта 2005

С.38…39

Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов

32

Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. Международный   научно-технический конгресс. Економический путь к висококачественному литью

Друкована

Киев 7-9 июня 2005 г

С.12…15

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Е.

33

Усовершенствование технологий производства оливок с дифференцироваными свойствами поверхности IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. «Интеллект молодых – производству 2005».

Друкована

Краматорск 14-17 ноября 2005 г

С.15…16

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

34

Дифференциация свойств поверхности отливок. Международный   научно-технический конгресс. Процессы плавки, обработки и розливки металлов: отливки, слитки, заготовки

Друкована

Киев 6-7 июня 2006 г

С.46…47

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

35

Жаростойкие стали для работы в агрессивных средах при температурах до 1250°С. 6-я международная научно-техническая Интернет-конференция «Новые материалы и технологии в машиностроении»

Друкована

Брянск 20 октября-20 ноября 2006 г

С.88…91

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

36

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности. VII Международная научно-техническая конференция „Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых”: Материалы конференции, Екатеринбург

Друкована

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 27 ноября - 1 декабря 2006 г.

С.104

37

Совершенствование технологии изготовления отливок с дифференцированными свойствами поверхности. ІІІ Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2007

Друкована

Запорожье, 27-29 марта 2007 г

С.77-79

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

38

Отливки с дифференцироваными свойсвами поверхности. Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов

Друкована

Краматорск, 29 мая – 5 июня 2007 г

С.12-14.

Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.

39

Повышение износостойцкости хромомарганцевых чугунов

Друкована

Металообработка. Оборудование и инструмент – 2008, №1

3 стор

В.Г. Могилатенко, Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

40

Дослідження процесів легування поверхневих шарів сталевих виливків. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запоріжжя

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.92…94.

2 стор

Могилатенко В.Г., Федоров Г.Е.,

Шейко А.И.,

Партала Л.П.

41

Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунов. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запорожье

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.98…100.

2 стор

Могилатенко В.Г.

Федоров Г.Е.,

Е.А. Платонов,

Т.Н. Максимлюк

Л.П. Партала

42

Оптимізація хімічного складу жаростійких сталей залежно від умов експлуатації литих деталей. ІV Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2008, Запорожье

Друкована

Запорожье, 25-27 марта 2008 г. С.104…106.

2 стор

Могилатенко В.Г.,

Федоров Г.Е.,

Платонов Є.О., Кузьменко А.Ю.

43

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающие при температуре до 1300°С. Международная научно-техническая конференция „Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”.

Друкована

9…12 сентября 2008, г. Краматорск, С. 144…145.

1 стор

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.

44

Пути повышения служебных характеристик хромомарганцевых чугунов. IV International Conference „Strategy of quality in industry and education” May 30 – June 6, 2008, Varna, Bulgaria (IV Международная конференция „Стратегия качества в промышленности и образовании”)

Друкована

30 мая – 6 июня 2008, г. Варна, Болгария

С. 569…572.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, С.И. Цоновский, К.С. Радченко

45

Литейные жаростойкие безникелевые стали. IV International Conference „Strategy of quality in industry and education” May 30 – June 6, 2008, Varna, Bulgaria (IV Международная конференция „Стратегия качества в промышленности и образовании”)

Друкована

30 мая – 6 июня 2008, г. Варна, Болгария

С. 566…569.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, Т.Г. Кочерга

46

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С. Міжнародна науково-технічна конференція „Матеріали для роботи в екстремальних умовах”

Друкована

30 – 31 жовтня 2008 р., Київ. С. 153…161.

8 стор

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е.,

47

Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунок

Друкована

Литейное производство – 2008, №8

3 стор

Могилатенко В.Г.

Федоров Г. Е.

Платонов Е. А., Цоновский С. И.

Партала Л. П.

48

Ливарні властивості жаростійких сталей поверхности

Друкована

Вісник ДДМА – 2008, №1 (11)

С. 172…

177.

Федоров, Г.Е.,

Платонов Е.А.,

Кузьменко А.Ю.,

Максимлюк Т.М.

49

Контроль якості продукції

Друкована

Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. –

322 с.

Федоров, Г.Е.,

Фесенко М.А.,

Фесенко А.М..

50

Ливарні опоки

Друкована

Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. –

120 с.

Дорошенко С.П.,

Федоров, Г.Е.,

Фесенко М.А.,

Фесенко А.М.

51

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С.

Друкована

Литье Украины – 2008, №5

С. 6…14.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко

52

Совершенствование литейных жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием. "Новые материалы и технологии в машиностроении - 2009" 9-я Международная научно-техническая конференция.

Друкована

1 мая-31 мая 2009, г. Брянск, С. 110…114

С 110…

114

Федоров Г.Е.,

Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Назаренко В.С.

53

Микролегированые и модифицированые жаростойкие хромоалюминиевые стали. V Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 2009,

Друкована

Запорожье, 24-26 марта 2009 г. С. 104…106.

 

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

В.С. Назаренко

54

Підвищення гідро абразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Друкована

Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2009, №1

.

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, К.С. Радченко

55

Повышение специальных свойств жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием

Друкована

Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 220…225.

5 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, В.С. Назаренко

56

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С

Друкована

Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 300…306.

6 стор.

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

57

Повышение свойств литейных жаростийких хромоалюминиевых сталей

Друкована

6 июня – 13 июня 2009, г. Варна, Болгария С. 472…475.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко,

В.В. Езжев

58

Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С. "Новые материалы и технологии в машиностроении - 2009" 10-я Международная научно-техническая конференция.

Друкована

15 октября-15 ноября 2009, г. Брянск, С. 153…157.

4 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

А.Е. Кузьменко, В.С. Назаренко, И.А. Верес

59

Зносостійкий чавун

 

Патент

№ 38928

від 26.01.2009

 

Є.О. Платонов

Г.Є. Федоров

А.Ю. Кузьменко

60

Зносостійка сталь

 

Патент

№58211

від 11.04.2011

 

Є.О. Платонов

Г.Є. Федоров

І.А. Власюк

М.С. Сич

61

Покращання технологічних властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 32…34

3 стор

И.А. Верес,

О.В. Соболюк,

В.С. Назаренко,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

62

Виготовлення виливків із диференційованими властивостями

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 117…119

3 стор

Д.Г. Кужель,

Т.В. Бурлака,

Г.Е. Федоров

63

Підвищення експлуатаційних властивостей хромомарганцеіих чавунів, мікролегованих титаном і ванадієм

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 141…143

3 стор

О.В. Парфентьєв,

Д.В. Мошковський,

К.С. Радченко,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов

64

Зносостійкі середньовуглецеві сплави

Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. ІІІ Международная научно-техническая конференция

Друкована

12…16 сентября 2011,

г. Краматорськ

С. 219…220

2 стор

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

Т.В. Бурлака,

М.В. Гарячий

65

Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 21…24

3 стор

К.С. Радченко,

Г.Е. Федоров

66

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства износостойких сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 26…29

3 стор

И.А. Власюк,

В.Г. Могилатенко,

А.М. Товкач

67

Комплексное исследование влияния углерода и титана на технологические свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№1, 2011. (212)

С. 29…32

3 стор

И.А. Верес,

Г.Е. Федоров,

О.В. Соболюк,

В.С. Назаренко

68

Вдосконаленя методики дослідження гідроабразивної зносостійкості сплавів

Нові матеріали і технології в машинобудуванні. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

27 травня 2010

м. Київ

С. 38…40

2 стор

Р.О. Костін

69

Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

27 травня 2010

м. Київ

С. 65…67

2 стор

К.С. Радченко

70

Підвищення зносостійкості сталі методом поверхневого легування в ливарній формі

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована PDF

http://foundry.kpi.ua/uk/conferenziy.html

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 27…29

2 стор

В.Г. Могилатенко, І.А. Власюк,

Т.В. Бурлака

71

Виготовлення виливків із диференційованими властивостями методом поверхневого легування

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 40…41

2 стор

Кужель Д.Г,

Завертайло М.В.

72

Підвищення спеціальних властивостей хромоалюмінієвих сталей мікролегуванням та модифікуванням

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 55…56

2 стор

Федоров Г.Є.,

Назаренко В.С., Платонов Є.О.

73

Вплив термічного оброблення на структуру і властивості хромомарганцевого чавуну, мікролегованого Сурмою

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 59…60

2 стор

Радченко К.С., Левін В.А.

74

Підвищення технологічних та експлуатаційних властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 74…76

2 стор

Верес І.А.,

Соболюк О.В.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.,

75

Вплив легування нітридом титану та боридом титану на технологічні та експлуатаційні властивості хромо-марганцевого чавуну

Нові матеріали і технології в машинобудуванні ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

Друкована

26…27 травня 2011

м. Київ

С. 76…77

2 стор

Гарячий М.О.,

Радченко К.С.

76

Совершенствование методики исследования износостойкости сплавов в гидроабразивной среде. VI Международная конфекренция «Стратегия качества в промышлености и образовании»

Друкована

4 июня – 11 июня 2010, г. Варна, Болгария

С. 365…368.

3 стор

Радченко К.С.,

Федоров Г.Є.,

Костин Р.А.,

Соболюк О.В.

77

Поверхневе легування для виготовлення виливків із диференційованими властивостями. VII Международная конфекренция «Стратегия качества в промышлености и образовании»

Друкована

3 июня – 10 июня 2011, г. Варна, Болгария

С. 126…129.

3 стор

Федоров Г.Є.,

Кужель Д.Г,

Бурлака Т.В.

78

Підвищення експлуатаційних властивостей хромоалюмінієвих сталей термомеханічним обробленням Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3

Друкована

28…29 грудня 2010 р.

м. Київ

С. 219…223

4 стор

Верес І.А.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.,

79

Високолеговані чавуни для роботи в умовах інтенсивного гідро абразивного зношування Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3

Друкована

28…29 грудня 2010 р.

м. Київ

С. 223…225

3 стор

Радченко К.С.,

Гарячий М.О.,

Мошковський Д.В.

80

Расширение областей использования жаростойких хромоалюминиевіх сталей термомеханической обработкой. Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 51…53

2 стор.

Верес И.А.,

Г. Е. Федоров

81

Вдосконалення технологічних процесів виготовлення виливків із диференційованими властивостями поверхні Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 155…157

2 стор.

Кужель Д. Г.,

Бурлака Т. В.,

82

Вибір зв’язувального компоненту обмазки для поверхневого легування виливків у формі, дослідження структури легованого шару і перехідної зони. Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 195…197

2 стор.

Могилатенко В.Г.,

Власюк І. А.

83

Підвищення технологічних властивостей хромомарганцевих чавунів, мікролегованих титаном і ванадієм Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 218…220

2 стор.

О.В. Парфентьєв, Г.Є. Федоров,

Є.О. Платонов.

84

Мікролегування і модифікування високо-хромистого чавуну Международная научно-практическая конференция-выставка «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология»

Друкована

12-14 декабря 2011 г., Киев, С. 230…232

2 стор.

К. С. Радченко,

Г. Є. Федоров.

85

Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 34…40.

6 стор

Верес И.А.

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

86

Влияние микролегирования и модифицирования на структуру и свойства износостойкого хромомарганцевого чугуна

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 133…140.

6 стор

Радченко К.С.

Федоров Г.Е.

87

Середньо вуглецеві зносостійкі сталі для теплоенергетики

Друкована

Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 179…185.

6 стор

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

88

Теоретичні основи ливарного виробництва

Друкована

Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 288 с.

288

92

В.Г. Могилатенко

О.І. Пономаренко

В.М. Дробязко

А.С. Кочешков

89

Проектування ливарних цехів Ч.1

Друкована

Київ:, НТУУ «КПІ», 2011. – 582 с.

582

210

Г.Є. Федоров

В.Г. Могилатенко

І.М. Гурія

І.О. Шинський

90

Проектування ливарних цехів Ч.2

Друкована

Київ:, НТУУ «КПІ», 2011. – 316 с.

316

160

Г.Є. Федоров

В.Г. Могилатенко

І.М. Гурія

І.О. Шинський

91

Повышение эксплуатационных свойств хромоалюминиевых сталей термомеханической обработкой

Друкована

Лите Украины, 2012, № 9 (145) – С. 23…25

2 стор

Верес И.А.

Платонов Е.А.

Федоров Г.Е.

92

Дослідження зв’язувальних компонентів обмазки для поверхневого легування

виливків у формі. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 17…18

1 стор.

Могилатенко В.Г., Бурлака Т.В.,

Власюк І.А.

93

Методика дослідження сталей із спеціальними властивостями

на окалиностійкість. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 67…68

1 стор.

Мошковський Д.В.,

Верес І.А.,

Федоров Г.Є.,

94

Підвищення експлуатаційних характеристик хромомарганцевого чавуну

за рахунок мікролегування та режимів термічного оброблення. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 73…74

1 стор.

Парфентьєв О.В.,

Федоров Г.Є.,

Платонов Є.О.

95

Термічне оброблення високохромистого чавуну,

мікролегованого титаном, бором і сурмою. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 79…80

1 стор.

Радченко К.С.,

Писаренко В.М., Левін В.А.

96

Поверхневе легування

для виготовлення виливків з диференційованими властивостями. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

Друкована

19…20 квітня 2012 р, м. Київ,

С. 47…48

1 стор.

Кужель Д.Г.,

Бурлака Т.В.,

97

Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №5, С. 9…10

1 стор

Верес И.А.,

Федоров Г.Е.

98

Влияние микролегирования и модифицирования на свойства износостойкого Cr–Mn-чугуна

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 14…18

4 стор

Радченко К.С.,

Федоров Г.Е.

99

Термомеханическая обработка жаростойких Cr-Al- сталей

Друкована

// Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 36…41

5 стор

Верес И.А.,

Платонов Е.А.,

Федоров Г.Е.

100

Исследование связующих компонентов обмазки для поверхностного легирования отливок в форме

Друкована

Металл и литье Украины №9 2012

С. 17…20

 

В. Г. Могилатенко, М. М. Ямшинский, И. А. Власюк,

Т. В. Бурлака

101

Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна

Друкована

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.

6 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

102

Механические свойствахромоалюминиевых сталей при использовании термомеханической обработки Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-4

Друкована

20…21 грудня 2012 р.

м. Київ

С. 136…139

6 стор.

И.А. Верес,

Г.Е. Федоров,

Е.А. Платонов,

М.М.Ямшинский

103

Влияние титана на структуру и механические свойства высокохромистого заэвтектического чугуна. Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали для роботи в екстремальних умовах-4

Друкована

20…21 грудня 2012 р.

м. Київ

С. 128…132

6 стор

К.С. Радченко,

В.М. Писаренко

В.А. Левин,

М.М.Ямшинский

104

Вплив легувальних елементів на зносостійкість в умовах гідроабразивного зносу // V Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні.

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 90…92.

2 стор.

Радченко І.О.,

Радченко К.С.,

Федоров Г.Є.,

105

Улучшение структуры и свойств износостойкого высокохромистого чугуна титаном и редкоземельными металлами // V Міжнародна науково-технічна конференція. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні.

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 92…94.

2 стор.

Радченко К.С.,

Платонов Е.А.,

Федоров Г.Е.

106

Методичне забезпечення поверхневого легування виливків із диференційованими властивостями

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 58…60.

2 стор.

Кужель Д.Г.,

Ямшинський М.М.

107

Програмне забезпечення для розрахунку шихти для сталей

Друкована

Київ 28…29 травня 2013 С. 144…146.

2 стор.

Ямшинський М.М., Грядовський І.О.

108

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна обработанного титаном и редкоземельными металлами // IV Международная научно-техническая конференция. «Перспективніе технологи, матеріалі и оборудование в литейном производстве».

Друкована

Краматорськ 30 сентября-4 октября 2013 г. С.189…191

2 стор.

Радченко К.С.,

Платонов Е.А.,

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е.

109

Підвищення експлуатаційних характеристик хромомарганцевого чавуну за рахунок мікролегування та режимів термічного оброблення. // 9-я Межданародная научно-практическая конференція «Лите 2013. металургія 2013».

Друкована

Запорожье 21…24 мая 2013 г. С. 155…157.

2 стор.

К.С. Радченко,

О.В.Парфентьєв, Г.Є.Федоров

110

Улучшение структуры и свойств износостойкого высокохромистого чугуна // 9-я Межданародная научно-практическая конференція «Лите 2013. металургія 2013».

Друкована

Запорожье 21…24 мая 2013 г. С. 157…159.

2 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

111

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна обработанного титаном и редкоземельными металлами [Електрон. ресурс] Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: матеріали XІ Міжн. наук.-практ. конф.

[Електрон. ресурс]

Київ, 23 квітня 2013 р. С.390 - 395. - Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2013.pdf

5 стор.

К.С. Радченко,

Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

112

Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна

Друкована

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.

2 стор.

К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

112

Физические и специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей

Друкована

Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 65…70

5 стор.

Г.Е. Федоров

Е.А. Платонов,

114

Служебные характеристики микролегированных и модифицированных белых чугунов

Друкована

Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 29…35

6 стор.

К.С. Радченко, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов

115

Повышение служебных свойств Cr-Mn-чугуна комплексным модифицированием

 

Друкована

Металлургия. Машиносторение. – 2014. – №2, С. 22…26

4 стор.

Радченко К.С.

Федоров Г.Е.

Платонов Е.А.

116

Параметричні діаграми для визначення окалиностійкості хромоалюмінієвих сталей Х Международная научно-практическая конференция

Друкована

Литье. Металлургия 2014, 27…29.05.2014 г.Запорожье, С. 179…181

2 стор.

К.С. Радченко, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

117

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА ДЛЯ РАБОЧЕГО СЛОЯ МАССИВНЫХ ОТЛИВОК

Друкована

Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014, 20…21 травня 2014, м. Київ, С. 38-40

2 стор.

Жижкина Н.А., Гутько Ю.И.,

Ямшинский М.М.

118

МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 57…59

2 стор.

Ковальчук О.Г., Ямшинський М.М.

119

МІКРОЛЕГУВАННЯ І МОДИФІКУВАННЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВОГО ЧАВУНУ 290Х19Г4. Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 97…99

2 стор.

Радченко І.О.

Радченко К.С.

Федоров Г.Є.

Ямшинський М.М.

Дуляницька Ю.Е.

120

Прогнозування ливарних і механічних властивостей хромоалюмінієвих сталей за їх хімічним складом і температурою розплаву перед заливанням у форму // Міжнародна науково-технічна конференція. Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2014,

Друкована

20…21 травня 2014, м. Київ, С. 149-151

 

Грядовський І.О., Ямшинський М.М.

121

Кінетика окиснення хромоалюмінієвих сталей

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 167…173.

6 стор.

ФедоровГ.Є.

ПлатоновЄ.О.

122

Ізотермічний ступінчастий відпал хромомарганцевих чавунів

 

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 218… 223

5 стор.

Радченко К.С., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О.

123

Чавун

Друкована

Патент України на корисну модель № 91228 «Чавун» 25.06.2014. Бюл. №12.

 

ЖижкинаН.О.

Будаг’янц М.А.

Гутько Ю.І.

ЯмшинськийМ.М.

 

124

Структура и свойства износостойкого высокохромистого чугуна, обработанного титаном и редкоземельными металлами

Друкована

IVМеждународная научно-техническая конференция Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. 30.09-04.10 2013. г. Краматорск, С.189…191

 

4 стор.

К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров

125

Литейные и механические свойства жаростойких сталей

Друкована

Металлургия. Машиносторение. – 2015. – №2, С. 17…24

7 стор.

Ямшинский М.М.

Федоров Г.Е

126

Термостійкість хромоалюмінієвих сталей

Друкована

ХI Международная научно-практическая конференция Литье. Металлургия 2015; Запорожье 26…28.05.2015 С. 247…251

4 стор.

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е., Радченко К.С.

126

Вплив хрому та алюмінію на властивості жаростійкої сталі

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 75…77.

2 стор.

Ковальчук О.Г.

Ямшинський М.М

127

Пом’якшувальне термічне оброблення зносостійких хромомарганцевих чавунів

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 120…122.

2 стор.

Радченко К.С.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Євдокименко В.О.

128

Термостійкість хромоалюмінієвих сталей

Друкована

VII Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015" 21…22 травня 2015 р., м. Київ C. 155…157.

2 стор.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

129

Вплив хрому та алюмінію на ливарні властивості жаростійкої сталі

[Електрон. ресурс]

XIII Міжнародна науково-практична конференція Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра21.04.2015 Київ С. 454…460

6 стор.

Ковальчук О.Г.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

130

Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах

Друкована

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 3 (36), 2015, С. 33…37

4 стор.

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

131

Аналіз гальмівних колодок та шляхи оцінки їх перспективних конструкцій

Друкована

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2015. – №1 (218). – С. 204…210.

6 стор.

Ямшинський М.М. Назаренко В.С., Кравченко К.О.

132

Прогнозування ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей

Друкована

Металл и литье Украины

№10, 2015. (269)

С. 16…22

 

Ямшинський М.М.

Федоров Г.Є.

Радченко К.С.

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2018©

Розробка: shevchuk.ua