Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

114. Кстати промолчать – это большое слово сказать.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

"Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2013"

Робота конференції

28 травня 2013 р
8:30 - 9:00 реєстрація учасників конференції ауд. 203 корпус №9
9:00 - 9:15 Вступне слово (доц. Кочешков А.С.)
9:20 Доповіді учасників

29 травня 2013 р
9:00 Доповіді учасників
16:00 Обговорення результатів конференції

Регламент роботи конференції:
          – для доповіді – до 10 хв.
          – обговорення – до 5 хв.

 Програма конференції

 

 

28 травня 

 1. Кочешков А.С. Привітання учасників конференції.
 2. Адаменко Л.А., Иванова Л.Х. (НМетАУ, г. Днепропетровск) Определение режима термической обработки броней конусных дробилок
 3. Анісімова О.А., Лютий Р.В., Шалай І.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Технологічні основи отримання фосфорнокислих солей металів із високою зв’язувальною здатністю
 4. Бачинський В.Д., Івашина М.І., Сиропоршнєв Л.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив зв’язуючого компоненту на міцність стрижнів на основі сполученого перліту
 5. Белов Б.Ф., Троцан А.И., Буга И.Д., Носоченко И.В.,  Крейденко Ф.С. (ИПМ НАН Украины, г. Киев) Ресурсосберегающая технология производства конвертерных сталей с использованием  вторичного металлургического сырья
 6. Бондарь А.А., Колесник К.В. (ОНПУ, г. Одесса) Охлаждаемые металлические стержни с теплозащитным покрытием
 7. Бурда М.Й., Криль А.О. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Адгезійна складова коефіцієнту тертя твердозмащувального покриття
 8. Гнатуш В.А. (Аналитик, г. Киев) Тенденции рынка литейных сплавов
 9. Гресс О.В., Кобзева А.І. (ДДТУ, м. Дніпродзержинськ) Дослідження впливу електричного струму на процес кристалізації алюмінієвого сплаву
 10. Гресс А.В., Артемова Е.А. (ДГТУ г. Днепродзержинск) Численные исследования кристаллизации металла в ВЛПА
 11. Гунько И.И., Порохня С.В., Дмитренко А.С. (ДГМА, г. Краматорск) Новый смеситель с аэрационным перемешиванем
 12. Деміденко О.А., Шаповал К.О., Зубрейчук М. С., Воробей А.П. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Порошкові конструкційні матеріали на основі заліза та самофлюсівних сплавів отримані спіканням у присутності рідкої фази
 13. Дурягіна З.А., Щербовських Н.В. (НУЛП, м. Львів) Застосування лазерного легування з оплавленням для підвищення довговічності поверхні деталей машин
 14. Евдокименко В.О., Прилуцкий М.И. (НТУУ «КПИ» г. Киев) Актуальность применения дуговых печей на постоянном токе в сталелитейном производстве
 15. Жеманюк П.Д., Клочихин В.В., Лысенко Н.А., Наумик В.В. (АО ″Мотор Сич″, ЗНТУ, г. Запорожье) Влияние комплекса технологических воздействий на структуру и свойства жаропрочного никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ
 16. Жижкина Н.А., Рюдигер Бер* Гутько Ю.И. (Восточноукраинский национальный университет шимени Владимира Даля, г. Луганск, *Магдебургский университет имени Отто-фон-Гюрике, Германия) Перспективные технологии улучшения качества массивных отливок путем воздействия на жидкий металл
 17. Зеленюк Ю.О., Шаломєєв В.А., Цивірко Е.І. (ЗНТУ, м. Запоріжжя) Корозійна стійкість литого магнієвого сплаву МЛ-5 з гафнієм
 18. Иванова Л.Х., Муха Д.В., Калашникова А.Ю., Маймур Я.С. (НМетАУ, г. Днепропетровск) Ликвация легирующих элементов в термообработанных валковых чугунах
 19. Івашина М.І., Бачинський В.Д., Сиропоршнєв Л.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив температури печі та часу витримки в печі на характеристики твердіння стрижневих сумішей
 20. Казарин Д.А. (НТУУ «КПИ», г. Киев) Преимущества электрошлаковой технологии для получения ферротитана из концентрата

Перерва 12:30…13:30

 1. Карпенко В.М. (БГАТУ, г. Минск) Исследование влияния параметров смесеприготовления на служебные свойства формовочных смесей
 2. Карпенко В.М., Карпенко М.И., Хомец У.С. (БГАТУ, г. Минск), ОАО «ГЛЗ «Центролит»») Производство термообрабатываемых чугунов для деталей сельскохозяйственных машин
 3. Карпенко Е.М., Карпенко В.М. (БГАТУ, г. Минск) Исследование способов контроля качества отливок
 4. Карпенко Е.М., Нестеренко В.В. (БГАТУ, г. Минск) Исследование влияния адаптивности литейных предприятий на эффективность их функционирования
 5. Карпенко Е.М., Романова Т.В. (БГАТУ, г. Минск) Инновационная восприимчивость литейных предприятий как источник конкурентных преимуществ
 6. Кеуш Д.В., Лютий Р.В., Смольська В.С. (НТУУ «КПІ») Нові зв’язувальні компоненти для виготовлення стрижнів у гарячому оснащенні
 7. Кізіловам А.Ю., Дьомін Д.А. (НТУ «ХПІ», м. Харків) Імовірнісні методи оцінки ефективності процесу плавки
 8. Ковальчук О.В., Шейко О.І. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Розроблення способів підвищення газопроникності протипригарних покриттрів для моделей, які газифікуються
 9. Ковальчук О.Г. Кривда В.І. (НТУУ «КПІ», м. Київ) На світовому ринку сталі україна поступилась Туреччині та Бразилії
 10. Косячков В.О., Лук’яненко І.В., Михалевич Д.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив модифікування кремнієм та магнієм на механізм і кінетику структуроутворення чавуну під час евтектичної кристалізації
 11. Красінський В.В.*, Jachowicz T.**, Duleba B.*** (*НУЛП, м. Львів, Україна; **LUT, м. Люблін, Польща; ***TUKE, м. Кошице, Словаччина) Алюмосилікатні нанокомпозити на основі сумішей поліпропілен-полікапроамід
 12. Красінський В.В.*, Заплатинська Н.О.*, Garbacz T.**, Dulebova L.*** (*НУЛП, м. Львів, Україна; **LUT, м. Люблін, Польща;  ***TUKE,  м. Кошице, Словаччина) Нові лакофарбові матеріали на основі новолачних феноло-формальдегідних композицій
 13. Кужель Д.Г., Ямшинський М.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Методичне забезпечення поверхневого легування виливків із диференційованими властивостями
 14. Ладохін С.В., Смашнюк Ю.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Отримання поршневої групи тракторних двигунів зі сплавів сімейства ТІКАД
 15. Левченко Ю.М., Надікова Д.М., Верховлюк А.М. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Дослідження корозійних властивостей сплаву системи  Al-Zn-Mg-Cu
 16. Леоха Ф.Л., Рябцев А.Д., Ратиев С.Н., Грицюк А.А. (ДонНТУ, г. Донецк) Получение новых материалов на базе титана методом камерного электрошлакового переплава
 17. Лиман Г.М., Сиропоршнєв Л.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Кінетика тверднення стрижневої суміші для комбінованих пінополістеролових моделей
 18. Лютий Р.В., Гурія І.М., Кеуш Д.В. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Особливості зміцнення формувальних сумішей при взаємодії ортофосфорної кислоти із вогнетривким наповнювачем
 19. Лютий Р.В., Левіцька Т.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Дослідження методів розрахунку температурних полів у тонкостінних формах
 20. Лютий Р.В., Мельниченко Д.В., Аді Б.Х. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Розроблення технології виготовлення стрижнів на основі фосфорних солей натрію і алюмінію в гарячому оснащенні
 21. Лютий Р.В., Набока В.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Розрахунок температур в контактній зоні виливка з ливарною формою під час кристалізації
 22. Малинов В.Л. (ГУВЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Новые наплавочные экономнолегированные материалы для реновации изделий и упрочняющие наплавленный металл технологии

29 травня

 1. Малинов Л.С., Бурова Д.В., Гоманюк В.Д. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Свойства среднеуглеродистых низколегированных сталей после термообработки с нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ)
 2. Малинов Л.С., Бурова Д.В., Богданова Т.В. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Марганцовистые и хромомарганцовистые стали, чугуны, обеспечивающие эффект самозакалки при охлаждении и / или нагружении
 3. Малинов Л.С., Бурова Д.В., Богданова Т.В. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Влияние термообработки строительных сталей с нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ) на их структуру и механические свойства
 4. Малинов Л.С. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Способы термообработки, обеспечивающие  получение в сталях и чугунах многофазную структуру с метастабильным аустенитом для повышения их свойств
 5. Мамишев В.А. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Системное исследование многофакторных процессов формирования литых изделий
 6. Мініцька Н.В., Ткачук І.В. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив магнітно-абразивного інструменту при магнітно-абразивному оброблені свердел на їх зношування
 7. Мініцький А.В., Караїмчук Є.С., Божко А.В. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Поверхневе термічне оброблення порошкових залізовуглецевих сплавів
 8. Оніщук Р.С., Гурія І.М., Черниш С.В. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Технології отримання фізичних моделей та прототипів
 9. Парфентьєв О.В., Ковальчук О.Г., Федоров Г.Є. (НТУУ «КПИ», г. Киев) Мікролегування хромомарганцевого чавуну
 10. Прокопчук М.А., Тошева О.Ю., Кочешков А.С. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив технологічних факторів на якість точних виливків при литті за моделями, що витоплюються
 11. Радченко І.О., Радченко К.С., Федоров Г.Є., Ямшинський М.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив легувальних елементів на зносостійкість в умовах гідроабразивного зносу
 12. Радченко К.С., Платонов Е.А., Ямшинский М.М., Федоров Г.Е. (НТУУ «КПИ», г. Киев) Улучшение структуры и свойств износостойкого высокохромистого чугуна титаном и редкоземельными металлами
 13. Савчук Н.О., Гурія І.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вплив легувальних елементів на мікроструктуру пористого алюмінію
 14. Самарай В.П., Мирза А.И., Довбыш Н.А., Штефан А.В. (КМУ, ИЭМ, г.Киев) Роль литья в осложнениях при зубопротезировании
 15. Селівьорстов В.Ю., Доценко Ю.В., Думенко К.О. (НМетАУ,  м. Дніпропетровськ) Перспективи використання газодинамічного впливу та модифікування для отримання якісних виливків
 16. Соколовская Л.А. (ФТИМС НАН Украины, Киев) Изучение процессов затвердевания и плавления методом математического моделирования
 17. Солидор Н.А., Милентьев В.А. (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь) Влияние изотермической закалки на износостойкость и механические свойства сталей 70ХЛ И 75ХФТЛ
 18. Степанчук А.М., Бірюкович Л.О., Богатов С.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Порошкові лігатури для отримання дисперсно-зміцнених сплавів
 19. Троцан А.И., Каверинский В.В. Бродецкий И.Л. (ИПМ НАНУ, г. Киев) Теоретическое прогнозирование структуры отливок
 20. Федоров М.М., Катрушенко В.О. (ДДМА, м. Краматорськ) Комплексна оцінка властивостей вуглецевмісних протипригарних добавок для піщано-бентонітових формувальних сумішей
 21. Федорова Н.В. (ДДМА, м. Краматорськ) Ефективність формування ціни на продукцію машинобудування ціннісними методами
 22. Фесенко К.В., Косячков В.О., Вініченко В.Г. (НТУУ «КПІ»,  м. Київ) Розширення можливостей отримання чавунних виливків з диференційованною структурою та властивостями
 23. Фесенко М.А.*, Фесенко А.Н.**, Могилатенко В.Г.*,   Мисюра С.В.* (*НТУУ «КПИ», г. Киев, **ДГМА, г. Краматорск) Перспективы производства отливок из высокопрочного чугуна
 24. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Зеленюк Ю.А., Зинченко М.М. (ЗНТУ, г. Запорожье) Ресурсосберегающая технология производства литья из магниевых сплавов
 25. Шаповал А.А., Романчук Б.В., Левківська О.М., Сауліна Ю.В., Шаповал А.А. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Обладнання і методика розрахунків теплопровідності металоволокнистих і композиційних матеріалів
 26. Шевчук М.Б., Степанчук А.М., Демиденко О.А., Смик В.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Отримання покриттів на ливарних виробах з використанням самофлюсівних сплавів
 27. Яким Р.С, Петрина Ю.Д*, Яким І.С.* (ДДПУ ім. І.Франка, м. Дрогобич); (*ІФНТУНГ,  м. Івано-Франківськвськ) Сучасні підходи у вдосконаленні технології виготовлення тришарошкових бурових доліт

Перерва 12:30…13:30

 1. Богушевский В.С., Пасичник М.Г. (НТУУ “КПИ”, г. Киев) Гибкий автоматизированный участок литья под давлением
 2. Богушевський В.С., Антоневич Я.К. (НТУУ “КПІ”, м. Київ) Пристрій регулювання температури прес-форми
 3. Богушевський В.С., Забайрацький М.І., Мамчик Д.В. (НТУУ “КПІ”, м. Київ) Термостатування прес-форми
 4. Богушевський В.С., Меженський О.М., Сирбу Ю.І. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Система регулювання температури ливарної форми
 5. Гресс А.В., Стороженко С.А., Васик А.И. (ДГТУ,   г. Днепродзержинск) Математическое моделирование процессов плавления материалов в литейном ковше
 6. Жук С.В., Грабівський К.П. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Використання CALS-технології при розробці нового обладнання
 7. Красноухова Е.А. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) Математическое моделирование литейных процессов
 8. Лысенко Т.В., Бавнегра Л.В., Рафаловский А.Н. (ОНПУ,  г. Одесса) Использование программных продуктов DELCAM при проектировании художественного и ювелирного литья
 9. Самарай В.П., Самарай Р.В., Самарай І.М. (КМУ, г. Киев) Моделювання в теорії графів
 10. Соценко О.В., Бобров Б.Б. (НМетАУ, г. Днепропетровск) Компьютерный анализ технологии литья доменных холодильников
 11. Соценко О.В., Князев Р.А. (НМетАУ, г, Днепропетровск) Компьютерный  анализ технологии литья тюбингов для метростроя
 12. Соценко О.В., Черданцев Д.С. (НМетАУ, г. Днепропетровск) Компьютерное моделирование литейной оснастки в программе SKETCHUP-8
 13. Хмельковская И.В., Дёмин Д.А. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) Автоматическое управление процессам изготовления стержней
 14. Ямшинський М.М. Грядовський І.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Програмне забезпечення для розрахунку шихти для сталей
 15. Федоров Г.Є., Бубіс А.О.* (НТУУ «КПІ», *гімназія №153,  м. Київ) Жаростійкі матеріали для роботи в екстремальних умовах
 16. Федоров Г.Є., Тульчинська М.В.* (НТУУ «КПІ», *гімназія №153, м. Київ) Зносостійкі матеріали для роботи в екстремальних умовах
 17. Целуйко Є.О., Федоров Г.Є. (НТУУ «КПІ», *гімназія №153,  м. Київ) Спеціальні сталі для роботи в екстремальних умовах
 18. Клок О.В., Чайковський О.А. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Кінетика зміни форми графіту в чавуні при індукційному нагріванні
 19. Козачук Є.В., Гурія І.М. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Оптимізація хімічного складу сплаву для виготовлення піноалюмінію
 20. Подолянко О.Я. (гімназія №153, м. Київ) Художнє литво було, є і буде
 21. Могилатенко В.Г., Трамана М.В., Санькова Є.О. (НТУУ «КПІ», м. Київ) Вибір хімічного складу сплаву з піноалюмінію для подальшого термічного оброблення
 22. Тошева О.Ю., Чайковський О.А., Кочешков А.С. (НТУУ «КПІ») Вплив технологічних факторів на утворення дефектів при литті за моделями, що витоплюються
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©