Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Никогда не рассуждать односторонне.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Наукова школа кафедри - Ливарні технології

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

наукової (науково-педагогічної) школи

1. Найменування школи. Ливарні технології

2. Керівник школи в даний час із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, місця роботи в університеті.

Ямшинський М.М., к.т.н., доцент. завідувач кафедри «Ливарне виробництво чорних і кольрових металів»

3. Коротка історія наукової школи: засновник, роки формування, галузь науки, вид дослідження, хронологія розвитку, визнання на міжнародному рівні, кадровий склад школи, представники школи різних поколінь тощо.

Засновник школи – Ващенко К.І., видатний педагог і вчений-новатор, ливарник зі світовим ім’ям, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” (1944–1974 р.р.), організатор і голова Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, відомий науковий фахівець в області досліджень природи рідкого стану металів і сплавів, взаємодії рідкого металу з формою, процесів модифікування та рафінування чавунів, сталей і кольорових сплавів, розроблення зносостійких і жаростійких високолегованих сталей і сплавів, виробництва біметалевих виливок. Організатор науково-дослідних лабораторій при кафедрі, які співпрацювали з МІНБУДДОРМАШем і МІНТЯЖМАШем СРСР та МІНЕНЕРГО УРСР.

Ващенко К.І. підготував понад 70 кандидатів і 6 докторів технічних наук.

За визначну діяльність в області науки й техніки та підготовку спеціалістів К.І.Ващенко нагороджений орденом Леніна, орденом „Червона зірка”, двома орденами Трудового Червоного Прапору, орденом Дружби народів; медалями: „Ветеран праці”,          „За доблесну працю”, „Тридцять років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.”, „За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”

Галузь науки – Ливарне виробництво.

Представники школи – доц. Жук В.Я.. доц. Авдокушин В.П., проф. Сьомик А.П., проф. Бялік О.М., проф. Макаревич О.П., проф. Дорошенко С.П., доц. Кошовник Г.І. доц. Сиропоршнєв Л.М., доц. Косячков В.О., доц. Чайковський О.А., доц. Федоров Г.Є., доц. Кочешков А.С., доц. Шейко О.І., доц. Гурія І.М., доц. Ямшинський М.М., доц. Лютий Р.В., доц. Самарай В.П. доц. Фесенко М.А.

4. Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи, з наведенням ПІБ дисертантів, ПІБ їх наукових керівників/консультантів.

Дисертант Керівник
Кошовник Г.І. проф. Ващенко К.І.
Жук В.Я. проф. Ващенко К.І.
Сиропоршнев Л.М. проф. Ващенко К.І.
Авдокушин В.П. проф. Ващенко К.І.
Лютий В.О. проф. Ващенко К.І.
Косячков В.О. проф. Ващенко К.І.
Федоров Г.Є. доц. Жук В.Я.
Сьоми А.П. проф. Дорошенко С.П.
Кочешков А.С. проф. Дорошенко С.П.
Кушталов В.П. проф. Дорошенко С.П.
Шейко О.І. проф. Дорошенко С.П.
Дробязко В.М. проф. Ващенко К.І.
Чайковський О.А. проф. Сьомик А.П.
Ямшинський М.М. доц. Федоров Г.Є.
Фесенко М.А. доц. Косячков В.О.
Радченко К.С. доц. Ямшинський М.М.
Фесенко К.В. доц. Косячков В.О.
Лютий Р.В. доц. Кочешков А.С.
Куш Д.В. доц. Лютий Р.В.

5. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років.

Дисертант Керівник
Ямшинський М.М. доц. Федоров Г.Є.
Самарай В.П. доц. Авдокушин В.П.
Фесенко М.А. доц. Косячков В.О.
Федоров М.М. проф. Дорошенко С.П.
Радченко К.С. доц. Ямшинський М.М.
Фесенко К.В. доц. Ямшинський М.М.
Лютий Р.В. доц. Кочешков А.С.
Кеуш Д.В. доц. Лютий Р.В.

6. Основні здобутки колективу школи:

- статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

- індекси цитування провідних дослідників;

ПІБ h-індекс
Ямшинський М.М. 1
Федоров Г.Є. 1
Могилатенко В.Г. 2
Фесенко М.А. 2
Лютий Р.В. 1
Самарай В.П. 3
Шейко О.І. 1

- викладачі-дослідники;

Ямшинський М.М. – молодий викладач-дослідник: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.

Кочешков А.С. – викладач-дослідник: 2007 р

- засади перспективного розвитку школи, в тому числі на міжнародному рівні –

Спільна праця із університетом Отто фон Геріке, м. Магдебург.

- результати інноваційної діяльності, участі молоді в конкурсних проектах, а бізнесу – у зміцненні лабораторної бази кафедр:

Учасники всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»:

Учасники всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання та технологія ливарного виробництва»:

Призери всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»:

Учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Металургія»:

7. Анотований опис школи із зазначенням наукового внеску та кількісних показників за ключовими критеріальними ознаками.

Разом з розвитком ливарного виробництва на кафедрі формувались декілька напрямів наукових досліджень.

Виробництво виливків із високоміцного чавуну. Роботи у цьому напрямку започатковані професором К. І. Ващенком у роки Великої Вітчизняної війни, який у 1943 році захистив докторську дисертацію на тему «Высококачественный модифицированный чугун».

У подальшому цикл робіт щодо механізму модифікування та розроблення технологій виготовлення виливків, був узагальнений К. І. Ващенком та Л. М. Софроні в монографії «Магниевый чугун», яка залишається базовим посібником для ливарників.

Пізніше поєднали дві прогресивні технології: лиття за моделями, що газифікуються та внутрішньоформове модифікування чавуну. Це дало можливість розробити методику оптимізації параметрів кінетики розчинення дисперсних часточок модифікатора в потоці рідкого металу та їх впливу на параметри структуроутворення з високоміцного чавуну.

За результатами копіткої роботи захищено понад 60 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 друкованих праць, отримано більше 80 авторських свідоцтв.

Формувальні та стрижневі суміші. Протягом усього періоду на кафедрі виконували фундаментальні дослідження щодо вдосконалення рецептур формувальних і стрижневих сумішей та протипригарних покриттів, а також способів виготовлення ливарних форм.

Результатом досліджень стали дисертації С.П. Дорошенка, А.П. Сьомика, О.П. Макаревича. Великий внесок у розроблення наливних і холоднотвердних сумішей зроблено співробітниками кафедри. За цією тематикою одержано понад 40 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано більше 600 наукових публікацій, захищено 20 дисертацій.

Виробництво виливків із спеціальних сталей. Першими роботами у цьому напрямку були роботи з підвищення холодостійкості, зносостійкості та тріщиностійкості. Особливим досягненням співробітників кафедри у цьому напрямку є створення безнікелевих жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах.

За результатами великої роботи одержано понад 20 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано понад 300 наукових праць, захищено три кандидатські дисертації. Сплави відзначено двома медалями ВДНГ СРСР, дипломом 2-го ступеню ВДНГ УРСР і Почесною грамотою президії Верховної Ради УРСР.

Удосконалення властивостей сплавів на основі кольорових металів. Цикл наукових робіт направлений на дослідження масопереносу газів у металевих розплавах.

Результати цих робіт було покладено в основу розроблення ресурсозаощадних технологій виплавлення сплавів на основі алюмінію та створення обладнання для контролю вмісту водню в металевих розплавах під час їх плавлення в умовах виробництва.

Біметалеві виливки. Цей науковий напрям включає розроблення технологій виготовлення біметалевих виливків різної номенклатури. Саме сьогодні на кафедрі інтенсивно виконуються роботи стосовно біметалевих виливків, за результатами яких винахідниками одержано понад 40 патентів України.

Комп’ютерні технології в ливарному виробництві. До нових напрямів досліджень, які з’явилися в останнє десятиріччя, відносяться системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання технологій ливарного виробництва.

Цей напрямок на належному рівні підтримується та удосконалюється внаслідок використання сучасних програм моделювання технологічних ливарних процесів і прогнозування властивостей виливків.

cshool 

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©