Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

6. Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе. (Ф. Ларошфуко)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Навчальні посібники
tolp 

Теоретичні основи ливарного виробництва. Навчальний посiбник. Могилатенко В.Г., Пономаренко О.І., Дробязко В.М., Кочешков А.С., Ямшинський М.М.. Харків: НТУ "ХПІ", 2011 - 288 с.

Наведенi основнi властивостi металiв та їх змiна при нагрiваннi та плавленнi. Розглянутi процеси випаровування металiв та сплавiв при плавленнi. Кiнетика взаемодії з газами, методи дегазацiї розплавiв. Наведенi закономiрностi витiкання металу з ковша, його руху в каналах ливникової системи, методи регулювання рiдкотекучостi металiв.
Розглянута термодинамiка процесу кристалiзацiї металу в ливарнiй формi, кiнетика зародкоутворення, методи регулювання кристалiзацiйних процесiв. Значна увага придiлена попередженню утворення неметалiчних включень у виливках.
Детально розглянута кiнетика охолодження затвердiлих виливкiв та методи попередження утворення внутрiшнiх дефектiв. Значна увага придiлена усадковим явищам.
Розрахований на студентiв, викладачiв, науковцiв та iнженерно-технiчних працiвникiв ливарного виробництва.

gidravlika Дробязко В.М., Фесенко А.М., Лютий Р.В., Фесенко М.А. Ливарна гідравліка. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 108 с.

Розглянутi особливостi застосування законiв гiдравлiки при вивченнi процесiв заливання рiдкого металу у форму. Наведена кiнетика витiкання металу iз стопорного ковша та ковша з носиком. Вивченi процеси руху металу в елементах ливникової системи та в порожнинi ливарної форми. Придiлена увага затриманню неметалiчних часток.
Розглянута динамiчна дiя струменя на стiнки форми та гiдравличний удар при завершеннi заливання. Також наведена методика розрахунку статичного тиску металу в заповненiй формi на iї стiнки та стрижнi.
Розрахований на студентiв, викладачiв та iнженерно-технiчних працiвникiв ливарного виробництва.
Федоров, Г.Е., Ямшинский М.М., Фесенко М.А., Фесенко А.М. Контроль якості продукції. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 322 с.

Викладені основні поняття щодо якості продукції, номенклатура техніко-економічних показників якості продукції та методи визначення їх числових значень, етапи формування якості продукції, атестація виробництва і сертифікації продукції. Наведені класифікація і причини появи дефектів, методи контролю якості продукції – руйнівні і неруйнівні (оптичний, капілярний, магнетний, акустичний, течешуканням, радіаційний, електромагнетний, радіохвильовий, електричний, тепловий), статистичні методи контролю; наведені методики контролю матеріалів і робіт у ливарному виробництві; представлені сучасні прилади, засоби і матеріали для контролю якості промислової продукції неруйнівними методами.
Розрахований на студентів, викладачів та науковців закладів металургійного профілю. Буде корисним для працівників відділів і бюро технічного контролю машинобудівних і металургійних підприємств.
Дорошенко С.П., Федоров, Г.Е., Ямшинский М.М., Фесенко М.А., Фесенко А.М. Ливарні опоки. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 120 с.

Наведені загальні вимоги до опок, їх класифікація, розміри, конструкції – суцільнолиті сталеві і чавунні, із алюмінієвих і магнієвих сплавів та зварені із литих сталевих елементів – для ручного і машинного формування, а також для автоматичних ліній з урахуванням сучасних вимог і досягнень технологій у ливарному виробництві.
Розрахований на студентів, викладачів та інженерно-технічних працівників підприємств металургійного і машинобудівного профілю.

ПЛАВКА И ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА ЧУГУНА ДЛЯ ОТЛИВОК

Ващенко К.И., Шумихин В.С. Учеб. пособие. – К. : Вища шк., 1992. – 246 с.
В пособии изложены физико-химические основы процессов плавки, рафинирования и модифицирования чугуна; рассмотрены основные технологические схемы получения высококачественного чугуна для отливок в индукционных и дуговых электропечах, вагранках металлургического типа; приведены рекомендации по интенсификации и оптимизации процессов, рациональному применению шихтовых и огнеупорных материалов, модификаторов и ферросплава. Значительное влияние уделено современным методам модифицирования чугуна. Приведены справочные данные о составах конструкционных и специальных чугунов, составах и расчета шихты, характеристики плавильных агрегатов, величине угара и усвоение элементов и др.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Машины и технология литейного производства».

ФОРМУВАЛЬНІ СУМІШІ

Дорошенко С.П..: Навч. посібник - К.: ІЗМН, 1997.-140 с
У навчальному посібнику С.П. Дорошенка, доктора технічних наук, проф. кафедри ливарного виробництва, акад. Академії інженерних наук України, чл.-кор. Міжнародної інженерної академії, розглянуто основні властивості формувальних матеріалів, формувальних сумішей і протипригарних покриттів, способи їх контролю та регулювання з метою отримання виливків із заданими властивостями.
Розрахований на студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”.
Іл. 38. Табл.48. Бібліогр.: 4 назви

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕСЧАНОЙ ФОРМЫ С ОТЛИВКОЙ

Дорошенко С.П. Учебн.. пособие - К.: УМК, 1991. – 76 с.
В учебном пособии рассмотрены основные исторические аспекты развития технологии получения отливок, различные взаимодействия формы и отливки: силовое, тепловое, газовое и физико-химическое – и основные принципы их регулирования с целью получения отливок с заданными свойствами.
Предназначено для студентов специальности «Литейное производство черных и цветных металлов».

 

МАГНИЕВЫЙ ЧУГУН
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©