Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Скромное стояние позади, чтобы…больше видеть.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Навчальні посібники
tolp 

Теоретичні основи ливарного виробництва. Навчальний посiбник. Могилатенко В.Г., Пономаренко О.І., Дробязко В.М., Кочешков А.С., Ямшинський М.М.. Харків: НТУ "ХПІ", 2011 - 288 с.

Наведенi основнi властивостi металiв та їх змiна при нагрiваннi та плавленнi. Розглянутi процеси випаровування металiв та сплавiв при плавленнi. Кiнетика взаемодії з газами, методи дегазацiї розплавiв. Наведенi закономiрностi витiкання металу з ковша, його руху в каналах ливникової системи, методи регулювання рiдкотекучостi металiв.
Розглянута термодинамiка процесу кристалiзацiї металу в ливарнiй формi, кiнетика зародкоутворення, методи регулювання кристалiзацiйних процесiв. Значна увага придiлена попередженню утворення неметалiчних включень у виливках.
Детально розглянута кiнетика охолодження затвердiлих виливкiв та методи попередження утворення внутрiшнiх дефектiв. Значна увага придiлена усадковим явищам.
Розрахований на студентiв, викладачiв, науковцiв та iнженерно-технiчних працiвникiв ливарного виробництва.

gidravlika Дробязко В.М., Фесенко А.М., Лютий Р.В., Фесенко М.А. Ливарна гідравліка. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 108 с.

Розглянутi особливостi застосування законiв гiдравлiки при вивченнi процесiв заливання рiдкого металу у форму. Наведена кiнетика витiкання металу iз стопорного ковша та ковша з носиком. Вивченi процеси руху металу в елементах ливникової системи та в порожнинi ливарної форми. Придiлена увага затриманню неметалiчних часток.
Розглянута динамiчна дiя струменя на стiнки форми та гiдравличний удар при завершеннi заливання. Також наведена методика розрахунку статичного тиску металу в заповненiй формi на iї стiнки та стрижнi.
Розрахований на студентiв, викладачiв та iнженерно-технiчних працiвникiв ливарного виробництва.
Федоров, Г.Е., Ямшинский М.М., Фесенко М.А., Фесенко А.М. Контроль якості продукції. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 322 с.

Викладені основні поняття щодо якості продукції, номенклатура техніко-економічних показників якості продукції та методи визначення їх числових значень, етапи формування якості продукції, атестація виробництва і сертифікації продукції. Наведені класифікація і причини появи дефектів, методи контролю якості продукції – руйнівні і неруйнівні (оптичний, капілярний, магнетний, акустичний, течешуканням, радіаційний, електромагнетний, радіохвильовий, електричний, тепловий), статистичні методи контролю; наведені методики контролю матеріалів і робіт у ливарному виробництві; представлені сучасні прилади, засоби і матеріали для контролю якості промислової продукції неруйнівними методами.
Розрахований на студентів, викладачів та науковців закладів металургійного профілю. Буде корисним для працівників відділів і бюро технічного контролю машинобудівних і металургійних підприємств.
Дорошенко С.П., Федоров, Г.Е., Ямшинский М.М., Фесенко М.А., Фесенко А.М. Ливарні опоки. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 120 с.

Наведені загальні вимоги до опок, їх класифікація, розміри, конструкції – суцільнолиті сталеві і чавунні, із алюмінієвих і магнієвих сплавів та зварені із литих сталевих елементів – для ручного і машинного формування, а також для автоматичних ліній з урахуванням сучасних вимог і досягнень технологій у ливарному виробництві.
Розрахований на студентів, викладачів та інженерно-технічних працівників підприємств металургійного і машинобудівного профілю.

ПЛАВКА И ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА ЧУГУНА ДЛЯ ОТЛИВОК

Ващенко К.И., Шумихин В.С. Учеб. пособие. – К. : Вища шк., 1992. – 246 с.
В пособии изложены физико-химические основы процессов плавки, рафинирования и модифицирования чугуна; рассмотрены основные технологические схемы получения высококачественного чугуна для отливок в индукционных и дуговых электропечах, вагранках металлургического типа; приведены рекомендации по интенсификации и оптимизации процессов, рациональному применению шихтовых и огнеупорных материалов, модификаторов и ферросплава. Значительное влияние уделено современным методам модифицирования чугуна. Приведены справочные данные о составах конструкционных и специальных чугунов, составах и расчета шихты, характеристики плавильных агрегатов, величине угара и усвоение элементов и др.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Машины и технология литейного производства».

ФОРМУВАЛЬНІ СУМІШІ

Дорошенко С.П..: Навч. посібник - К.: ІЗМН, 1997.-140 с
У навчальному посібнику С.П. Дорошенка, доктора технічних наук, проф. кафедри ливарного виробництва, акад. Академії інженерних наук України, чл.-кор. Міжнародної інженерної академії, розглянуто основні властивості формувальних матеріалів, формувальних сумішей і протипригарних покриттів, способи їх контролю та регулювання з метою отримання виливків із заданими властивостями.
Розрахований на студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”.
Іл. 38. Табл.48. Бібліогр.: 4 назви

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕСЧАНОЙ ФОРМЫ С ОТЛИВКОЙ

Дорошенко С.П. Учебн.. пособие - К.: УМК, 1991. – 76 с.
В учебном пособии рассмотрены основные исторические аспекты развития технологии получения отливок, различные взаимодействия формы и отливки: силовое, тепловое, газовое и физико-химическое – и основные принципы их регулирования с целью получения отливок с заданными свойствами.
Предназначено для студентов специальности «Литейное производство черных и цветных металлов».

 

МАГНИЕВЫЙ ЧУГУН
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©