Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

182. Чистая совесть – самая лучшая подушка. (Ибсен)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Проектування ливарних цехів. Ч.2

ПЕРЕДМОВА

Технічний рівень будь-якої промислово-розвиненої країни оцінюють передусім виробництвом металургійної продукції: чавуну, сталі, прокату і литих заготовок.
Обсяг виробництва і якість металургійної продукції визначають розвиток промисловості, її основних галузей: машинобудування, енергетики, верстатобудування автомобілебудування тощо.

За довготривалими прогнозами ЮНЕСКО в ХХІ столітті сплави на основі заліза і кольорових металів залишатимуться основними конструкційними матеріалами.

Державні програми розвитку України надають першочергові пріоритети реструктуризації гірничо-металургійного і аграрно-промислового комплексів на базі створення нових матеріально-енергозберігальних технологій виробництва металевих деталей і заготовок для всіх технічних галузей промисловості.

Ефективність просування металопродукції на вітчизняний і світовий ринки залежить передусім від того, наскільки швидко на підприємствах використовуватимуть новітні досягнення техніки і технологій. Це повною мірою стосується і ливарного виробництва – основної заготівельної бази машинобудування. У зв’язку з цим підвищу-ються вимоги до підготовки спеціалістів ливарного виробництва усіх рівнів.

На жаль, за роки незалежності України ливарне виробництво втратило свої передові позиції з багатьох причин.
Серед основних причин варто вирізнити такі:
  • різкий спад виготовлення продукції машинобудівною галуззю;
  • використання застарілих технологій і устатковання (лише третина його відповідає сучасним вимогам і можливостям застосування на ньому нових технологічних процесів, а близько 50% ливарних машин, конвейєрів, ліній, плавильних агрегатів тощо установлені понад 20…30 років тому і фізично спрацьовані);
  • закриття ливарних цехів через перепрофілізацію підприємств тощо.
Залишається на низькому рівні і поновлення парку ливарного устатковання (близько 4% за рік), що суттєво гальмує впровадження новітніх технологій у вітчизняній промисловості.
 
Крім того, використання застарілих технологій і устатковання призводить до зниження якості литих деталей через погіршання їх точності, експлуатаційних характеристик, товарного вигляду тощо та зменшення надійності й довговічності експлуатації машин і механізмів.

Отже проектування та інновація нових і реконструкція та технічне переозброєння існуючих ливарних виробництв є першорядним завданням підвищення конкурентоспроможності продукції, до складу якої входять литі деталі. Виконання цих завдань без відповідного підготовлення фахівців з ливарного виробництва неможливе.

Сучасний фахівець має:
  • знати не тільки теоретичні і технологічні досягнення в галузі ливарного виробництва, але й основні положення організації проектних робіт, структуру, компонувальні та архітектурно-будівельні рішення ливарних цехів і окремих його відділень, економіку, охорону праці та екологію ливарного виробництва, методи вибору оптимальних технологічних процесів і засоби механізації та автоматизації процесів виготовлення виливків, розраховування кількості основного і допоміжного устатковання, матеріальних і енергетичних ресурсів, ви-моги нормативних документів до проектної, конструкторської й технологічної документації;
  • уміти аналізувати виробничу програму ливарного цеху, підготувати вихідні дані для проектування, вибрати економічно обґрунтований метод та оптимальні технологічні процеси виготовлення виливків, проектувати основні та допоміжні відділення і дільниці ливарного цеху, розраховувати основні показники енергетичної та економічної частин проекту, застосовувати ЕОМ під час виконання розрахункових і проектних завдань.
 
Для того, щоб фахівець здобув необхідні знання та набув уміння і навичок у галузі ливарного виробництва, підготовка у вищих навчальних закладах має передбачати виконання кожним студентом самостійних курсових та випускних кваліфікаційних проектів і робіт, в яких мають бути відображені перспективні напрями реструктуризації ливарних цехів і заводів з використанням вітчизняного та світового досвіду і досягнень ливарної науки, втілення теоретичних та практичних знань, здобутих під час навчання, для вирішення конкретних завдань заданої теми проектування.
 
У посібнику викладено загальні принципи організації і особливості виконання проектних робіт, детально наведено методику проектування ливарних цехів та рекомендації щодо практичного оформлення проекту відповідно до вимог чинних нормативних документів. За змістом навчальний матеріал викладено максимально наближено до реального проектування з урахуванням вітчизняного і світового досвіду.
 
Автори щиро вдячні Богуславському Юрію Михайловичу, Президенту ТОВ «Ливарні технології» та Шинському Олегу Йосиповичу, Президенту Асоціації ливарників України, за фінансування цього видання.
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©