Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

145. Пусть лучше место пустует, чем будет занято неподходящим работником.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Прудкий Олександр Вікторович

Спеціальні добавки у гіпсо-кремнеземисті суміші для точного литва

Дипломна робота: 76 с., 12 рис., 14 табл., 40 посилань.

Мета роботи – дослідження впливу добавки портландцементу марки ПЦ-1-500 на властивості гіпсо-кремнеземистої суміші для точного литва.

Методика дослідження – в роботі використані методики досліджень властивостей стандартних циліндричних зразків формувальних сумішей.

Результати та їх новизна – встановлений оптимальний час початкового схоплення гіпсо-кремнеземистої суміші з добавкою портландцементу марки
ПЦ-1-500 (2 години) та оптимальний рецептурний склад сумішей з задовільними властивостями.

Основні показники – досліджувані зразки мають σст = 0,32…3,56 МПа – через
2 години тужавіння; σст = 0,57…3,48 МПа – через 24 години тужавіння;
σст = 0,37…3,48 МПа – після прожарювання; текучість – 95…300 мм;обсипаємість – 0,05…2,39 %.

Ступінь впровадження – досліджувані зразки пройшли лабораторні випробування на механічні та ливарні властивості.

Галузь застосування – виготовлення форм для лиття відповідальних виливків та ювелірних виробів.

Економічна ефективність – умовний економічній ефект становить
289188,46 грн.

ЗРАЗОК, ГІПСО-КРЕМНЕЗЕМИСТА СУМІШ, ВПЛИВ, ДОБАВКА, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, МЕХАНІЧНІ ТА ЛИВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЛИВАРНА ФОРМА, ТОЧНЕ ЛИТВО

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©