Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Стремиться к знаниям.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Прудкий Олександр Вікторович

Спеціальні добавки у гіпсо-кремнеземисті суміші для точного литва

Дипломна робота: 76 с., 12 рис., 14 табл., 40 посилань.

Мета роботи – дослідження впливу добавки портландцементу марки ПЦ-1-500 на властивості гіпсо-кремнеземистої суміші для точного литва.

Методика дослідження – в роботі використані методики досліджень властивостей стандартних циліндричних зразків формувальних сумішей.

Результати та їх новизна – встановлений оптимальний час початкового схоплення гіпсо-кремнеземистої суміші з добавкою портландцементу марки
ПЦ-1-500 (2 години) та оптимальний рецептурний склад сумішей з задовільними властивостями.

Основні показники – досліджувані зразки мають σст = 0,32…3,56 МПа – через
2 години тужавіння; σст = 0,57…3,48 МПа – через 24 години тужавіння;
σст = 0,37…3,48 МПа – після прожарювання; текучість – 95…300 мм;обсипаємість – 0,05…2,39 %.

Ступінь впровадження – досліджувані зразки пройшли лабораторні випробування на механічні та ливарні властивості.

Галузь застосування – виготовлення форм для лиття відповідальних виливків та ювелірних виробів.

Економічна ефективність – умовний економічній ефект становить
289188,46 грн.

ЗРАЗОК, ГІПСО-КРЕМНЕЗЕМИСТА СУМІШ, ВПЛИВ, ДОБАВКА, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, МЕХАНІЧНІ ТА ЛИВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЛИВАРНА ФОРМА, ТОЧНЕ ЛИТВО

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©