Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

157. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Ямшинський Михайло Михайлович анотації
 1. Ямшинський М.М. Вдосконалення технології виплавлення жаростійких сплавів // Металознавство та обробка металів. – 2003. – № 1. – С. 42...43.
 2. Ямшинський М.М., Г.Є. Федоров, Є.О. Платонов Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей // Металознавство та обробка металів. – 2004. – № 3. – С. 14...19.
 3. Ямшинский М.М., Г.Є. Федоров, Є.О. Платонов Эксплуатационные свойства литейных хромоалюминиевых сталей // Литейное производство. – 2004. – № 9. – С. 11...14.
 4. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Методи підвищення якості литих жаростійких деталей // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004. – №4. – С. 98…104.
 5. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей в залежності від умов експлуатації литих деталей // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004. – №5 – С. 68…74.
 6. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Структура и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Литейное производство – 2005, №10
 7. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Влияние технологических факторов на структуру и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Литейное производство – 2005, №10
 8. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Влияние структуры на механические и эксплуатационные характеристики хромоалюминиевых сталей // Процессы литья – 2005, №4
 9. Ямшинский М.М., Могилатенко В.Г., Федоров Г. Е., Платонов Е. А., Цоновский С. И.,Партала Л. П. Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунов // Литейное производство – 2008, №8
 10. Ямшинский М.М., Федоров, Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Ю., Максимлюк Т.М. Ливарні властивості жаростійких сталей Вісник ДДМА – 2008, №1 (11) С. 172…177.
 11. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко, К.С. Радченко Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2009, №1
 12. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко, В.Г. Могилатенко, В.С. Назаренко Повышение специальных свойств жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием // Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 220…225.
 13. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко // Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 300…306.
 14. Є.О. Платонов, Г.Є. Федоров, А.Ю. Кузьменко, М.М. Ямшинский Зносостійкий чавун Патент № 38928 від 26.01.2009 р.
 15. М.М. Ямшинский, К.С. Радченко, Г.Е. Федоров Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов // Металл и литье Украины №1, 2011. (212) С. 21…24
 16. М.М. Ямшинский, И.А. Верес, Г.Е. Федоров, О.В. Соболюк, В.С. Назаренко Комплексное исследование влияния углерода и титана на технологические свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Металл и литье Украины №1, 2011. (212) С. 29…32
 17. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей // Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 34…40.
 18. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е. Влияние микролегирования и модифицирования на структуру и свойства износостойкого хромомарганцевого чугуна // Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 133…140.
 19. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Повышение эксплуатационных свойств хромоалюминиевых сталей термомеханической обработкой // Литье Украины, 2012, № 9 (145) – С. 23…25
 20. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е. Влияние микролегирования и модифицирования на свойства износостойкого Cr–Mn-чугуна // Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 14…18
 21. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Термомеханическая обработка жаростойких Cr-Al- сталей // Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 36…41
 22. К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.
 23. Ямшинский М.М., Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов Физические и специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей // Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 65…70
 24. Ямшинский М.М., К.С. Радченко, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов Служебные характеристики микролегированных и модифицированных белых чугунов // Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 29…35
 25. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е., Платонов Е.А. Повышение служебных свойств Cr-Mn-чугуна комплексным модифицированием // Металлургия. Машиносторение. – 2014. – №2, С. 22…26
 26. Ямшинский М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Кінетика окиснення хромоалюмінієвих сталей // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 167…173.
 27. Радченко К.С., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Ізотермічний ступінчастий відпал хромомарганцевих чавунів // Вісник ДДМА. № 1 (32), 2014. С. 218… 223
 28. Жижкина Н.О., Будаг’янц М.А., Гутько Ю.І., Ямшинський М.М. Чавун Патент України на корисну модель № 91228 «Чавун» 25.06.2014. Бюл. №12.
 29. Ямшинский М.М., Федоров Г.Е Литейные и механические свойства жаростойких сталей // Металлургия. Машиносторение. – 2015. – №2, С. 17…24
 30. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 3 (36), 2015, С. 33…37
 31. М. М. Ямшинський, Г. Єг. Федоров, Є. О. Платонов, К. С. Радченко Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей і розрахунок параметричних діаграм // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №1 (70). 2014. – С. 25…30.
 32. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Прогнозування ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей // Металл и литье Украины, №10, 2015. (269), С. 16…22
 33. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Оптимизация режимов смягчающего отжига износостойких хромомарганцевых чугунов для улучшения их обрабатываемости резанием // Металл и литье Украины №12, 2015. (271), С. 26…32
 34. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей залежно від вмісту хрому та алюмінію // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 1 (37), 2016, С. 101…110.
 35. Yamshinskij M., Fedorov G, Yamshinska N The Effect of Carbon, Titanium and Rem on Oxidation Resistance of Cr-Al Steels // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) Vol. 5 Issue 05, May-2016, pp. 4-10.
 36. Yamshinskij M., Fedorov G., Verkhovliuk A. The development of new casting alloys intended for operation under extreme conditions and some techniques of making castings from them «EUREKA: Physical Sciences and Engineering» Number 2(3), (2016),  PP. 51-60
 37. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Узагальнений аналіз термостійкості хромоалюмінієвих сталей // Наукові вісті НТУУ "КПІ" №5, 2016, С. 84…91.
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©