Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

Не жить только одним разумом.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Федоров Григорій Єгорович анотації
 1. Ямшинський М.М., Г.Є. Федоров, Є.О. Платонов Спеціальні властивості ливарних хромоалюмінієвих сталей // Металознавство та обробка металів. – 2004. – № 3. – С. 14...19.
 2. Ямшинский М.М., Г.Є. Федоров, Є.О. Платонов Эксплуатационные свойства литейных хромоалюминиевых сталей // Литейное производство. – 2004. – № 9. – С. 11...14.
 3. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Методи підвищення якості литих жаростійких деталей // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004. – №4. – С. 98…104.
 4. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Оптимізація хімічного складу жаростійких хромоалюмінієвих сталей в залежності від умов експлуатації литих деталей // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2004. – №5 – С. 68…74.
 5. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Структура и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Литейное производство – 2005, №10
 6. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Влияние технологических факторов на структуру и свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Литейное производство – 2005, №10
 7. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко Влияние структуры на механические и эксплуатационные характеристики хромоалюминиевых сталей // Процессы литья – 2005, №4
 8. Ямшинский М.М., Могилатенко В.Г., Федоров Г. Е., Платонов Е. А., Цоновский С. И.,Партала Л. П. Повышение служебных характеристик хромомарганцевых чугунов // Литейное производство – 2008, №8
 9. Ямшинский М.М., Федоров, Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Ю., Максимлюк Т.М. Ливарні властивості жаростійких сталей Вісник ДДМА – 2008, №1 (11) С. 172…177.
 10. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко, К.С. Радченко Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну // Наукові вісті Національного технічного університету «КПІ». – 2009, №1
 11. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко, В.Г. Могилатенко, В.С. Назаренко Повышение специальных свойств жаростойких хромоалюминиевых сталей микролегированием и модифицированием // Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 220…225.
 12. М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов, А.Е. Кузьменко // Новые жаростойкие безникелевые стали и технологии изготовления из них литых деталей, работающих при температурах до 1300°С Вісник ДДМА – 2009, №1 (15) – С. 300…306.
 13. Є.О. Платонов, Г.Є. Федоров, А.Ю. Кузьменко, М.М. Ямшинский Зносостійкий чавун Патент № 38928 від 26.01.2009 р.
 14. М.М. Ямшинский, К.С. Радченко, Г.Е. Федоров Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов // Металл и литье Украины №1, 2011. (212) С. 21…24
 15. М.М. Ямшинский, И.А. Верес, Г.Е. Федоров, О.В. Соболюк, В.С. Назаренко Комплексное исследование влияния углерода и титана на технологические свойства жаростойких хромоалюминиевых сталей // Металл и литье Украины №1, 2011. (212) С. 29…32
 16. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Термомеханическая обработка жаростойких хромоалюминиевых сталей // Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 34…40.
 17. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е. Влияние микролегирования и модифицирования на структуру и свойства износостойкого хромомарганцевого чугуна // Вісник ДДМА – 2011, №4 (25) – С. 133…140.
 18. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Повышение эксплуатационных свойств хромоалюминиевых сталей термомеханической обработкой // Литье Украины, 2012, № 9 (145) – С. 23…25
 19. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е. Влияние микролегирования и модифицирования на свойства износостойкого Cr–Mn-чугуна // Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 14…18
 20. Ямшинский М.М., Верес И.А., Платонов Е.А., Федоров Г.Е. Термомеханическая обработка жаростойких Cr-Al- сталей // Металлургия. Машиносторение. – 2012. – №6, С. 36…41
 21. К.С. Радченко, Е.А. Платонов, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013 №4 С. 40…42.
 22. Ямшинский М.М., Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов Физические и специальные свойства литейных хромоалюминиевых сталей // Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 65…70
 23. Ямшинский М.М., К.С. Радченко, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов Служебные характеристики микролегированных и модифицированных белых чугунов // Литье и металлургия. – 2013 №4(73) С. 29…35
 24. Ямшинский М.М., Радченко К.С., Федоров Г.Е., Платонов Е.А. Повышение служебных свойств Cr-Mn-чугуна комплексным модифицированием // Металлургия. Машиносторение. – 2014. – №2, С. 22…26
 25. Ямшинский М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Кінетика окиснення хромоалюмінієвих сталей // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (32), 2014. С. 167…173.
 26. Радченко К.С., Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Ізотермічний ступінчастий відпал хромомарганцевих чавунів // Вісник ДДМА. № 1 (32), 2014. С. 218… 223
 27. Ямшинский М.М., Федоров Г.Е Литейные и механические свойства жаростойких сталей // Металлургия. Машиносторение. – 2015. – №2, С. 17…24
 28. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 3 (36), 2015, С. 33…37
 29. М. М. Ямшинський, Г. Єг. Федоров, Є. О. Платонов, К. С. Радченко Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей і розрахунок параметричних діаграм // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування №1 (70). 2014. – С. 25…30.
 30. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Прогнозування ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей // Металл и литье Украины, №10, 2015. (269), С. 16…22
 31. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Радченко К.С. Оптимизация режимов смягчающего отжига износостойких хромомарганцевых чугунов для улучшения их обрабатываемости резанием // Металл и литье Украины №12, 2015. (271), С. 26…32
 32. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей залежно від вмісту хрому та алюмінію // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 1 (37), 2016, С. 101…110.
 33. Yamshinskij M., Fedorov G, Yamshinska N The Effect of Carbon, Titanium and Rem on Oxidation Resistance of Cr-Al Steels // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) Vol. 5 Issue 05, May-2016, pp. 4-10.
 34. Yamshinskij M., Fedorov G., Verkhovliuk A. The development of new casting alloys intended for operation under extreme conditions and some techniques of making castings from them «EUREKA: Physical Sciences and Engineering» Number 2(3), (2016),  PP. 51-60
 35. Ямшинський М.М., Федоров Г.Є. Узагальнений аналіз термостійкості хромоалюмінієвих сталей // Наукові вісті НТУУ "КПІ" №5, 2016, С. 84…91.
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©