Акредитація


Акредитація бакалаврів

Акредитація магістрів

Акредитація докторів філософії

  1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  2. Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
  3. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
  4. Комплект навчальних матеріалів для підтримки безперервного професійного розвитку співробітників, які беруть участь у програмах забезпечення якості освітньо-наукових програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
bakalavr master PhD