Оформлення документів


Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки  і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с
(Приклади ДСТУ8302:2015)

Оформлення списку літератури для фахових видань за міжнародним бібліографічним стандартом APA

Правила оформлення списку літератури (references), транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)