Громадське обговорення


З метою реалізації вимог Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського та оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедрою запроваджено їх моніторинг на постійній основі. До співпраці запрошуються роботодавці, випускники ЗВО, студенти та фахові експерти.
Пропонується всім зацікавленим та небайдужим надати свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу через заповнення гугл-форми. Дякуємо за співпрацю!

Перед затвердженням ОП відбувається
громадське обговорення протягом 1 календарного місяця
(05 квітня – 05 травня 2024 р.).

Після обговорення проектною групою будуть переглянуті надані зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції можна надати електронною поштою на foundrykpi@gmail.com.

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Комп’ютеризовані процеси лиття 2024

Матриця відповідності програмних компетентностей та результатів навчання бакалавра компонентам освітньої програми

 

Запрошуємо до громадського обговорення всі зацікавлені сторони

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА “ХУДОЖНЄ ТА ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО”

Громадське обговорення сертифікатної програми відбувається  протягом 1 календарного місяця (05 квітня – 05 травня 2024 р.). Після обговорення проектною групою будуть переглянуті надані зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції можна надати електронною поштою на foundrykpi@gmail.com.

Сертифікатна програма “Художнє та ювелірне литво”

 


МАГІСТР

Громадське обговорення протягом 1 календарного місяця (05 квітня – 05 травня 2024 р.). Після обговорення проектною групою будуть переглянуті надані зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції можна надати електронною поштою на foundrykpi@gmail.com.

 

Запрошуємо до громадського обговорення всі зацікавлені сторони

Освітньо-професійна програма магістерського рівня Комп’ютеризовані процеси лиття 2024

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА “СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ”

Громадське обговорення сертифікатної програми відбувається  протягом 1 календарного місяця (05 квітня – 05 травня 2024 р.). Після обговорення проектною групою будуть переглянуті надані зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції можна надати електронною поштою на foundrykpi@gmail.com.

Сертифікаційна програма “Спеціальна металургія”

 


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Громадське обговорення ОНП Металургія відбувається  протягом 30 робочих днів (05 квітня – 05 травня 2024 р.). Після обговорення проектною групою будуть переглянуті надані зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції можна надати електронною поштою на foundrykpi@gmail.com.

Запрошуємо до громадського обговорення всі зацікавлені сторони

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Металургія 2024

 

Аналіз обговорення результатів.

Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійний блок ОП?

  1. Дисциплінами, пов’язаними з Industry 4.0.
  2. Комп’ютернеми технологіями проектування.
  3. Додати дисципліни сучасного спрямування.
  4. Дисципліни з 3D технологій.
  5. Моделювання процесів литва

Зауваження до ОП

  1. Деякі дисципліни варто прибрати, а до дисциплін професійного спрямування, навпаки додати годин.
  2. Підсилити англійську мову.
  3. Проєктування металевих прес-форм.

Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для покращання освітнього процесу?

  1. В більшому об’ємі викладати спеціальні дисципліни
  2. Запроваджувати сучасні технології навчання.
  3. Прибрати деякі дисципліни гуманітарного спрямування. Переглянути перелік у вільному виборі і додати більш доцільні та необхідні для вивчення.
  4. Підвищити знання сучасних технологій та матеріалів в ливарному виробництві.

Дякуємо за співпрацю!

Краще майбутнє робимо разом!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *