Навчання в докторантурі


До докторантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” приймаються громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на момент вступу) з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Документи подаються до відділу аспірантури та докторантури Університету з 05.04. 2022 року по 20.04. 2022 року

Додаток до Правил прийому 2022 в докторантуру

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
– коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Умови підготовки: 

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури, відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.
З типовою угодою можна ознайомитися у відділі аспірантури та докторантури.

Докторанти, зараховані за державним замовленням, щомісячно отримують стипендію, розмір якої визначається згідно з Постановою КМ України.

Докторанти мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.

Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування до докторантури.

Щорічно кафедра проводить атестацію, за результатами якої вченою радою університету приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

Додаткова інформація надається у кім. 247 – 1 корпусу або за тел. (044) 236-21-49.