Вступ до магістратури


ВАЖЛИВО!
Ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то вступай до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури.

Навчання здійснюєтьмся за акредитованою освітньою професійною програмою «Комп’ютеризовані процеси лиття»

Для вступу за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ, фаховий іспит та подати до розгляду мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб – скласти ЄВІ та подати до розгляду мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали) за ЄВІ 2023 або 2024 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Для вступу крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), необхідно буде скласти фаховий іспит та подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань:

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

Програма фахового іспиту за спеціальністю 136 – Металургія

Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Комп’ютеризовані процеси лиття»

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно.

Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно.

Фаховий іспит до КПІ ім. Ігоря Сікорського з 17 липня до 28 липня включно.

Строки вступної кампанії

Реєстрація на ЄВІ  07.05.2024 р. – (18:00) 29.05.2024 р.

Отримати запрошення до 18 червня  2024 р.

Тестування з 24 червня по 15 липня 2024 р.

Терміни реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі: 01.08. – 22.08.2024 р.

Фаховий іспит до КПІ ім. Ігоря Сікорського з 17 липня до 28 липня 2024 р.

_.07.2024, 14.30 Консультація до фахового іспиту
_.07.2024, 10.00 Фаховий іспит І етап
_.07.2024, 10.00 Фаховий іспит ІІ етап
_.07.2024, 10.00 Фаховий іспит ІІІ етап

Термін оприлюднення рейтингового списку за держзамовленням – не пізніше 24 серпня

Виконання вимог для зарахування (бюджет) – 26 серпня до 18:00 

Наказ на зарахування за держзамовленням – 27 серпня

Виконання вимог для зарахування (контракт):

  • не пізніше (17:00) 30 серпня – І етап;
  • не пізніше (17:00) 01 вересня – ІІ етап

Наказ на зарахування (контракт)

  • не пізніше 31 серпня – І етап;
  • не пізніше 02 вересня – ІІ етап

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

За результатами рейтингу будуть надані рекомендації до вступу на бюджетну або контрактну форму навчання.

Прийом документів для вступу на кафедру зовнішніх абітурієнтів здійснюється в учбовому корпусі № 9 “КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 100.

 Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою: http://pk.kpi.ua або https://pk.kpi.ua/entry-5-course/