Нормативні документи


Документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Методичні вказівки щодо розроблення матеріалів з акредитації напрямів підготовки та спеціальностей

Нормативні і допоміжні документи Національного агентства

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 3. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 4. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми”).
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 6. Силабус проти РТП;
 7. Як створити силабус: 3 корисні ресурси;
 8. Схема процесу акредитації;
 9. Що таке Силлабус і для чого він.
 10. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні;
 11. About Plagiarism.org
 12. Основи академічного письма;
 13. Плагіат у вищій освіті;
 14. Про соціальну модель плагіату;
 15. Чому студенти списують (за їхніми словами та зі слів інших);