Наукові напрями


Керівник д.т.н., доц. Могилатенко В.Г.

 1. Вплив оброблення алюмінієвих та магнієвих сплавів на їх фізичні характеристики, структуру та механічні властивості.

Керівник д.т.н., доц. Ямшинський М.М.

 1. Вплив хімічного складу та термічного оброблення на структуру і спеціальні властивості високолегованих сталей.
 2. Оптимізація процесів легування.
 3. Розроблення технологій внутрішньоформового легування і мікролегування сталей.
 4. Удосконалення процесів суспензійного розливання сталі.
 5. Вплив мікро-, і макролегування вуглецевих сталей на структуру і властивості металу.
 6. Оптимізація хімічного складу сталей із спеціальними властивостями залежно від умов експлуатації виготовленихіз них литих деталей.
 7. Вдосконалення технологічних процесів плавлення високолегованих сталей.
 8. Вдосконалення технології плавлення високомарганцевих сталей з метою одержання металу з мінімальним вмістом (<0,12 %) фосфору.
 9. Дослідження процесів позапічного мікролегування високолегованих сталей.
 10. Дослідження процесів поверхневого легування литих деталей.

Керівник к.т.н. Лук’яненко І.В.

 1. Моделювання процесів заливання, охолодження та кристалізації сплавів.
 2. Технології виготовлення чавунних виливків з градієнтними властивостями.

Керівник к.т.н., доц. Сиропоршнєв Л.М.

 1. Розроблення методів внутрішньоформового модифікування чавуну для лиття за моделями, що газифікуються.
 2. Вплив продуктів термодеструкції полістиролу на структуроутворення чавуну з кулястим графітом.
 3. Розроблення технології виробництва комбінованих пінополістиролових моделей.
 4. Вплив парочасового оброблення на властивості стрижневих сумішей.
 5. Дослідження ефективності сфероїдизувального модифікування з використанням хімічно-активних елементів.
 6. Розроблення принципів виробництва пористої заготівки з чавуну з використанням термодестругуючих матеріалів.

Керівник д.т.н., доц. Костецький Ю.В.

 1. Розроблення і оптимізація технологій виплавки та рафінування сплавів на основі заліза від домішок і неметалевих включень;
 2. Розроблення технологій отримання крупних сталевих злитків для виробів відповідального призначення;
 3. Удосконалення технології виплавки і розливання високоміцних сталей системи Fe-Mn-Al-C;
 4. Дослідження впливу додаткового легування на формування кристалічної структури під час кристалізації та електрошлакового переплаву сталей системи Fe-Mn-Al-C

Керівник к.т.н., доц. Гурія І.М.

 1. Розроблення ливарних технологій отримання металевих та металокерамічних композиційних матеріалів і виробів.
 2. Мікролегування алюмінієвих сплавів.
 3. Модифікування алюмінієвих сплавів.

Керівник к.т.н., доц. Лютий Р.В.

 1. Створення нових стрижневих сумішей з неорганічними зв’язувальними компонентами.
 2. Розрахунок параметрів теплової взаємодії виливків із ливарними формами та стрижнями.
 3. Розроблення нових вогнетривких матеріалів для спеціальних способів лиття.

Керівник к.т.н., доц. Кочешков А.С.

 1. Дослідження властивостей гіпсо-кремнеземистих сумішей для точного литва.
 2. Розроблення технології виготовлення комбінованих виливків за моделями, що витоплюються.
 3. Дослідження холоднотвердних сумішей з неорганічними й органічними зв’язувальними матеріалами.
 4. Аналіз браку точних виливків із сплавів кольорових металів.

Розробки кафедри готові до впровадження у виробництво:

 1. Технологічні процеси виробництва якісних виливків із високоміцного чавуну внутрішньоформовим модифікуванням.
 2. Жаростійкі хромоалюмінієві стали і технології виготовлення із них виливків для роботи в агресивних середовищах при температурах до 1300°С.
 3. Новий безнікелевий зносостійкий чавун і технології виробництва виливків, що працюють в умовах інтенсивного абразивного і гідроабразивного зносу.
 4. Технологічні процеси виробництва модифікаторів, що містять тугоплавкі дисперсні частинки, для алюмінієвих сплавів.
 5. Рідкі затверджувачі сложноефірного класу для рідкоскляних ХТС.
 6. Формувальні і стрижневі суміші різного складу і призначення.
 7. Високотермостійкі противопригарні покриття для форм і стрижнів.
 8. Методики визначення властивостей формувальних сумішей, форм і противопригарних покриттів.