Академічна доброчесність


Положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Декларація про дотримання академічної доброчесності:

Нормативна база

  1. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти (лист МОН України від 23 жовтня 2018 року № 1/9-650)
  2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
  3. Випуск №5 бюлетеня “Академічна доброчесність”
  4. Випуск №6 бюлетеня “Академічна доброчесність”
  5. Аналітична записка щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності