№ курсу Шифр курсу Назва курсу Лектор Семестр Credits Prerequisites
004 Основи художнього та ювелірного литва 5 семестр 5.5
005 Первинні матеріали для ливарного виробництва 4 семестр 2,5 Знання з фізики, хімії, фізичної хімії, теорії металургійних процесів.
006 Комп'ютерне проектування машин та механізмів 3 семестр 2,5
007 Теоретичні основи ливарного виробництва 3 семестр 8,0
008 Теоретичні основи формоутворення 5 семестр 7,0
010 Технологія ливарної форми 6.5
011 Устаткування ливарних цехів 6 семестр 7.0
015 Обов’язкова Виробництво виливків із чавуну 7 семестр 4,5 Базується на знаннях дисциплін, які вивчались раніше: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; теоретичних основ формоутворення; основи теорії плавки та виробництва виливків
016 Обов’язкова Виробництво виливків із сталей 7 семестр 5,0 Дисципліна «Виробництво виливків із сталей» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Теоретичні основи формоутворення».
017 Вибіркова Проектування технологічних відділень 7 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Теоретичні основи ливарного виробництва, Теоретичні основи формоутворення, Виробництво виливків із сталей, Виробництво виливків із чавуну, Устаткування ливарних цехів, Автоматизація виробничих процесів
018 Вибіркова Автоматизація виробничих процесів 6 семестр 3,5 Знання з фізики, математики, інформатики, електротехніки, теорії металургійних процесів.
027 Контроль якості продукції 7 семестр
028 Вибіркова Виробництво виливків із кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
029 Виробництво виливків спеціальними способами литва 8 семестр
030 Позапічне оброблення розплавів 8 семестр
031 Дизайн ювелірних та художніх виробів 6 семестр
037 Технологія виробництва і обробки матеріалів
038 Художнє і ювелірне литво 6 семестр 7.0