Course ID Course Number Course Name Instructor Time Credits Prerequisites
004 Вибіркова Художнє та ювелірне литво 6 семестр 4,0
005 Первинні матеріали для ливарного виробництва 4 семестр 2,5 Знання з фізики, хімії, фізичної хімії, теорії металургійних процесів.
006 Комп'ютерне проектування машин та механізмів 3 семестр 2,5
007 Теоретичні основи ливарного виробництва 3 семестр 8,0
008 Обов’язкова Формувальні матеріали 5 семестр 7,0
010 Технологія ливарної форми 6.5
011 Обов’язкова Устаткування ливарних цехів 6 семестр 7.0
015 Обов’язкова Виробництво виливків із чавуну 7 семестр 4,5 Базується на знаннях дисциплін, які вивчались раніше: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; теоретичних основ формоутворення; основи теорії плавки та виробництва виливків
016 Обов’язкова Виробництво виливків із сталей 7 семестр 5,0 Дисципліна «Виробництво виливків із сталей» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Теоретичні основи формоутворення».
017 Вибіркова Проектування технологічних відділень 7 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Теоретичні основи ливарного виробництва, Теоретичні основи формоутворення, Виробництво виливків із сталей, Виробництво виливків із чавуну, Устаткування ливарних цехів, Автоматизація виробничих процесів
018 Вибіркова Автоматизація виробничих процесів 6 семестр 3,5 Знання з фізики, математики, інформатики, електротехніки, теорії металургійних процесів.
021 Сертифікаційна програма Технології швидкого прототипування 6 семестр 4.0 Дисципліна забезпечує розширення інженерного кругозору в галузі механічної інженерії матеріалів чим формує набір компетентностей для подальшого вивчення дисциплін матеріалознавчого напряму. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Вища математика», «Інформатика», «Металознавство», «Фізика», «Теорія металургійних процесів». Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.
027 Вибіркова Контроль якості художніх та ювелірних виробів 8 семестр 4,0 Базові знання з курсів «Фізика», «Хімія», «Металознавство», «Формувальні матеріали», «Технологія ливарної форми», «Виробництво виливків із чавуну», «Виробництво виливків із сталей», «Виробництво виливків спец. способами лиття»
028 Вибіркова Виробництво виливків із кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
029 Виробництво виливків спеціальними способами литва 8 семестр
030 Позапічне оброблення розплавів 8 семестр
031 Сертифікатна програма Дизайн ювелірних та художніх виробів 4 семестр 4,0 Навички роботи з комп’ютером і базові знання з дисциплін «Вступ до фаху» та «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
033 Вибіркова Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
033 Вибіркова Дизайн і проєктування ювелірних та художніх виливків 6 семестр 4,0 Навички роботи з комп’ютером і базові знання з дисциплін «Вступ до фаху», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Металознавство», «Теоретичні основи ливарного виробництва».
036 Вибіркова Чинники успішного працевлаштування 2 семестр 2,0
036 Вибіркова Виробництво виливків із легких сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
037 Технологія виробництва і обробки матеріалів
038 Художнє і ювелірне литво 6 семестр 7.0
048 Сертифікаційна програма Функціональні матеріали та покриття 4,0
051 Вибіркова Контроль якості продукції 8 семестр 4,0
051 Обов’язкова Устаткування ливарних цехів. Курсова робота 6 семестр 1,0
052 Вибіркова Основи гемології 8 семестр 4,0 Для успішного засвоєння освітнього компонента студенту необхідно володіти базовими знаннями з освітніх компонентів «Хімія» та «Фізика»