Course ID Course Number Course Name Instructor Time Credits Prerequisites
001 Обов’язкова Вступ до фаху 1 семестр 2,0
001 Обов’язкова Інформатика 1 5
002 Обов’язкова Чисельні методи 2 5
004 Вибіркова Художнє та ювелірне литво 6 семестр 4,0
005 Первинні матеріали для ливарного виробництва 4 семестр 2,5 Знання з фізики, хімії, фізичної хімії, теорії металургійних процесів.
006 Комп'ютерне проектування машин та механізмів 3 семестр 2,5
007 Теоретичні основи ливарного виробництва 3 семестр 8,0
008 Обов’язкова Формувальні матеріали 5 семестр 7,0
010 Технологія ливарної форми 6.5
011 Обов’язкова Устаткування ливарних цехів 6 семестр 7.0
015 Обов’язкова Виробництво виливків із чавуну 7 семестр 4,5 Базується на знаннях дисциплін, які вивчались раніше: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; теоретичних основ формоутворення; основи теорії плавки та виробництва виливків
016 Обов’язкова Виробництво виливків із сталей 7 семестр 5,0 Дисципліна «Виробництво виливків із сталей» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Теоретичні основи формоутворення».
017 Вибіркова Проектування технологічних відділень 7 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Теоретичні основи ливарного виробництва, Теоретичні основи формоутворення, Виробництво виливків із сталей, Виробництво виливків із чавуну, Устаткування ливарних цехів, Автоматизація виробничих процесів
018 Вибіркова Автоматизація виробничих процесів 6 семестр 3,5 Знання з фізики, математики, інформатики, електротехніки, теорії металургійних процесів.
021 Сертифікаційна програма Технології швидкого прототипування 6 семестр 4.0 Дисципліна забезпечує розширення інженерного кругозору в галузі механічної інженерії матеріалів чим формує набір компетентностей для подальшого вивчення дисциплін матеріалознавчого напряму. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Вища математика», «Інформатика», «Металознавство», «Фізика», «Теорія металургійних процесів». Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.
022 Вибіркова Сучасні адитивні технології 2 семестр 4.0 Дисципліна забезпечує розширення інженерного кругозору в галузі механічної інженерії матеріалів чим формує набір компетентностей для подальшого вивчення дисциплін матеріалознавчого напряму. Результати вивчення дисципліни можуть бути використані при виконанні дипломної роботи. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Порошкові композиційні матеріали», «Жароміцні сплави», «Конструювання литих деталей». Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.
023 Обов’язкова Спеціальні та особливі види лиття 1 семестр 4,5 Навчальна дисципліна базується на знаннях базових дисциплін, які вивчались у бакалавраті: теоретичних основ ливарного виробництва. теоретичних основ формоутворення, виробництво виливків з чавуну, виробництво виливків зі сталі, виробництво виливків з кольорових металів, виробництво виливків спеціальними способами литва. Дисципліна забезпечує вивчення таких курсів, як «Конструювання литих деталей», «Композиційне литво», «Мідні сплави».
026 Вибіркова Проектування ливарних цехів 2 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Виробництво виливків із чавуну, Виробництво виливків із сталей, Проектування технологічних відділень, Художнє і ювелірне литво, Виробництво виливків із кольорових сплавів, Виробництво виливків спеціальними способами лиття
026 Обов’язкова Сталеве литво 1 семестр 4,5 «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Теоретичні основи ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Виробництво виливків із сталей», «Проектування технологічних відділень», «Контроль якості виливків»
026 Обов’язкова Жароміцні сплави 1 семестр 4,0 Дисципліна спрямована на вивчення загальних концепцій формування структури та особливих властивостей жароміцних сплавів; знайомство з сучасними технологічними схемами виробництва даних матеріалів; вивчення областей та способів застосування жароміцних сплавів з урахуванням особливостей умов експлуатації. Для успішного засвоєння дисципліни «Жароміцні сплави» студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Металознавство», «Спеціальні та особливі види лиття» «Металургія благородних металів», «Мідні сплави», «Сталеве литво».
027 Вибіркова Контроль якості художніх та ювелірних виробів 8 семестр 4,0 Базові знання з курсів «Фізика», «Хімія», «Металознавство», «Формувальні матеріали», «Технологія ливарної форми», «Виробництво виливків із чавуну», «Виробництво виливків із сталей», «Виробництво виливків спец. способами лиття»
027 Вибіркова Інноваційні технології в металургії 2 семестр 4,0
028 Вибіркова Виробництво виливків із кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
029 Виробництво виливків спеціальними способами литва 8 семестр
030 Позапічне оброблення розплавів 8 семестр
031 Сертифікатна програма Дизайн ювелірних та художніх виробів 4 семестр 4,0 Навички роботи з комп’ютером і базові знання з дисциплін «Вступ до фаху» та «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
032 Вибіркова Конструювання литих деталей 1 семестр 4,0
033 Вибіркова Кольорове литво 2 семестр 6.0 Дисципліна «Кольорове литво» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
033 Вибіркова Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
033 Вибіркова Дизайн і проєктування ювелірних та художніх виливків 6 семестр 4,0 Навички роботи з комп’ютером і базові знання з дисциплін «Вступ до фаху», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Металознавство», «Теоретичні основи ливарного виробництва».
034 Вибіркова Автоматичні системи керування і проектування технологічних процесів ливарного виробництва 2 семестр 4,0 Дисципліна базується на знаннях уміннях та навичках, одержаних студентами під час вивчення дисциплін вища математика, фізика, електротехніка і електроніка, теплотехніка, інформатика, обчислювальна техніка і програмування, метрологія і стандартизація, автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва.
036 Вибіркова Чинники успішного працевлаштування 2 семестр 2,0
036 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень 1 семестр 2,0 Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, технологічних дисциплін бакалаврату.
036 Вибіркова Виробництво виливків із легких сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
037 Технологія виробництва і обробки матеріалів
037 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2 семестр 2,0 Необхідні умови: Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, основ наукових досліджень, технологічних дисциплін бакалаврату.
038 Художнє і ювелірне литво 6 семестр 7.0
040 Обов’язкова Кристалізація та властивості чавуну у виливках 1 семестр 3,5 Базується на знаннях, вмінні та досвіду, придбаних студентами при вивчені дисциплін: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; металознавство та термічна обробка металів, виробництво виливків з чавуну.
041 Вибіркова Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
041 Обов’язкова Практика 3 семестр 14
042 Вибіркова Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
048 Сертифікаційна програма Функціональні матеріали та покриття 4,0
051 Вибіркова Контроль якості продукції 8 семестр 4,0
051 Обов’язкова Устаткування ливарних цехів. Курсова робота 6 семестр 1,0
052 Вибіркова Основи гемології 8 семестр 4,0 Для успішного засвоєння освітнього компонента студенту необхідно володіти базовими знаннями з освітніх компонентів «Хімія» та «Фізика»
057 Обов’язкова Порошкові композиційні матеріали 1 семестр 3.0 Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з прогресивним класом композитних та порошкових матеріалів, без яких неможливий сучасний розвиток науки, техніки та промисловості. Вивчаючи дисципліну, студенти узагальнюють власні знання з різних дисциплін та долучаються до світового досвіду використання сучасних матеріалів з урахуванням технічних, технологічних, економічних та екологічних факторів. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Металознавство», «Спеціальні та особливі види лиття» «Металургія благородних металів», «Мідні сплави», «Сталеве литво».