Name: Володимир Могилатенко
Title/Position: Доктор технічних наук, доцент
Department: Кафедра ливарного виробництва
Specialties: Ливарне виробництво
Contact Email: mvg@iff.kpi.ua
Contact Phone: +38(066)-717-23-26

Інститут матеріалознавства та зварювання/Кафедра ливарного виробництва

Робочий телефон: (044)-204-97-72 Робоча кімната: 404-9 Освіта: 1973 рік. – закінчив інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за спеціальністю «Фізика еталів. 1982 рік. – захистив кандидатську дисертацію на тему „Водень в алюмінієвих сплавах легованих міддю, магнієм, марганцем та цинком” за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка. 2005 рік. – захистив докторську дисертацію на тему «Наукові та технологічні засади зміцнення ливарних алюмінієвих сплавів азотом і азотовмісними дисперсними тугоплавкими частками» за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво. Має Вчене звання доцента з 1989 р. З 2006 року працює на кафедрі ливарного виробництва.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Time Credits Prerequisites
034 Вибіркова Будова і властивості металевих і шлакових розплавів 4 семестр 5,0 Дисципліна «Будова і властивості металевих і шлакових розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
028 Вибіркова Виробництво виливків із кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
033 Вибіркова Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків із легких і рідкісних сплавів кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
036 Вибіркова Виробництво виливків із легких сплавів кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
030 Вибіркова Гази та неметалічні включення у металах і сплавах 4 семестр 5,0 Дисципліна «Гази та неметалічні включення у металах і сплавах» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
031 Вибіркова Дегазація та рафінування розплавів 4 семестр 5,0 Дисципліна «Дегазація та рафінування розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
033 Вибіркова Кольорове литво 2 семестр 6.0 Дисципліна «Кольорове литво» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
036 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень 1 семестр 2,0 Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, технологічних дисциплін бакалаврату.
037 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2 семестр 2,0 Необхідні умови: Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, основ наукових досліджень, технологічних дисциплін бакалаврату.
042 Вибіркова Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
041 Вибіркова Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
011 Обов’язкова Термодинаміка та кінетика металургійних процесів 3 семестр 6.0 Дисципліна «Термодинаміка та кінетика металургійних процесів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теорія і технології металургійного виробництва, теоретичні основи ливарного виробництва; теоретичні основи плавки і виробництва виливків тощо під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, стального, чавунного та кольорового лиття, позапічного оброблення металів тощо.