Прізвище, Ім'я: Володимир Могилатенко
Ступінь/Звання: Доктор технічних наук, доцент
Кафедра: Кафедра ливарного виробництва
Спеціальність: Ливарне виробництво
Електронна пошта: mvg@iff.kpi.ua
Контактний телефон: +38(066)-717-23-26

Інститут матеріалознавства та зварювання/Кафедра ливарного виробництва

Робочий телефон: (044)-204-97-72 Робоча кімната: 404-9 Освіта: 1973 рік. – закінчив інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за спеціальністю «Фізика еталів. 1982 рік. – захистив кандидатську дисертацію на тему „Водень в алюмінієвих сплавах легованих міддю, магнієм, марганцем та цинком” за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка. 2005 рік. – захистив докторську дисертацію на тему «Наукові та технологічні засади зміцнення ливарних алюмінієвих сплавів азотом і азотовмісними дисперсними тугоплавкими частками» за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво. Має Вчене звання доцента з 1989 р. З 2006 року працює на кафедрі ливарного виробництва.

Дисципліна

Натисніть на курс для ознайомлення з матеріалами про курс

№ курсу Шифр курсу Назва курсу Лектор Семестр Credits Prerequisites
034 Вибіркова Будова і властивості металевих і шлакових розплавів 3 семестр 4,0 Дисципліна «Будова і властивості металевих і шлакових розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
028 Вибіркова Виробництво виливків із кольорових металів 8 семестр 4,0 Дисципліна «Виробництво виливків з кольорових металів» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів.
033 Вибіркова Кольорове литво 2 семестр 6.0 Дисципліна «Кольорове литво» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
036 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень 1 семестр 2,0 Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, технологічних дисциплін бакалаврату.
037 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2 семестр 2,0 Необхідні умови: Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, основ наукових досліджень, технологічних дисциплін бакалаврату.
Плавлення, кристалізація та дефекти виливків
Синтез та аналіз ливарних сплавів
011 Обов’язкова Термодинаміка та кінетика металургійних процесів 3 семестр 6.0 Дисципліна «Термодинаміка та кінетика металургійних процесів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теорія і технології металургійного виробництва, теоретичні основи ливарного виробництва; теоретичні основи плавки і виробництва виливків тощо під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, стального, чавунного та кольорового лиття, позапічного оброблення металів тощо.
Формування первинної та вторинної структури литих матеріалів