Course ID Course Number Course Name Instructor Time Credits Prerequisites
011 Обов’язкова Термодинаміка та кінетика металургійних процесів 3 семестр 6.0 Дисципліна «Термодинаміка та кінетика металургійних процесів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теорія і технології металургійного виробництва, теоретичні основи ливарного виробництва; теоретичні основи плавки і виробництва виливків тощо під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, стального, чавунного та кольорового лиття, позапічного оброблення металів тощо.
022 Вибіркова Сучасні адитивні технології 2 семестр 4.0 Дисципліна забезпечує розширення інженерного кругозору в галузі механічної інженерії матеріалів чим формує набір компетентностей для подальшого вивчення дисциплін матеріалознавчого напряму. Результати вивчення дисципліни можуть бути використані при виконанні дипломної роботи. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Порошкові композиційні матеріали», «Жароміцні сплави», «Конструювання литих деталей». Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.
023 Обов’язкова Спеціальні та особливі види лиття 1 семестр 4,5 Навчальна дисципліна базується на знаннях базових дисциплін, які вивчались у бакалавраті: теоретичних основ ливарного виробництва. теоретичних основ формоутворення, виробництво виливків з чавуну, виробництво виливків зі сталі, виробництво виливків з кольорових металів, виробництво виливків спеціальними способами литва. Дисципліна забезпечує вивчення таких курсів, як «Конструювання литих деталей», «Композиційне литво», «Мідні сплави».
026 Вибіркова Проектування ливарних цехів 2 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Виробництво виливків із чавуну, Виробництво виливків із сталей, Проектування технологічних відділень, Художнє і ювелірне литво, Виробництво виливків із кольорових сплавів, Виробництво виливків спеціальними способами лиття
026 Обов’язкова Сталеве литво 1 семестр 4,5 «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Теоретичні основи ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Виробництво виливків із сталей», «Проектування технологічних відділень», «Контроль якості виливків»
026 Обов’язкова Жароміцні сплави 1 семестр 4,0 Дисципліна спрямована на вивчення загальних концепцій формування структури та особливих властивостей жароміцних сплавів; знайомство з сучасними технологічними схемами виробництва даних матеріалів; вивчення областей та способів застосування жароміцних сплавів з урахуванням особливостей умов експлуатації. Для успішного засвоєння дисципліни «Жароміцні сплави» студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Металознавство», «Спеціальні та особливі види лиття» «Металургія благородних металів», «Мідні сплави», «Сталеве литво».
027 Вибіркова Інноваційні технології в металургії 2 семестр 4,0
030 Вибіркова Гази та неметалічні включення у металах і сплавах 4 семестр 5,0 Дисципліна «Гази та неметалічні включення у металах і сплавах» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
031 Вибіркова Дегазація та рафінування розплавів 4 семестр 5,0 Дисципліна «Дегазація та рафінування розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
032 Вибіркова Конструювання литих деталей 1 семестр 4,0
033 Вибіркова Кольорове литво 2 семестр 6.0 Дисципліна «Кольорове литво» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
034 Вибіркова Автоматичні системи керування і проектування технологічних процесів ливарного виробництва 2 семестр 4,0 Дисципліна базується на знаннях уміннях та навичках, одержаних студентами під час вивчення дисциплін вища математика, фізика, електротехніка і електроніка, теплотехніка, інформатика, обчислювальна техніка і програмування, метрологія і стандартизація, автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва.
034 Вибіркова Будова і властивості металевих і шлакових розплавів 4 семестр 5,0 Дисципліна «Будова і властивості металевих і шлакових розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
036 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень 1 семестр 2,0 Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, технологічних дисциплін бакалаврату.
037 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2 семестр 2,0 Необхідні умови: Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, основ наукових досліджень, технологічних дисциплін бакалаврату.
040 Обов’язкова Кристалізація та властивості чавуну у виливках 1 семестр 3,5 Базується на знаннях, вмінні та досвіду, придбаних студентами при вивчені дисциплін: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; металознавство та термічна обробка металів, виробництво виливків з чавуну.
041 Вибіркова Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
041 Обов’язкова Практика 3 семестр 14
042 Вибіркова Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів 2 семестр 6.0 Дисципліна «Плавка та лиття мідних, нікелевих і кобальтових сплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
057 Обов’язкова Порошкові композиційні матеріали 1 семестр 3.0 Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з прогресивним класом композитних та порошкових матеріалів, без яких неможливий сучасний розвиток науки, техніки та промисловості. Вивчаючи дисципліну, студенти узагальнюють власні знання з різних дисциплін та долучаються до світового досвіду використання сучасних матеріалів з урахуванням технічних, технологічних, економічних та екологічних факторів. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідно володіти знаннями з дисциплін «Металознавство», «Спеціальні та особливі види лиття» «Металургія благородних металів», «Мідні сплави», «Сталеве литво».
994 EGR 577 Aerodynamics of Wings and Bodies 3am - 4:50am 4.0 Undergraduate courses in gas dynamics and aerodynamics.