№ курсу Шифр курсу Назва курсу Лектор Семестр Credits Prerequisites
011 Обов’язкова Термодинаміка та кінетика металургійних процесів 3 семестр 6.0 Дисципліна «Термодинаміка та кінетика металургійних процесів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теорія і технології металургійного виробництва, теоретичні основи ливарного виробництва; теоретичні основи плавки і виробництва виливків тощо під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, стального, чавунного та кольорового лиття, позапічного оброблення металів тощо.
023 Обов’язкова Спеціальні та особливі види лиття 1 семестр 4,5
025 Композиційні матеріали 1 семестр
026 Вибіркова Проектування ливарних цехів 2 семестр 4,0 Вивченню дисципліни передують: Виробництво виливків із чавуну, Виробництво виливків із сталей, Проектування технологічних відділень, Художнє і ювелірне литво, Виробництво виливків із кольорових сплавів, Виробництво виливків спеціальними способами лиття
026 Обов’язкова Сталеве литво 1 семестр 4,5 «Хімія», «Фізична хімія», «Теорія металургійних процесів», «Теоретичні основи ливарного виробництва», «Формувальні матеріали», «Металознавство», «Теплотехніка ливарного виробництва», «Виробництво виливків із сталей», «Проектування технологічних відділень», «Контроль якості виливків»
032 Обов’язкова Конструювання литих деталей 1 семестр 4,0
033 Вибіркова Кольорове литво 2 семестр 6.0 Дисципліна «Кольорове литво» базується на знаннях, уміннях і навичках, які набуті студентом під час вивчення дисциплін хімії, фізичної хімії, теоретичних основ ливарного виробництва, металознавства, технології ливарної форми, позапічного оброблення металів, виробництва виливків з кольорових металів.
034 Вибіркова Автоматичні системи керування і проектування технологічних процесів ливарного виробництва 2 семестр 4,0 Дисципліна базується на знаннях уміннях та навичках, одержаних студентами під час вивчення дисциплін вища математика, фізика, електротехніка і електроніка, теплотехніка, інформатика, обчислювальна техніка і програмування, метрологія і стандартизація, автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва.
034 Вибіркова Будова і властивості металевих і шлакових розплавів 3 семестр 4,0 Дисципліна «Будова і властивості металевих і шлакових розплавів» базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані і набуті пошукачем під час вивчення у бакалавраті та магістратурі дисциплін: вища математика, фізика, хімія, фізична хімія, теоретичні основи ливарного виробництва; виробництво виливків з кольорових металів; кольорове, сталеве та чавунне литво, позапічне оброблення металів тощо.
036 Чинники успішного працевлаштування за фахом 2 семестр 2,0
036 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень 1 семестр 2,0 Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, технологічних дисциплін бакалаврату.
037 Обов’язкова Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2 семестр 2,0 Необхідні умови: Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» базується на знаннях, уміннях і навиках, які одержані і набуті студентом під час вивчення дисциплін математики, фізики, чисельних методів, основ наукових досліджень, технологічних дисциплін бакалаврату.
040 Обов’язкова Кристалізація та властивості чавуну у виливках 1 семестр 3,5 Базується на знаннях, вмінні та досвіду, придбаних студентами при вивчені дисциплін: неорганічної і фізичної хімії; теорії металургійних процесів; теоретичних основ ливарного виробництва; металознавство та термічна обробка металів, виробництво виливків з чавуну.
994 EGR 577 Aerodynamics of Wings and Bodies 3am - 4:50am 4.0 Undergraduate courses in gas dynamics and aerodynamics.