Конструювання литих деталей


Щотижневий календар

 

Тема 1. Удосконалювання конструювання литих деталей, як основний шлях економії металів.

Лекція 1. Ціль і задачі курсу

Основні питання:

 • Поняття про технологічність литих деталей.
 • Вплив технологічності на якість та економічність виробництва литих деталей.
 • Основні вимоги до технологічної конструкції литої деталі.
 • Загальні принципи конструювання деталей машин.

Лекція №2. Вибір конструкції литої деталі

Основні питання:

 • Вибір конструкції виливка в залежності від умов її роботи.
 • Вибір технологічного процесу виготовлення деталі.
 • Вибір матеріалу для виготовлення литої деталі.
 • Вплив механічних властивостей ливарних сплавів на конструкцію виливків.

Практичні заняття:

 • Практична робота №1. Розрахунок класу точності виливків

Лекція №3. Класифікація виливків

Основні питання:

 • Класифікація виливків по складності.
 • Класифікація виливків по коефіцієнту габаритного об’єму.
 • Класифікація виливків по індексу складності.
 • Нормалізація та уніфікація литих деталей.

Лекція №4. Конструктивні типи виливків

Основні питання:

 • Основні конструктивні типи виливків.
 • Метод графічного аналізу технологічності литої деталі.

Завдання на СРС:

 1. Технічні вимоги до виливків.
 2. Експериментальні методи визначення напружень при навантажені .
 3. Нормалізація та уніфікація литих деталей.

Практичні заняття:

 • Практична робота №2. Розрахунок оптимального припуску на механічне опрацювання.

Тема 2. Конструювання литих деталей з урахуванням вимог технології виготовлення ливарної форми

Лекція №5. Вибір габаритів литої деталі

Основні питання:

 • Конфігурація і розміри виливка.
 • Вибір зовнішньої форми литої деталі.
 • Зовнішня форма і її вплив на роз’єм моделі та форми.
 • Перевірка конструкції деталей на можливість вільного вилучення моделей із форми.
 • Конструктивні ухили вертикальних.

Лекція №6. Конструювання внутрішніх порожнин у литих деталях

Основні питання:

 • Вплив стрижнів на розмірну точність виливка.
 • Вимоги до конструкції з урахуванням установки, складання і вибивання стержнів.
 • Методи уникнення застосування стрижнів.
 • Конструювання виливків з урахуванням вільного видалення  газів  із стрижнів.
 • Припуски на механічну обробку і їхній вплив на технологічність.

Завдання на СРС:

 • Конструювання зовнішніх приливів.
 • Уступи і пази в литих деталях.

Практичні заняття:

 • Практична робота №3. Графічний метод аналізу технологічності литої деталі.

Тема 3.  Конструювання стінок литих деталей

Лекція №7. Товщина стінок литих деталей

Основні питання:

 • Вибір оптимальної товщини стінок литих деталей.
 • Мінімальна можлива товщина стінки, методі визначення.
 • Критична товщина стінок виливків із сталі.
 • Взаємозв’язок між товщиною стінок виливка і міцністю.

Лекція 8. Переходи і спряження стінок

Основні питання:

 • Швидкість охолодження в різноманітних точках кутового зчленування.
 • Класифікація спряження стінок.
 • Методи розрахунку переходів і спряженій.
 • Галтелі і клинові переходи.

Завдання на СРС:

 • Модульна контрольна робота за темами 1 – 3.

Практичні заняття:

 • Практична робота №4. Методи проектування зчленування стінок і розрахунок радіусів заокруглень.

Лекція 9. Особливості конструювання стінок литої деталі.

Основні питання:

 • Литі отвори в стінках виливка.
 • Розташування стінок виливка.
 • Особливості конструювання литих деталей із ребрами жорсткості.

Завдання на СРС:

 1. Взаємозв’язок між товщиною стінок виливка і міцністю.
 2. Рекомендовані розміри ухили вертикальних стінок.

Тема 4. Конструювання виливків з урахуванням чинників кристалізації й охолодження сплаву.

Лекція 10. Конструювання виливків з  урахуванням запобігання виникнення усадкових раковин.

Основні питання:

 • Термічні вузли у виливках.
 • Загальні методи усунення усадкових раковин.
 • Використання принципів направленого і одночасного твердіння.
 • Конструювання виливків з урахуванням ефективності роботи надливів.

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

 • Практична робота №5. Розрахунок термічних напружень у виливках.

Лекція 11. Конструювання виливків з урахуванням попередження  деформацій і тріщині.

Основні питання:

 • Ливарні напруження, деформації і тріщини у виливках.
 • Конструктивні рішення, що зменшують можливість жолоблення й утворення тріщин.
 • Аналітичний аналіз тріщиностійкості.
 • Конструктивні рішення, що зменшують можливість жолоблення й утворення тріщин.
 • Аналітичний аналіз тріщиностійкості.

Завдання на СРС:

 • Місцеве охолодження теплових вузлів.
 • Ливарні напруження і їхня класифікація.
 • Напрям дії напружень на різних етапах технологічного процесу.

Тема 5. Конструювання виливків з урахуванням вимог технології очищення і механічного опрацювання лиття.

Лекція 12. Очищення лиття

Основні питання:

 • Трудомісткість операцій очищення лиття.
 • Вимоги до конструкції литої деталі з урахуванням вибивки стрижнів, видалення заливів, відділення ливникової системи і технологічних приливів.
 • Конструювання виливків і економічність механічного опрацювання.

Завдання на СРС:

 1. Технологічні бази литих деталей.
 2. Бази для механічної обробки.
 3. Конструювання виливків і економічність механічного опрацювання

Практичні заняття:

 • Практична робота №6. Аналітична оцінка схильності виливка до утворення тріщин.

Тема 6. Особливості конструювання литих деталей із різноманітних сплавів

Лекція 13. Конструювання литих деталей з чавуну

Основні питання:

 • Особливості конструювання литих деталей із сірого чавуну.
 • Особливості механічних та технологічних властивостей.
 • Мінімальна товщина стінки виливка.
 • Застосування асиметричних і симетричних конструкцій.
 • Особливості конструювання виливків із ковкого та високоміцного чавуну.

Лекція 14. Виливки зі сталі і кольорових металів

Основні питання:

 • Особливості конструювання сталевих виливків.
 • Виливки з вуглецевої сталі.
 • Безнадливне литво.
 • Конструювання виливків із кольорових сплавів.
 • Виливки з мідних, алюмінієвих і магнієвих сплавів.

Завдання на СРС:

 1. Конструювання виливків із легованого чавуну.

Практичні заняття:

 • Практична робота №7. Методи розрахунку усадкових раковин, надливів і холодильників.

Тема 7. Конструювання виливків, одержуваних спеціальними засобами лиття

Лекція 15. Особливості конструювання деталей для кокільного лиття, для лиття під тиском, відцентрового лиття і для лиття по  моделям, що витоплюються

Основні питання:

 • Особливості конструювання деталей для кокільного лиття.
 • Технологічні особливості методу лиття та ливарної форми.
 • Критерій технологічності.
 • Виливки для лиття під тиском.
 • Переваги методу.
 • Вимоги до конструкції.
 • Вимоги для відцентрового лиття,  для лиття по  моделям, що витоплюються.

Лекція 16. Конструювання виливків для лиття в оболонкові форми. Конструювання лито-зварних деталей

Основні питання:

 • Конструювання виливків, одержуваних в оболонкових формах.
 • Технологічні особливості.
 • Вимоги до технологічної конструкції.
 • Особливості конструювання лито-зварних деталей.
 • Доцільність застосування.
 • Вимоги до конструкції

Практичні заняття:

 • Практична робота №8.  Розробка технологічної конструкції литої деталі.

Лекція 17. Композиційне литво

Основні питання:

 • Композиційні виливки та області їх застосування.
 • Фізико-хімічні процеси у контактної зоні елементів композиційного лиття.
 • Зв’язки механічні.
 • Як формуються адгезійні зв’язки.
 • Вплив дифузії на формування зв’язкив.

Лекція 18. Технології виробництва виливків та вимоги до їх конструкцій

Основні питання:

 • Виливки з композиційним поверхневим прошарком.
 • Поверхневе легування.
 • Поверхневе армування с застосуванням пористих металокерамічних та твердих оболонок.
 • Об’ємне армування.
 • Вимоги до конструкції армованих виливків.

Завдання на СРС:

 1. Особливості технології виробництва об’ємно-армованих композиційних виливків.
 2. Вплив об’ємного армування на механічні та фізичні властивості виливків.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

1. Загальні принципи конструювання литих деталей.
2. Взаємозв’язок між конструкцією і технологією виготовлення литої деталі
3. Поняття про технологічність литих деталей. Основні вимоги до технологічної конструкції.
4. Вибір матеріалу для виливків.
5. Основні конструктивні типи виливків.
6. Метод графічного аналізу технологічності виливка.
7. Поняття нормалізація, уніфікація і стандартизація литих деталей.
8. Вибір конфігурації литої деталі з урахуванням рознімання форми і моделі.
9. Конструктивні ухили вертикальних стінок виливків.
10. Конструювання внутрішніх порожнин виливків.
11. Конструювання виливків з урахуванням вимог виготовлення ливарної форми.
12. Вимоги до конструкції виливків з урахуванням вентиляції і вибивання стрижнів.
13. Припуски на механічне опрацювання і їхній вплив на технологічність.
14. Розрахунок оптимального припуску на механічне опрацювання.
15. Особливості конструювання зовнішніх припливів.
16. Мінімально припустима товщина стінок виливка.
17. Переходи і сполучення стінок литих деталей.
1. Спрямоване затвердіння.
2. Місцеве охолодження теплових вузлів. Вибір холодильників.
3. Класифікація ливарних напруг.
4. Розмір ливарних напруг на різноманітних етапах технологічного процесу.
5. Конструктивні рішення, що зменшують можливість утворення тріщин та жолоблення виливок.
6. Аналітична оцінка схильності виливка до утворення тріщини.
7. Конструювання виливків з урахуванням вимог технології очищення лиття.
8. Особливості конструювання литих деталей із сірого чавуну.
9. Жолоблення чавунних виливків.
10. Особливості конструювання виливків із сталі.
11. Особливості конструювання виливків із ковкого чавуну.
12. Особливості конструювання виливків із чавуну із кулястим графітом.
13. Особливості конструювання виливків з олов’яністої бронзи.
14. Конструювання виливків із безолов‘яністої бронзи.
15. Особливості конструювання виливків з алюмінієвих сплавів.

Іспит

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Конструювання литих деталей»
 • Письмовий.

 

Опис дисципліни

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *