Прізвище, Ім'я: Анатолій Верховлюк
Ступінь/Звання: Доктор технічних наук, професор
Кафедра: Кафедра ливарного виробництва
Спеціальність: Ливарне виробництво
Електронна пошта: anatoliiverkhovliuk@gmail.com
Контактний телефон: +38(095)-533-40-31

Інститут матеріалознавства та зварювання/Кафедра ливарного виробництва

Робочий телефон: (044)-452-97-36 Освіта: 1979 р., Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, хімія – фізична хімія полімерів і колоїдів. 1990 р. Кандидат хімічних наук. «Міжфазні явища в процесах плавки та кристалізації залізовуглецевих сплавів» зі спеціальності 02.00.04 «Фізична хімія» 2003 р. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 05.16.04 - ливарне виробництво присвоєно 2006 р. захистив у спеціалізованій вченій раді при Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України докторську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні закономірності взаємодії розплавів з твердими матеріалами в процесах одержання високоміцних чавунів і спеціальних сплавів» зі спеціальності 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Дисципліна

Натисніть на курс для ознайомлення з матеріалами про курс

№ курсу Шифр курсу Назва курсу Лектор Семестр Credits Prerequisites
Будова металевих розплавів
Взаємодія рідких та твердих фаз в металургійних процесах 3 семестр 4,0 Вивчення дисципліни базується на засвоєнні курсу «Термодинаміка і кінетика металургійних процесів», «Структура та властивості матеріалів»
005 Первинні матеріали для ливарного виробництва 4 семестр 2,5 Знання з фізики, хімії, фізичної хімії, теорії металургійних процесів.
Фізика рідкого стану
Фізико-хімічні основи плавлення і кристалізації