Дизайн і проєктування ювелірних та художніх виливків


Щотижневий календар

 

Лабораторна робота № 1. Створення ескізів ювелірних виробів.

Тема 1. Мистецтво. Періодизація історії мистецтва. Поняття «стиль» у мистецтві

Лекція 1. Мистецтво. Рід і вид мистецтва. Жанри образотворчого мистецтва.

Поняття мистецтва. Роди та види мистецтва. Поняття жанру. Жанри образотворчого мистецтва. Стиль. Поняття «стиль» у мистецтві. Періодизація історії мистецтва. Античний візантійський, романський та готичний стилі.

СРС: Стилістичні особливості мистецтва Древнього світу.

 

Лабораторна робота № 1. Створення ескізів ювелірних виробів.

Лабораторна робота № 1. Створення ескізів ювелірних виробів.

Лекція 2. Стилі мистецтва. Відомі ювелірні доми та ювеліри. Скульптори. Художні ливарні майстерні.

Ренесанс. Барокко. Класицизм. Романтизм та неостилі. Модерн. Конструктивізм. Ар-деко. Новітнє мистецтво: сюрреалізм, оп-арт, поп-арт, мінімалізм. Ювелірні дома Tiffany&Co, Cartier, Boucheron, BVLGARI, Van Cleef & Arpels, Mikimoto, Chopard, їх визначні вироби та нововведення. Сучасні ювелірні бренди. Скульптори. Художні ливарні майстерні.

СРС: Мистецтво Індії. Мистецтво Китаю. Мистецтво Південної Америки. Мистецтво Африки.

Модульна контрольна робота № 1

 

Лабораторна робота № 2. Застосування засобів гармонізації художньої форми під час створення ескізів художніх та ювелірних виробів.

Лабораторна робота № 2. Застосування засобів гармонізації художньої форми під час створення ескізів художніх та ювелірних виробів.

Тема 2. Проєктування та методи дизайну художніх та ювелірних виробів.

Лекція 3. Методика проєктування художніх та ювелірних виробів. Візуалізація художніх ідей та образів.

Основні етапи життєвого циклу виробу. До виробничий цикл. Виробничий цикл. Пост виробничий цикл. Методи візуалізації художніх ідей та образів. Методи проєктної графіки. Комп’ютерне проєктування та моделювання.

СРС: Поняття дизайну. Дизайн як творчий процес. Історія становлення дизайну як науки.

 

Лабораторна робота № 2. Застосування засобів гармонізації художньої форми під час створення ескізів художніх та ювелірних виробів.

Лабораторна робота № 3. Знайомство з програмним пакетом Blender. Основи моделювання у програмному пакеті Blender.

Лекція 4. Конструкція художніх та ювелірних виробів

Особливості скульптури та ювелірних виробів. Каблучки. Сережки. Брошки. Підвіски, кулони, медальйони. Кольє та намиста. Браслети. Запонки. Зажими для краваток. Ланцюжки. Накладки. Шинки. Касти. Ранти. Замки. Швензи. Гачки. Петлі. Вушка.

 

Лабораторна робота № 3. Знайомство з програмним пакетом Blender. Основи моделювання у програмному пакеті Blender.

Лабораторна робота № 4. Способи розташування вставок при моделюванні.

Лекція 5. Вставки у художніх і ювелірних виробах та їх закріплення.

Вставки у художніх та ювелірних виробах. Глухе закріплення вставок. Обідкове закріплення вставок. Крапанове закріплення вставок. Корнерове закріплення вставок.

СРС: Інструмент для закріплення вставок. Особливі види закріплення вставок.

 

Лабораторна робота № 5. Моделювання перстня у Blender.

Лабораторна робота № 5. Моделювання перстня у Blender.

Лекція 6. Художні та ювелірні вироби-трансформери

Прикраси-трансформери. Принципи трансформації виробів. Прикраси з секретом.

Модульна контрольна робота № 2

 

Лабораторна робота № 5. Моделювання перстня у Blender.

Лабораторна робота № 6. Моделювання сережок у Blender.

Тема 3. Основи композиції.

Лекція 7. Основні види композиції. Засоби гармонізації художньої форми.

Основні поняття та види композицій. Художні засоби побудови композиції. Графіка. Пластика. Поняття гармонії. Нюанс-контраст. Статика-динаміка. Симетрія-асиметрія. Метр-ритм. Відношення-пропорції. Розмір-масштаб.

 

Лабораторна робота № 6. Моделювання сережок у Blender.

Лабораторна робота № 6. Моделювання сережок у Blender.

Лекція 8. Основні принципи композиційно-художнього формоутворення. Колористика.

Раціональність. Тектонічність. Структурність. Гнучкість. Органічність. Образність. Цілісність. Колористичні поняття. Кольорове коло.

СРС: Фізика кольору. Історія теорії кольору. Взаємодія кольору. Психологія кольору.

Модульна контрольна робота № 3

 

Лабораторна робота № 7. Моделювання підвіски у Blender.

Лабораторна робота № 7. Моделювання підвіски у Blender.

Лекція 9. Залік.

Залікова робота / Підведення підсумків та зворотній зв’язок від студентів

 

Лабораторна робота № 7. Моделювання підвіски у Blender.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Переваги сталі перед іншими матеріалами.

 

Залік
Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Дизайн і проєктування ювелірних та художніх виливків».
Письмовий.

 

Література:

Силабус

Що буде вивчатися:

 • види, роди і жанри мистецтва;
 • поняття «стиль» у мистецтві;
 • дизайн і проєктування художніх та ювелірних виробів;
 • конструкція художніх та ювелірних виробів;
 • основні види композиції;
 • засоби гармонізації художньої форми.

Чому це цікаво/треба вивчати:

Дисципліна дозволяє опанувати теоретичні основи композиції, дизайну та проєктування художніх і ювелірних виробів, їх конструкційні особливості й основні принципи створення тривимірних об’єктів засобами 3D-моделювання. Набуті знання та уміння сприяють генеруванню нових ефективних і креативних ідей у дизайні художніх та ювелірних виробів та їх матеріалізації шляхом 3D-моделювання.

Чому можна навчитися (результати навчання):

У результаті вивчення дисципліни студенти навчаться:

 • особливостям стилів мистецтва;
 • основам композиції;
 • основним етапам життєвого циклу художніх та ювелірних виробів;
 • проектуванню художніх виробів та ювелірних прикрас;
 • основам моделювання художніх виробів та ювелірних прикрас з використанням пакетів прикладних програм.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності):

Набуті знання і уміння дозволяють студентам:

 • розроблювати дизайн і конструювати художні та ювелірні виливки;
 • створювати 3D-моделі художніх та ювелірних виливків і розроблювати технології їх виготовлення.

Інформаційне забезпечення:

Силабус, презентації лекцій, навчальні відео, електронні методичні рекомендації до виконання практичних робіт, підручники

Форма проведення занять:

Лекції, лабораторні роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *