Жароміцні сплави


Щотижневий календар

Розділ 1. Жароміцні і жаростійкі сплави, загальні відомості, історія розвитку.

Лекція 1. Історія розвитку виробництва жароміцних сплавів. Структура і хімічний склад жароміцних сплавів.

Лекція 2. Загальні положення та визначення. Основні групи жароміцних матеріалів.

Лекція 3. Жароміцні сплави на основі нікелю, титану та кобальту. Жароміцні сплави на основі нікелю. Жароміцні сплави на основі титану. Жароміцні сплави на основі кобальту.

Лекція 4. Жароміцні сплави на основі тугоплавких металів. Загальні положення. Вольфрам і його сплави. Молібден і його сплави.

Лекція 5. Жаростійкі сталі та сплави.

Лекція №6.

Розділ 2. Жароміцні сплави із легованих порошків.

Лекція 6. Отримання легованих порошків жароміцних сплавів, їх структура та властивості.

Лекція 7. Леговані порошки отримані при високих швидкостях кристалізації.

Розділ 3. Дисперснозміцнені жароміцні сплави.

Лекція 8. Дисперснозміцнені жароміцні сплави. Загальна характеристика.

Лекція 9. Отримання та механізми зміцнення жароміцних порошків.

Лекція 10. Термомеханічна обробка та компактування порошкових жароміцних сплавів.

Лекція 11. Окислення, корозія та механічні властивості порошквих жароміцних сплавів.

Лекція 12. Тенденції розвитку дисперснозміцнених сплавів.

Розділ 4. Сплави на основі інтерметалідів.

Лекція 13. Сучасні металеві, керамічні та метало-керамічні жароміцні сплави.

Лекція 14. Сплави на основі інтерметалідів. Загальні положення, класифікація та галузі використання.

Лекція 15. Сплави на основі алюмінідів титану та нікелю.

Лекція 16. Області використання сплавів на основі інтерметалідів.

Розділ 5. Методи визначення основних жароміцних властивостей металів і сплавів.

Лекція 17. Методи визначення основних жароміцних властивостей металів і сплавів. Випробування на повзучість, релаксацію.

Лекція 18. ЗАЛІК.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

До тематичної контрольної роботи №1

 1. Що називають жароміцним матеріалом?
 2. В чому різниця між жароміцністю і жаростійкістю?
 3. Що передувало інтенсивному розвитку жароміцних сплавів?
 4. Поясніть, у результаті чого відбувається газова корозія.
 5. Дайте визначення жаростійкості або окалиностійкості.
 6. Назвіть елементи, якими легують залізо для підвищення його
  жаростійкості.
 7. Наведіть приклади марок жаростійких сталей.
 8. Назвіть вироби, які виготовляють із жаростійких сталей.
 9. Поясніть, чому алюмінієві сплави типу АМг поступаються чистому
  алюмінію по жаростійкості.
 10. Поясніть, чому жаростійкість промислових сплавів на основі міді вище
  жаростійкості чистої міді.
 11. Назвіть мідні сплави, які відрізняються високою жаростійкістю.
 12. Поясніть, як можна підвищити жаростійкість титану.
 13. Дайте визначення жароміцності.
 14. Поясність важливість жароміцності при виборі металу.
 15. Поясніть, які дії вживають для забезпечення жароміцності в
  полікристалічних матеріалах.
 16. Перелічіть основні групи жароміцних матеріалів.
 17. Назвіть матеріали, які застосовують при температурі вище 10000С.
 18. Опишіть групи, на які ділять мартенситні сталі.
 19. Назвіть основні легуючі елементи аустенітних сталей.
 20. Назвіть легуючі елементи, що додатково вводять в аустенітні сталі.
 21. Назвіть групи, на які ділять аустенітні жароміцні сталі.
 22. Наведіть приклади марок аустенітних жароміцних сталей.
 23. Перелічіть легуючі елементи, якими легують жароміцні нікелеві сплави,
  вкажіть вміст хрому.
 24. Дайте визначення суперсплавам.
 25. Опишіть температурні властивості суперсплавів на основі титану
 26. Запропонуйте легуючі елементи для підвищення жаростійкості сплавів
  на основі заліза.
 27. Від чого залежить жароміцність сталі?

До тематичної контрольної роботи №2

 1. Що собою являють дисперснозміцнені сплави?
 2. Якими методами отримують жароміцні порошки?
 3. Переваги і недоліки отримання і використання дисперснозміцнених жароміцних порошків.
 4. Дайте визначення повзучості.
 5. За яких умов виникає повзучість металів?
 6. Перелічіть ділянки, із яких складається крива повзучості.
 7. Поясніть, від чого залежить розвиток кожної стадії на кривій повзучості.
 8. Назвіть критерії жароміцності.
 9. Дайте визначення межі повзучості.
 10. Сформулюйте поняття корозія.
 11. Назвіть види корозії
 12. Сформулюйте поняття корозійна стійкість.
 13. Вкажіть критерій корозійної стійкості.
 14. Сформулюйте поняття корозійностійкі сталі.
 15. Назвіть основний легуючий елемент корозійностійких сталей.
 16. Назвіть легуючі феритоутворюючі елементи, якими легують.
  корозійностійкі сталі для одержання необхідного комплексу властивостей.
 17. Опишіть зв’язок корозійної стійкості сталей феритного класу та вмісту в
  них хрому, вуглецю та азоту.
 18. Які механічні властивості можна встановити при розтягуванні металу?
 19. Поясніть фізичний зміст таких характеристик як межа міцності,
  границя текучості, відносне подовження і відносне звуження металу.
 20. Яким чином отримують дисперсно-зміцнені КМ?
 21. Наведіть переваги і недоліки дисперсно-зміцнених КМ.

 

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Жароміцні сплави»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *