Інноваційні технології в металургії


Щотижневий календар

Лекція 1.
Основні питання:

Завдання на СРС:
Практичні заняття:
Лабораторні роботи:

Лекція 5. Ливарні алюмінієві сплави на основі системи Al-Si «силуміни» та «мідісті силуміни».

Основні питання:

 • Основні легувальні елементи сплавів на основі системи алюміній – кремній – магній, алюміній – кремній – мідь, їх властивості та галузі застосування.
 • Вплив хімічного складу на технологічні властивості сплавів.
 • Структурні складові металічної  матриці та їх властивості.
 • Механічні  та технологічні властивості сплавів

 

Лекція 6. Сплави систем Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn.

Основні питання:

 • Характеристика сплавів Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, їх властивості та галузі застосування.
 • Вплив основних легувальних компонентів на ливарні, механічні та експлуатаційні властивості сплавів.
 • Структурні складові металічної матриці та їх властивості.

:

Тема 2.2. Плавка та розливання алюмінієвих сплавів.

Лекція 7. Шихта для плавки алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Вибір компонентів шихти та допоміжні матеріали.
 • Підготовка шихтових матеріалів.
 • Лігатури та їх приготування.
 • Плавильні агрегати для виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Футерівка печей для алюмінієвих сплавів.

Лекція 8. Печі для плавки та їх футерівка.

Основні питання:

 • Плавильні агрегати для виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Вибір плавильного агрегату.
 • Взаємодія футерівки з розплавом.
 • Футерівка печей для алюмінієвих сплавів.

Практичні заняття:

 • Практична робота 2: Пр.2 Рівноважна кристалізація дюралів за діаграмою стану.

Лекція 9. Теоретичні основи виплавляння та взаємодія алюмінієвих сплавів з газами.

Основні питання:

 • Теплофізичні основи виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Оксиди в алюмінієвих сплавах і їх вплив на властивості виливків.
 • Взаємодія розплаву з воднем і його вплив на механічні властивості виливків з алюмінієвих сплавів.
 • Взаємодія розплаву з азотом.

Лекція 10. Дегазація, рафінування і модифікування алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Сутність процесу дегазації.
 • Сутність процесу рафінування.
 • Дегазатори та рафінатори алюмінієвих сплавів.
 • Сутність процесу модифікування.
 • Модифікатори алюмінієвих сплавів.
 • Механізми дегазації, рафінування та модифікування.

Лекція 11. Попередження забруднення металу газами і оксидами.

Основні питання:

 • Способи зменшення вмісту газів і оксидів у виливках.
 • Термообробка шихти.
 • Порядок завантаження шиїти.
 • Захисні флюси для алюмінієвих сплавів.

Лекція 12. Технологічні операції підвищення якості металу для виливків з алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Технологічна операція рафінування алюмінієвих сплавів.
 • Технологічна операція дегазації алюмінієвих сплавів.
 • Технологічна операція модифікування алюмінієвих сплавів.
 • Контроль якості сплавів.

Практичні заняття:

Практична робота 3: Дегазація алюмінію продувкою рідкого металу у ковші.

Лекція 13. Виплавляння та розливання сплавів алюмінію.

Лекція 14. Виплавляння та розливання сплавів алюмінію (закінчення).

Основні питання:

 • Мета технологічної операції виплавляння сплаву потрібної марки.
 • Послідовність завантаження шихтових матеріалів.
 • Корегування хімічного складу.
 • Приготування сплавів із застосуванням і без застосування проміжного сплаву.
 • Особливості виплавляння і розливання сплавів різних груп.

Тема 2.3. Класифікація та виробництво фасонних виливків.

Лекція 15. Класифікація виливків та їх виробництво литтям у разові піщані форми.

Лекція 16. Класифікація виливків та їх виробництво литтям у разові піщані форми (закінчення).

Основні питання:

 • Класифікація виливків з алюмінієвих сплавів.
 • Вибір раціонального способу виробництва виливків.
 • Типові склади та властивості формувальних сумішей для алюмінієвих сплавів.
 • Основні типи ливникових систем для лиття алюмінієвих сплавів у піщані форми.
 • Надливи, живильники та холодильники при виплавлянні алюмінієвих сплавів.

Практичні заняття:

Практична робота 4: Видалення неметалічних включень під дією гравітаційних сил

Лекція 17. Спеціальні методи лиття алюмінієвих сплавів.

Лекція 18. Спеціальні методи лиття алюмінієвих сплавів (закінчення).

Основні питання:

 • Метод лиття у кокіль, особливості, переваги, недоліки.
 • Метод відцентрового лиття, особливості, переваги, недоліки.
 • Лиття під низьким тиском.
 • Лиття з кристалізацією під тиском.
 • Лиття під високим тиском.

Розділ 3. Магній та магнієві сплави.

Тема 3.1. Магній його одержання та легування.

Лекція 19. Магній його властивості, одержання, домішки. Легування магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Способи одержання магнію.
 • Рафінування магнію.
 • Домішки у магнії, марки магнію.
 • Вплив легування на властивості магнію.
 • Класифікація промислових сплавів магнію.

Тема 3.2. Вплив легувальних елементів на властивості магнію та термічна обробка ливарних магнієвих сплавів.

Лекція 20. Ливарні магнієві сплави на основі систем Mg-Al-Zn.

Основні питання:

 • Сплави системи Mg-Al-Zn.
 • Характеристика промислових сплавів.

Практичні заняття:

 • Практична робота 5: Умова видалення газів з рідкого металу.

 

Лекція 21. Ливарні магнієві сплави на основі систем Mg-Zn-Zr та Mg-РЗM-Zr (Mg-Nd-Zr).

Основні питання:

 • Сплави системи Mg-Zn-Zr і характеристика промислових сплавів.
 • Сплави системи Mg-РЗM-Zr (Mg-Nd-Zr) і характеристика промислових сплавів.
 • Термічна обробка ливарних магнієвих сплавів.

Тема 3.3. Плавка та розливання магнієвих сплавів.

Лекція 22. Шихта для виплавляння магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Види шихтових матеріалів.
 • Введення легувальних елементів.
 • Приготування шлак-лігатури з цирконієм.
 • Лігатури, що використовуються при виплавлянні магнієвих сплавів, їх характеристика.

Лекція 23. Печі для виплавляння магнієвих сплавів..

Основні питання:

 • Типи печей та характеристика тигельних печей, печей зі стаціонарним тиглем, індукційних печей та відбивних печей для магнієвих сплавів.
 • Футерівка печей для виплавляння магнієвих сплавів.

Лекція 24. Теоретичні основи виплавляння магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Закономірності випаровування складових магнієвих розплавів.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з воднем.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з киснем.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з азотом.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з іншими газами.

Практичні заняття:

 • Практична робота 6: Укрупнення неметалічних включень у розплавленому металі.

Лекція 25. Технологічні основи виплавляння магнієвих сплавів для виливків.

Лекція 26. Технологічні основи виплавляння магнієвих сплавів для виливків (закінчення).

Основні питання:

 • Попередження газонасичення виливків.
 • Вимоги до флюсів для плавки магнієвих сплавів.
 • Характеристика флюсів, механізм їх дії.
 • Рафінування і дегазація магнієвих сплавів.
 • Рафінування від металічних домішок.
 • Металургійні методи модифікування магнієвих сплавів.
 • Фізичні методи модифікування магнієвих сплавів.

Лекція 27. Виплавляння та розливання сплавів магнію.

Лекція 28. Виплавляння та розливання сплавів магнію (закінчення).

Основні питання:

 • Приготування попередніх і проміжних сплавів.
 • Приготування робочого сплаву в печах з тиглем, що виймається і у стаціонарних.
 • Дуплекс-процес або плавка комбінованим методом.
 • Приготування сплавів системи Mg- Zn – Al -Mn (МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ6).
 • Плавка магнієвих сплавів підвищеної корозійної стійкості (підвищеної чистоти МЛ4пч і МЛ5пч).
 • Приготування магнієвих сплавів з рідкісноземельними металами і цирконієм.
 • Розливання металу з печей зі стаціонарними тиглями.
 • Заливання форм з тиглів, що виймаються, або після плавки дуплекс-процесом.

Практичні заняття:

 • Практична робота 7: Рух неметалічних включень у концентраційному полі ПАР.

Тема 3.4. Виробництво фасонних виливків з магнієвих сплавів

Лекция 29. Виробництво виливків з магнієвих сплавів (спеціальні методи лиття)

Основні питання:

 • Методи лиття, що використовуються для виготовлення виливків різних розмірів.
 • Залежність методів лиття від об’єму виробництва.
 • Лиття в кокіль.
 • Лиття під тиском.

Лекция 30. Виробництво виливків з магнієвих сплавів литтям у разові піщані форми

Основні питання:

 • Особливості лиття у разові піщані форми
 • Вимоги до вихідних формувальних матеріалів.

Лекция 31. Виробництво виливків з магнієвих сплавів литтям у разові піщані форми (закінчення)

Основні питання:

 • Виготовлення стрижнів для фасонного лиття магнієвих сплавів.
 • Механічні та технологічні властивості ливарних магнієвих сплавів при литті у піщані форми.
 • Отримання виливків підвищеної точності.

Розділ 4. Ливарні сплави на основі титану.

Тема 4.1. Титан його властивості та одержання ливарних сплавів на основі титану.

Лекція 32. Титан його властивості та одержання.

Основні питання:

 • Характеристики титану.
 • Переваги та недоліки титану та його сплавів.
 • Способи одержання титану.
 • Домішки в титані.
 • Марки титану.

Практичні заняття:

 • Практична робота 8: Мінімально можлива масова частка газу в металі при його витримці у глибокому вакуумі.

Літ

Лекція 33. Ливарні сплави на основі титану

Основні питання:

 • Класифікація сплавів (a-сплави, псевдо-a-сплави,
  (a+b)-сплави, псевдо-b-сплави, b-сплави).
 • Загальна характеристика діаграми стану Тi-Аl.
 • Легувальні елементи та домішки титанових сплавів.
 • Поділ -стабілізатори), 3-ю-стабілізатори), 2-у групу (елементів на 1-у групу ( групу (нейтральні зміцнювачі).
 • Маркування титанових сплавів.
 • Термічна обробка ливарних титанових сплавів.
 • Склад і властивості ливарних титанових сплавів.

Тема 4.2. Теоретичні та технологічні основи плавки титанових сплавів та одержання виливків.

Лекція 34. Теоретичні та технологічні основи плавки титанових сплавів

Основні питання:

 • Шихта та печі для виплавляння титанових сплавів.
 • Шихта та її підготовка до плавки.
 • Теоретичні основи плавки титанових сплавів.
 • Взаємодія титану і його сплавів з киснем, азотом, воднем і вуглецем.
 • Технологічні основи плавки титанових сплавів.

Лекція 35. Виробництво разових форм для виливків з титанових сплавів

Основні питання:

 • Формувальні суміші для разових форм.
 • Вуглецеві і керамічні матеріали для форм.
 • Виготовлення разових форм.
 • Ущільнювані (набивні, пресовані) форми.
 • Оболонкові форми.
 • Форми для лиття за моделями, що витоплюються.
 • Підвищення хімічної інертності керамічних форм.

Лекція 36. Лиття титану у разові форми та під тиском

Основні питання:

 • Ливникові системи для гравітаційної заливки форм.
 • Розташування виливків у формі відносно вісі центрального стояка (вісі обертання контейнера).
 • Ливникові системи для відцентрового лиття.
 • Конфігурація надливів та схеми їх встановлення.
 • Лиття під тиском титанових сплавів.

 Практичні заняття:

 • Практична робота 9: Внески конвекції і спливання в процесі рафінування металу від неметалічних включень.

 

 

Перелік питань, що виносяться на МКР:

Залік
Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «……..»
Письмовий.

Що буде вивчатися:

Чому це цікаво/треба вивчати:

Чому можна навчитися (результати навчання):

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності):

Інформаційне забезпечення: Навчальна та робоча програми дисципліни із РСО, електронні методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, мультимедійні презентації лекцій

Форма проведення занять: Лекції, лабораторні роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *