Сучасні адитивні технології


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Історичні передумови виникнення адитивних технологій. Термінологія та класифікація.

Лекція 1. Сучасні адитивні технології прототипування виробів. Основні відомості про прототипування виробів.

Лекція 2. Історичні передумови появи адитивних технологій. Області застосування прототипування виробів.

Лекція 3. Види та класифікація технологій швидкого прототипування.

Лекція 4. Характеристика ринку адитивних технологій.

Лекція 5. Критерії вибору технологій.

Розділ 2. Області застосування АМ технологій.

Лекція 6. Технології та машини для вирощування металевих виробів.

Лекція 7. Група Bed Deposition. Группа Direct Deposition.

Розділ 3. Матеріали, технології та машини для вирощування метелевих виробів.

Лекція 8. Матеріали для “металевих” AM-машин.

Лекція 9. Методи отримання металевих порошків.

Лекція 10. Адитивне виробництво металевих виробів дцговою наплавкою.

 

Лекція 11. Плазмові технології адитивного виробництва.

Лекція 12. Технології електронно-променевого адитивного виробництва. Лазерні технології селективного спікання.

 

Розділ 4. Застосування адитивних технологій в металургії.

Лекція 13. Використання технології в медичному та аерокосмічному виробництві.

 

Лекція 14. Використання технології в медичному та аерокосмічному виробництві.

 

Розділ 5. Сучасні адитивні технології і порошкова металургія.

 Лекція 15. Технологія Spray forming.

 

Лекція 16

Лекція 16. Специфічні види адитивних технологій.

 

Лекція 17. Специфічні види адитивних технологій.

 

Лекція 18. ЗАЛІК.

 

Перелік питань, що виносяться на МКР:

Питання на контроль у силабусі.

Базова література:

Базова література:

 1. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливсті практичного застосування [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Манжілевський, Р. Д. Іскович-Лотоцький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 105 с.
 2. Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання: монографія / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна, Т.Є. Романова, І.А. Лемішка, А.В. Панкратов, В.В. Кулик, Ю.Ф. Басов, М.В. Хазнаферов. – Київ: Наукова думка, 2021. – 196 с.
 3. 3D Printing: Understanding Additive Manufacturing, Andreas Gebhardt, Julia Kessler, Laura Thurn, Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG, 2018. – 204 р.
 4. 3D Printing: Technology, Applications, and Selection, Rafiq Noorani, CRC Press, 2017. –271 р.
 5. Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies, David Ian Wimpenny, Pulak M. Pandey, L. Jyothish Kumar, Springer, 2016. – 186 р.

Допоміжна література:

 1. Mandrycky c. Et al. 3D bioprinting for engineering complex tissues//biotechnology advances. – 2016. – т. 34. – №. 4. – с. 422-434.
 2. Нові матеріали та композити : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 161 с.
 3. Нові матеріали та технології їх отримання: Підручник /. Е.С. Геворкян, Г.Д. Семченко, Л.А. Тимофеєва та ін. –. Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 341 с.
 4. Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. М. Логвінков, І. М. Літвінова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 95 с.

Довідкові матеріали та новини індустрії на сайтах:

 

 

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Сучасні адитивні технології»
 • Письмовий.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *