Формувальні матеріали


Щотижневий календарь

 

[vc_tta_tourcontrols_size=”md” active_section=”1″]

Раздел 1. Ливарні формы. Класифікація и вымоги до них

Тема 1.1 Ливарная форма в истории. Эволюция ливарної формы

Лекция 1. Зарождение та розвиток литва

Основні питаниеня:

 • Історія зародження та розвитку литва. Эволюция ливарної формы. Наука про ливарну форму. Місце кредитного модуля у підготовці фахівця. Мета та завдання курсу. Рейтинговая система оценки результатов навчання.

Лабораторные роботы:

 • Лабораторна робота №1. Дослідження вливу вмісту глинястої складової в формовальних писках на властивості формвальних сумішей

Тема 1.2 Розвиток процессов формоутворення. Перспективы розвитку технології виготовлення виливков у піщаних форм

Лекция №2. Розвиток процессов формоутворення. Сухие варочные формы и технологическая виготовлення виливков.

Основні питаниеня:

 • Розвиток процессов формоутворення. Останні світові досягнення в отриманні разових піщаних форм.

Тема 1.3 Технологічний процес виготовлення виливків у піщаних формах. Вимоги до ливарних форм та стрижнів

Лекція №3. Блок-схема виготовлення умовного виливка у разовій піщаній формі.

Основні питання:

 • Вихідні дані для розроблення технології виготовлення виливка. Етапи технологічного процесу. Проміжний контроль окремих етапів технологічного процесу та кінцевий контроль якості готової продукції.

Лекція 4. Класифікація ливарних форм та виливків

Основні питання:

 • Вимоги до ливарних форм та стрижнів. Класифікація ливарних форм. Класифікація виливків.

Лекція 5. Конструктивні елементи ливарної форми.

Основні питання:

 • Модельно-опоковий комплект. Ливарні стрижні, їх призначення та конструктивні елементи. Елементи ливникової системи та їх призначення.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №2. Дослідження впливу зернового складу піску на властивості формувальних сумішей

Лекція №6. Технологічний процес виготовлення разової піщаної форми за рознімною моделлю.

Основні питання:

 • Послідовність операцій під час виготовлення разової піщаної форми за рознімною моделлю.

Розділ 2. Формувальні матеріали

Тема 2.1 Класифікація формувальних матеріалів та вимоги до них

Лекція №7. Формувальні та стрижневі матеріали

Основні питання:

 • Основні матеріали: наповнювачі та зв’язувальні компоненти. Спеціальні добавки. Допоміжні матеріали: пасти, клеї, замазки, натирки, припили. Вимоги до матеріалів.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №3. Дослідження міцності формувальних сумішей залежно від ступеню ущільнення.

Тема 2.2 Піски на основі кварцу. Вогнетривкі наповнювачі на основі кремнезему

Лекція №8. Піски на основі кварцу

Основні питання:

 • Походження формувальних пісків. Добування формувальних пісків. Класифікація та маркування формувальних пісків.

Лекція №9. Вогнетривкі наповнювачі на основі кремнезему

Основні питання:

 • Маршаліт. Пилеподібний кварц. Кистобаліт. Переплавлений (стабілізований) кварц.

Лекція №10. Визначення властивостей пісків.

Основні питання:

 • Визначення вмісту глинястої складової. Визначення вмісту SiO2 та шкідливих домішок. Визначення гранулометричного складу.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №3. Дослідження міцності формувальних сумішей залежно від ступеню ущільнення (продовження).

Тема 2.3 Інші вогнетривкі наповнювачі

Лекція №11. Наповнювачі з вогнетривкісю до 2000 °С. Їх склад та основні властивості.

Основні питання:

 • Тальк. Рутил. Пірофіліт. Ставроліт. Хроміт. Мулліт. Шамот. Дистен-силіманіт. Кіаніт. Олівін.

Лекція №12. Наповнювачі з вогнетривкісю понад 2000 °С. Їх склад та основні властивості.

Основні питання:

 • Корунд. Хромогнезит. Циркон. Оксид берилію. Оксид цирконію. Магнезит. Шунгіт. Графіт.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №4. Дослідження впливу температури сушіння на міцність стрижневих сумішей з органічним зв’язувальним компонентом

Тема 2.4 Зв’язувальні компоненти. Загальна характеристика

Лекція №13. Зв’язувальні компоненти.

Основні питання:

 • Загальна характеристика зв’язувальних компонентів. Вимоги до зв’язувальних компонентів. Процеси зміцнення формувальних сумішей.

Тема 2.5 Формувальні глини

Лекція №14. Загальна характеристика формувальних глин.

Основні питання:

 • Походження глин. Зв’язувальна здатність глин. Перетворення глин при нагріванні.

Лекція №15. Класифікація формувальних глин.

Основні питання:

 • Каолінові глини. Бентонітові глини. Маркування глин. Переваги та недоліки піщано-глинястих сумішей.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №4. Дослідження впливу температури сушіння на міцність стрижневих сумішей з органічним зв’язувальним компонентом (продовження)

Тема 2.6 Синтетичні смоли

Лекція №16. Загальна характеристика синтетичних смол.

Основні питання:

 • Склад та загальна характеристика синтетичних смол. Різновиди синтетичних смол. Модифікування синтетичних смол. Суміші теплового зміцнення із синтетичними смолами.

Лекція №17. Процеси виготовлення форм і стрижнів на синтетичних смолах.

Основні питання:

 • Pep-Set процес. Linocure-процес. Сold-Box-Amin-процес. Alpha-Set-процес. Beta-Set-процес. Resol-CO2-процес (Fenoxy-CO2-процес). SO2-процес. Free-Radical-процес. Furan-процес. Переваги та недоліки синтетичних смол.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №5. Дослідження впливу ступеню ущільнення на газопроникність формувальних сумішей.

Тема 2.7 Рідке скло

Лекція 18. Загальна характеристика рідкого скла.

Основні питання:

 • Модуль рідкого скла. Способи отримання рідкого скла. Зміцнення сумішей з рідким склом.

Лекція 19. Особливості використання рідкого скла.

Основні питання:

 • Проблеми вибиваємості рідкоскляних сумішей суміші. Переваги та недоліки рідкоскляних сумішей.

Тема 2.8 Органічні зв’язувальні компоненти середньої питомої міцності

Лекція 20. Комплексні зв’язувальні компоненкти на базі технічних лігносульфонатів. Масла. Полісахариди.

Основні питання:

 • Технічні лігносульфонати. Зміцнення сумішей з лігносульфанатами. Масла. Нафтові масла. Полісахариди. Переваги та недоліки сумішей з технічними лігносульфонатами, маслами та полісахаридами.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №6. Дослідження впливу вологості на властивості формувальної суміші.

Тема 2.9 Інші зв’язувальні компоненти

Лекція 21. Фосфатні зв’язувальні компоненти.

Основні питання:

 • Загальна характеристика. Процеси зміцнення фосфатних сумішей. Матеріали для приготування сумішей. Переваги і недоліки фосфатних зв’язувальних компонентів

Лекція 22. Інші зв’язувальні компоненти (продовження).

Основні питання:

 • Цементи. Гіпс. Етилсилікат. Солекерамічні зв’язувальні системи. Кремнезоль. Оксинітрати та оксихлориди. Сульфати. Полівінилбутираль.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №6. Дослідження впливу вологості на властивості формувальної суміші (продовження).

Тема 2.10 Добавки та допоміжні матеріали

Лекція 23. Добавки та допоміжні матеріали.

Основні питання:

 • Затверджувачі. Регулятори властивостей. Поверхнево-активні добавки. Припили та розділові покриття.. Замазки. Ущільнювальні та вентиляційні матеріали. Екзотермічні та теплоізоляційні суміші для надливів.

Тема 2.11 Протипригарні матеріали

Лекція 24. Протипригарні матеріали. Фарби.

Основні питання:

 • Види протипригарних матеріалів. Протипригарні фарби. Загальна характеристика протипригарних фарб. Класифікація протипригарних покриттів. Наповнювачі протипригарних фарб. Зв’язувальні компоненти для фарб. Розчинники. Стабілізатори. Технологічні добавки.

Лекція 25. Технології приготування та нанесення протипригарних покриттів.

Основні питання:

 • Приготування фарб та їх склад. Нанесення фарб. Властивості протипригарних фарб і покриттів. Протипригарні пасти.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №7. Дослідження впливу вмісту вологи та глини на міцність формувальних і стрижневих сумішей.

Розділ 3. Взаємодія ливарної форми з виливком

Тема 3.1 Механічна взаємодія виливка з формою

Лекція 26. Етапи взаємодії виливка з матеріалом форми.

Основні питання:

 • Взаємодія рідкого металу з матеріалом форми. Взаємодія твердої кірки з матеріалом форми. Взаємодія виливка в процесі твердіння з матеріалом форми. Взаємодія виливка в процесі охолодження з матеріалом форми.

Лекція 27. Механічна взаємодія виливка з формою на перших двох етапах взаємодії.

Основні питання:

 • Динамічна та статична дія рідкого металу на форму. Розподіл статичного тиску в заповненій формі. Утворення дефектів внаслідок статичної та динамічної дії металу.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №7. Дослідження впливу вмісту вологи та глини на міцність формувальних і стрижневих сумішей (продовження).

Лекція 28. Третій та четвертий етап механічної взаємодії виливка з формою.

Основні питання:

 • Усадкові процеси під час твердіння виливка у ливарній формі. Утворення внутрішніх напружень у виливку та способи їх зменшення.

Тема 3.2 Теплова взаємодія виливка з формою

Лекція 29. Теплові процеси під час заливанням форми металом. Теплофізичні властивості.

Основні питання:

 • Фактори впливу на теплообмін між виливком і формою. Вплив матеріалу наповнювача та кристалізацію виливка. Теплоємність. Теплопровідність. Температуропровідність. Теплоакумулювальна здатність. Вогнетривкість.

Лекція 30. Теплова взаємодія форми з рідким металом.

Основні питання:

 • Вплив температури розплаву на вологу у ливарній формі. Зона конденсації води та її дія на ливарну форму. Утворення поверхневих дефектів.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №8. Дослідження впливу вмісту вологи та бентонітової глини на технологічні властивості формувальних сумішей

Лекція 31. Теплова взаємодія форми на етапах твердіння та у твердому стані.

Основні питання:

 • Температурні поля у виливку та формі. Фізичні та фізико-хімічні процеси у формі на всіх етапах теплової взаємодії виливка з формою.

Тема 3.3 Газові процеси у ливарній формі

Лекція 32. Утворення газів у ливарній формі.

Основні питання:

 • Джерела газів. Процеси, внаслідок яких утворюються гази у ливарній формі. Газотвірна здатність та газопроникність матеріалу форми.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №8. Дослідження впливу вмісту вологи та бентонітової глини на технологічні властивості формувальних сумішей (продовження).

Лекція 33. Взаємодія рідкого металу із газами у формі.

Основні питання:

 • Обмін газів між формою та рідким металом. Взаємодія газів із твердою кіркою на поверхні виливка. Взаємодія газів з виливком на етапі твердіння виливка. Методи попередження проникнення газів у виливок.

Тема 3.4 Фізико-хімічна взаємодія виливка з формою

Лекція 34. Фізико-хімічна взаємодія матеріалу форми з рідким металом та затверділою кіркою.

Основні питання:

 • Фактори, які впливають на процес взаємодії рідкого металу з формою. Сплави, схильні до фізико-хімічної взаємодії. Вплив складу формувальних сумішей на фізико-хімічну взаємодію.

Лекція 35. Пригар.

Основні питання:

 • Різновиди пригару. Умови утворення пригару.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №9. Вплив вмісту затверджувача на властивості самотвердних сумішей.

Лекція 36. Методи запобігання утворенню пригару

Основні питання:

 • Умови для утворення легковідокремлюваного пригару. Запобігання окисненню металу. Забезпечення низької пористості поверхні форми. Попередження хімічної взаємодії. Універсальні способи боротьби з пригаром.

Розділ 4. Приготування та регенерація сумішей

Тема 4.1 Підготовка свіжих матеріалів. Приготування сумішей

Лекція 37. Підготовка свіжих матеріалів.

Основні питання:

 • Підготовка піску. Підготовка глини. Підготовка інших зв’язувальних компонентів.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №9. Вплив вмісту затверджувача на властивості самотвердних сумішей (продовження).

Лекція 38. Приготування сумішей.

Основні питання:

 • Класифікація сумішей. Сутність процесу приготування сумішей. Приготування сумішей різного типу.

Тема 4.2 Регенерація сумішей

Лекція 39. Техніко-економічні основи багаторазового використання сумішей

Основні питання:

 • Відпрацьовані та оборотні суміші. Особливості складу оборотних сумішей. Регенерація сумішей.

Лекція 40. Різновиди процесів регенерації сумішей.

Основні питання:

 • Механічна регенерація. Пневматична регенерація. Гідравлічна регенерація. Термічна регенерація.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №10. Технологічний процес виготовлення ливарних форм.

Розділ 5. Властивості сумішей та методи їх визначення

Тема 5.1 Класифікація властивостей сумішей. Фізико-механічні властивості та методи їх визначення

Лекція 41. Класифікація властивостей сумішей та фізико-механічні властивості.

Основні питання:

 • Класифікація властивостей сумішей. Газопроникність. Газотвірна здатність. Вологість.

Лекція 42. Міцність сумішей та методи її визначення.

Основні питання:

 • Міцність у сирому стані. Міцність у сухому стані. Міцність після затвердіння в оснащенні. Міцність у нагрітому стані (гаряча міцність). Міцність після нагрівання і охолодження (залишкова міцність). Міцність у зоні конденсації води.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №10. Технологічний процес виготовлення ливарних форм (продовження).

Тема 5.2 Технологічні властивості та методи їх визначення

Лекція 43. Технологічні властивості пластичності формувальної суміші. Робочі властивості формувальної суміші.

Основні питання:

 • Текучість. Ущільнювальність. Формувальність. Податливість. Вибиваємість.

Лекція 44. Інші технологічні властивості формувальної суміші.

Основні питання:

 • Живучість. Текучість рідкорухомих сумішей. Липкість. Гігроскопічність. Довговічність.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота №11. Технологічний процес виготовлення художніх виливків.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Дайте визначення поняттям «ливарна форма» та «опока». Наведіть склад модельно-опокового комплекту.
 2. Опишіть технологічний процес виготовлення виливка в разових піщаних формах.
 3. Наведіть основні вимоги до ливарних форм.
 4. Наведіть класифікацію виливків.
 5. Наведіть класифікацію ливарних форм в залежності від кількості виливків, кількості роз’ємів та від товщини стінки форми.
 6. Наведіть класифікацію ливарних форм за методом їх зміцнення та за типом формувальної суміші.
 7. Наведіть класифікацію ливарних форм в залежності від матеріалу наповнювача і зв’язувального компонента.
 8. Охарактеризуйте вогнетривкі наповнювачі для ливарних форм та перерахуйте їх основні властивості.
 9. Наведіть переваги та недоліки формувальних глин.
 10. Наведіть класифікацію пісних пісків.
 11. Охарактеризуйте глинисту складову пісків та метод визначення її кількості.
 12. Наведіть переваги та недоліки кварцових наповнювачів.
 13. Опишіть форму зерен піску. Розкрийте вплив величини і форми зерен на властивості формувальних сумішей.
 14. Розкрийте ознаки класифікації, що входять у позначення марки каолінових глин. Наведіть приклади маркування.
 15. Опишіть фізичні властивості кварцу та основні шкідливі домішки у кварцових пісках.
 16. Охарактеризуйте кварцові, пісні та жирні піски.
 17. Наведіть класифікацію каолінових і полімінеральних глин.
 18. Розкрийте поняття «формувальні матеріали». Вимоги і класифікація. Природні та синтетичні формувальні суміші.
 19. Опишіть методику проведення гранулометричного аналізу пісків.
 20. Наведіть класифікацію зв’язувальних компонентів за методикою професора А.М. Лясса.
 21. Розкрийте ознаки класифікації, що входять у позначення марки пісків. Наведіть приклади маркування кварцового, пісного і жирного піску.
 22. Наведіть методику визначення середнього розміру піщинок і коефіцієнта однорідності.
 23. Які фактори обумовлюють зв’язувальні властивості глин?
 24. Наведіть класифікацію жирних пісків.
 25. Дайте визначення поняттю «активна глина».
 26. Охарактеризуйте формувальні глини та їхній мінералогічний склад.
 27. Наведіть класифікацію зв’язувальних матеріалів.
 28. Наведіть види кварцових пісків та опишіть технології їхнього добування.
 29. Які характеристики пісків не входять у позначення марки?
 30. Дайте визначення поняттю «зв’язувальні компоненти» та наведіть основні вимоги до них.
 31. Розкрийте ознаки класифікації, що входять у позначення марки бентонітових глин. Наведіть приклади маркування.
 32. Наведіть класифікацію кварцових пісків.
 33. Опишіть схильність глинистих мінералів до іонного обміну та до набухання. Розкрийте сутність цих процесів.
 34. Дайте характеристику вогнетривким наповнювачам ливарних форм. Наведіть їхні переваги та недоліки.
 35. Наведіть класифікацію бентонітових глин.
 36. Розкрийте перетворення у каолінових та бентонітових глинах при нагріванні.
 37. Наведіть класифікацію вогнетривких наповнювачів за мінералогічним складом.
 38. Наведіть та розкрийте методи визначення газотвірності формувальних сумішей.
 39. Розкрийте поняття адгезійної і когезійної міцності зв’язувальних компонентів.
 40. Охарактеризуйте кварцові наповнювачі, наведіть їхні недоліки та методи їх усування.
 41. Дайте загальну характеристику органофільного бентоніту. Наведіть переваги і недоліки
 42. Дайте загальну характеристику маслам (оліям). Наведіть переваги, недоліки та область їхнього застосування.
 43. Дайте загальну характеристику синтетичним смолам. Наведіть види синтетичних смол.
 44. Опишіть основні мономери для синтезу органічних смол.
 45. Наведіть переваги синтетичних смол.
 46. Наведіть недоліки синтетичних смол.
 47. Опишіть процес затвердження сумішей із синтетичними смолами. Наведіть область використання смол.
 48. Дайте загальну характеристику технічним лігносульфонатам. Наведіть способи їхнього затвердження та область використання.
 49. Наведіть переваги та недоліки технічних лігносульфонатів.
 50. Дайте загальну характеристику полісахаридам. Наведіть їхні різновиди, переваги, недоліки та область застосування.
 51. Дайте загальну характеристику рідкому склу. Наведіть його види.
 52. Опишіть спосіб приготування рідкого скла. Розкрийте поняття «модуль рідкого скла».
 53. Наведіть переваги та недоліки рідкого скла.
 54. Як відбувається затвердження рідкого скла твердими (порошковими) затверджувачами?
 55. Як відбувається затвердження рідкого скла рідкими і газоподібними затверджувачами?
 56. Наведіть методи покращення вибиваємості сумішей з рідким склом.
 57. Дайте загальну характеристику цементам. Наведіть область їхнього використання, переваги та недоліки.
 58. Дайте загальну характеристику фосфатним зв’язувальним компонентам. Наведіть область їхнього використання.
 59. Дайте загальну характеристику залізо-, магній-, алюмофосфатним сумішам. Наведіть зв’язувальні компоненти та затверджувачі у цих сумішах.
 60. Опишіть процеси затвердження залізо-, магній-, алюмофосфатних сумішей. Наведіть область їхнього використання.
 61. Наведіть переваги та недоліки формувальних сумішей з фосфатними зв’язувальними компонентами.
 62. Перерахуйте та охарактеризуйте етапи взаємодії ливарної форми з виливком.
 63. Перерахуйте та охарактеризуйте види взаємодії виливка з ливарною формою.
 64. Опишіть механічну взаємодію ливарної форми з рідким металом.
 65. Розкрийте механічну взаємодію форми з металом, що твердне, та з твердим виливком.
 66. Опишіть можливі дефекти виливків внаслідок механічної і теплової взаємодії металу з ливарною формою. Наведіть методи боротьби з ними.
 67. Охарактеризуйте дефект «ужимина» та наведіть методи запобігання її утворенню.
 68. Дайте характеристику податливості ливарних форм і стрижнів.
 69. Які вимоги висувають до міцності ливарної форми на різних етапах її взаємодії з металом?
 70. Опишіть теплову взаємодію форми з виливком.
 71. Наведіть та розкрийте фактори, що впливають на температуру та глибину прогрівання форми металом.
 72. Які фізичні та фізико-хімічні процеси відбуваються у формі при нагріванні металом виливка?
 73. Наведіть схему модифікаційних перетворень кварцу при нагріванні.
 74. Дайте визначення теплофізичним характеристикам форми. Опишіть їх вплив на теплову взаємодію форми з виливком.
 75. Які джерела утворення газів у ливарній формі?
 76. Опишіть взаємодію виливка з газами у ливарній формі на різних етапах.
 77. Наведіть умову проникнення газів у рідкий метал.
 78. Поясніть як повинна змінюватись газопроникність за товщиною ливарної форми для недопущення потрапляння газів у метал.
 79. Перерахуйте способи попередження газових дефектів у виливках з вини форми.
 80. Дайте визначення поняттю «газоусадкові дефекти». Наведіть причини їхньої появи та методи попередження.
 81. Опишіть фізичну та фізико-хімічну взаємодію виливка з формою.
 82. Наведіть види пригару та вкажіть причини його утворення.
 83. Що таке легковідокремлюваний пригар та які способи його отримання?
 84. Опишіть утворення металізованого пригару та наведіть способи його попередження.
 85. Опишіть утворення хімічного пригару та наведіть способи його попередження.
 86. Опишіть утворення хіміко-металізованого пригару та наведіть способи його попередження.
 87. Розкрийте шляхи попередження пригару.
 88. Опишіть теплову взаємодію форми з виливком.
 89. Охарактеризуйте умови утворення термічного пригару та наведіть способи його попередження.
 90. Опишіть процес підготовки піску до приготування формувальної суміші.
 91. Дайте загальну характеристику полівиниловому спирту. Опишіть процес його тверднення. Наведіть переваги та недоліки.
 92. Наведіть фізичні і теплофізичні властивості формувальних сумішей та одиниці їхнього виміру.
 93. Наведіть фізико-механічні властивості формувальних сумішей та одиниці їхнього виміру.
 94. Наведіть переваги та недоліки гіпсових зв’язувальних компонентів.
 95. Дайте загальну характеристику фенол-формальдегідним смолам. Наведіть їхні різновиди, область використання, переваги та недоліки.
 96. Дайте загальну характеристику етилсилікату. Наведіть його особливості та область використання.
 97. Наведіть класифікацію формувальних сумішей.
 98. Опишіть процес підготовки глини до приготування формувальної суміші.
 99. Дайте загальну характеристику природним і синтетичним формувальним сумішам. Наведіть особливості процесу приготування формувальних сумішей.
 100. Опишіть процес механічної регенерації формувальних сумішей. Наведіть її переваги та недоліки.
 101. Опишіть вплив різних факторів на міцність формувальних сумішей.
 102. Розкрийте вплив вологості піщано-глинистих сумішей на їх міцність та газопроникність.
 103. Дайте загальну характеристику солевим зв’язувальним компонентам. Наведіть їхні переваги, недоліки та область використання.
 104. Що називається вибиваємістю формувальних сумішей? Наведіть методику її визначення та приклади сумішей із поганою і хорошою вибиваємістю.
 105. Розкрийте поняття «міцність формувальних сумішей у сухому стані». Наведіть методику її визначення.
 106. Опишіть процес пневматичної регенерації сумішей. Наведіть її переваги та недоліки.
 107. Дайте визначення поняттям «ущільнюваність», «живучість» та «формуємість» сумішей. Опишіть методики їхнього визначення.
 108. Розкрийте поняття «міцність формувальних сумішей за високих температур». Наведіть методику її визначення.
 109. Дайте визначення поняттям «поверхнева міцність» та «обсипаємість» формувальних сумішей. Опишіть методики їхнього визначення.
 110. Дайте загальну характеристику облицювальним, наповнювальним і єдиним формувальним сумішам та опишіть їхні особливості.
 111. Розкрийте поняття «міцність формувальних сумішей після нагрівання і охолодження». Наведіть методику її визначення.
 112. Розкрийте поняття «твердість формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення.
 113. Опишіть реологічні властивості формувальних сумішей.
 114. Розкрийте поняття «газопроникність формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення.
 115. Розкрийте поняття «вологість формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення.
 116. Опишіть повну регенерацію формувальних сумішей.
 117. Розкрийте поняття «текучість формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення.
 118. Розкрийте поняття «міцність формувальних сумішей у сирому стані». Наведіть методику її визначення.
 119. Опишіть процес термічної регенерації формувальних сумішей. Наведіть її переваги та недоліки.
 120. Наведіть класифікацію властивостей формувальних сумішей.
 121. Поясніть вплив різних факторів на міцність сумішей у сирому стані.
 122. Опишіть процес гідравлічної регенерації формувальних сумішей. Наведіть її переваги та недоліки.
 123. Дайте загальну характеристику відпрацьованим та оборотним формувальним сумішам. Розкрийте можливість повторного використання сумішей з різними зв’язувальними компонентами.
 124. Розкрийте поняття «міцність формувальних сумішей в зоні конденсації води». Наведіть методику її визначення.
 125. Дайте загальну характеристику гіпсовим зв’язувальним компонентам. Наведіть їхні різновиди та область застосування.
 126. Опишіть процес неповної регенерації (кондиціювання) формувальних сумішей.
 127. Наведіть етапи приготування формувальної суміші.
 128. Розкрийте поняття «податливість формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення та способи покращення.
 129. Розкрийте поняття «газотвірна здатність формувальних сумішей». Наведіть методику її визначення та приклади сумішей з високою і низькою газотвірною здатністю.
 130. Опишіть способи покращення вибиваємості сумішей з рідким склом.
 131. Опишіть утворення фосфатних зв’язувальних компонентів. Охарактеризуйте фосфатні зв’язувальні розчини. Наведіть основні характеристики (температура тверднення, термостійкість).
 132. Охарактеризуйте робочі властивості формувальних сумішей: вибиваємість, податливість, газотвірна здатність.

Залик

 • Рейтинговая оценка уровня подготовки студента определяется отдельно до «Положенная про рейтингову система оценки успеваемости студентов по дисциплинам «Теоретические основы формообразования»
 • Письмовий.

Литература:

 1. Люций Р.В., Гурия И.М. Формальні материалы [Текст] : підручник для студ. спеціальности 136 «Металургія», освітньої программы «Компьютеризовані процеси лиття» / Р.В. Люций, И.М. Гурия ; КПІ им. Игоря Сікорського. – Киев : КПІ им. Игоря Сікорського, 2020. – 258 с.

Силабус

[/vc_tta_tour]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *