Спеціальні та особливі види лиття


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Литво у металеві форми вільною і примусовою заливкою металу.

Тема 1. Литво під тиском.

Лекція 1. Литво в металеві форми під тиском (ЛПТ). Сплави для ЛПТ.

Основні питання:

 •   сутність і особливості процесу;
 •   класифікації виливків та сплавів для ЛПТ.

Лекція №2.  ЛПТ – примусове заливання сплавів.

Основні питання:

 • параметри процесу
 • конструкції машин за способом заповнення.

Лекція 3. Системи прес-форм.

Основні питання:

 • конструкції прес-форм;
 • конструювання пакету прес-форми;
 • підбір формотворної і виштовхуваючої систем прес-форми і виду пакету прес-форми;
 • формування системи кріплення (розрахунок плит, фіксуючих фланців і ін.);
 • термостатирування і вентиляційна система.

Тема 2. Прес-форми для ЛПТ

Лекція 4. Розрахунки розмірів робочих порожнин прес-форм та зусилля запирання

Основні питання:

 • матеріали прес-форм
 • розрахунок системи ливників, перетинів промивників тощо

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 1. Вплив складу на властивості моделей та вогнетривких оболонок і способу підвода метала на механічні властивості зразків при литті за моделями, що витоплюються (6 годин).

Тема 3. Литво в металеві форми, примусове заповнення

Лекція 5. Литво вакуумним всмоктуванням, під низьким тиском та протитиском

Основні питання:

 • гідравліка процесу примусового заповнення прес-форми
 • співвідношення елементів прес-форм про ЛПТ

Лекція 6. Особливі способи ЛПТ

Основні питання:

 • кисневий процес
 • гелієвий процес
 • вакуумування в ЛПТ

 

Тема 4. Литво у кокіль.

Лекція 7 Литво у кокіль. Конструювання виливків ї кокілів.

Основні питання:

 • класифікації виливків та кокілів
 • конструкції кокілів
 • матеріали кокілів та їх конструювання

Лекція 8. Технологія кокільного лиття. Обладнанням та види дефектів при литті у кокіль.

Основні питання:

 • тепловий режим кокілю
 • параметри процесу

Лекція 9. Ливникові системи при в кокілях. Розрахунки.

Основні питання:

 • умови кристалізації виливків
 • дефекти виливків

Лекція 10. Виробництво виливків в облицьованих кокілях.

Основні питання:

 • способи футерівки виливниць
 • способи охолодження виливниць, обладнання, склади сумішей
 • техніко-економічні переваги процесу

Лекція 11. Технологія відцентрового литва.

Основні питання:

 • розрахунок числа обертів виливниць
 • вплив відцентрових сил на процеси кристалізації
 • параметрами процесу
 • формування виливків в полі відцентрових сил
 • властивості литого металу

Лекція 12. Машини відцентрового литва.

Основні питання:

 • технологічні різновиди
 • специфіка конструкцій
 • автоматичні комплекси

Лабораторні роботи:

Лабораторна робота 2. Вплив гранулометричного складу пінополістиролу на якість моделей та виливків при литті за моделями, що газифікуються (6 годин).

Розділ 2. Спеціальні види литва у разові форми.

Тема 5. Селективне виготовлення форм і стрижнів.

Лекція 13. Технології лиття металів з використанням синтез – моделей і синтез-форм.

Основні питання:

 • синтез-моделі з порошкових полімерів, SLS-технологія;
 • стереолітографія.

Лекція 14. Виготовлення форм і стрижнів адитивними технологіями.

Основні питання:

 • формувальні і стрижневі матеріали;
 • способи затвердівання.

Лекція 15. Безмодельне виготовлення форм і стрижнів.

Основні питання:

 • алгоритм побудови форми;
 • плаковані вогнетривкі матеріали.

Лекція 16. Литво за моделями, що витоплюються.

Основні питання:

 • модельні і формувальні матеріали;
 • способи виготовлення моделей.

Лекція 17. Процеси формоутворення керамічних форм.

Основні питання:

 • способи затвердівання композицій;
 • режими процесів виготовлення форм.

Лекція 18. Литво за моделями, що газифікуються (ЛГМ).

Основні питання:

 • обладнання процесів формоутворення;
 • нові матеріали для виготовлення моделей

Лекція 19. Литво за моделями, що газифікуються (ЛГМ).

Основні питання:

 • формоутворення в магнітному полі;
 • обладнання і організація поточних ліній.

Лекція 20. Вакуум-плівкові технології (ВПФ).

Основні питання:

 • сутність процесу формоутворення;
 • матеріали, технологічні особливості.

Лекція 21. Вакуум-плівкове формоутворення.

Основні питання:

 • конструкції опок для ВПФ;
 • обладнання і організація технологічних дільниць.

Розділ 3. Особливі види лиття.

Тема 6. Нові технологічні процеси лиття металів і сплавів.

Лекція 22. Комп’ютерне моделювання лиття.

Основні питання:

 • моделювання виливка, що виготовляється литтям під високим тиском;
 • моделювання виливка, що виготовляється литтям в кокіль;
 • моделювання виливка, що виготовляється відцентровим способом;
 • моделювання виливка, що виготовляється литтям за моделями, що витоплюються.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 3. Визначення рідкотекучості сплаву АК-12 при зміні товщини покриття при литті у кокіль (6 годин).

Тема 7. Нові способи приготування зв’язувальних композицій

Лекція 23. Кріо – технології у ливарному виробництві.

Основні питання:

 • три агрегатних стани води;
 • заморожені форми;
 • лиття за ртутними моделям;
 • литво кольорових сплавів у форми з металічної фольги.

Лекція 24. Електроімпульсні технології (ЕМІ).

Основні питання:

 • приготування зв’язувальних композицій ЕМІ;
 • характеристики процесу, порівняння, переваги і недоліки.

 

Розділ 4. Литво неметалевих матеріалів.

Тема 7. Кам’яне лиття.

Лекція 25. Кам’яне лиття з базальту.

Основні питання:

 • петрургія, теорія, матеріали, композиції;
 • технології кам’яного лиття.

 

Тема 8. Лиття синтетичних матеріалів.

Лекція 26. Способи лиття пластмас.

Основні питання:

 • характеристики і властивості пластмас для лиття;
 • параметри технологічних процесів;
 • особливості конструювання прес-форм;
 • види обладнання.

Тема 9. Лиття продуктів харчової промисловості

Лекція 27. Специфіка матеріалів для лиття, температури і в’язкість.

Основні питання:

 • особливості конструювання форм;
 • характеристики і властивості матеріалів: шоколад, карамелі, морозиво;
 • види обладнання.

 

Лекція 28. Перспективи розвитку спеціальних і особливих способів лиття.

Основні питання:

 • огляд перспективних технологій;
 • левітаційна плавка металів;
 • високотемпературний синтез сплавів.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

Завдання

Графік виконання

Іспит

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Спеціальні та особливі види лиття»
 • Письмовий.

Література

Силабус

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *