Вступ до фаху


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Організація освітнього процесу та підготовка кадрів за спеціальністю 136 Металургія в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тема 1.1. Загальні відомості про організацію навчального процесу

Лекція 1. Загальні відомості про організацію навчального процесу

Основні питання:

 • Вища освіта в Україні. Особливості освітнього стандарту за напрямом «136 Металургія». Дисципліни циклу загальної підготовки бакалаврів. Дисципліни циклу професійної підготовки. Основні вимоги до підготовки сучасного фахівця. Особливості підготовки спеціалістів у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тема 1.2. Спеціальна та порошкова металургія

Лекція №2. Спеціальна металургія.

Основні питання:

 • Основні питання: Історичні відомості про металургію. Вакуумно-дуговий переплав. Електрошлаковий переплав. Плазмово-дуговий переплав. Електронно-променевий переплав.

Лекція №3. Порошкова металургія.

Основні питання:

 • Отримання порошків. Формування та спікання виробів з металевих та неметалевих порошків.

Тема 1.3. Охорона праці та екологія в металургії

Лекція №4. Охорона праці та екологія у металургії.

Основні питання:

 • Техніка безпеки. Пожежна охорона. Організація охорони праці на виробництві. Вплив металургії на навколишнє середовище. Загальні принципи створення екологічно чистої металургії.

Розділ 2. Ливарне виробництво

Тема 2.1. Історія виробництва виливків

Лекція №5. Історія виробництва виливків.

Основні питання:

 • Виникнення ливарної справи. Зародження та розвиток художнього литва. Ливарне виробництво як галузь промисловості. Науково-технічний прогрес у ливарному виробництві. Видатні ливарники.

Тема 2.2. Ливарні сплави

Лекція №6. Ливарні сплави.

Основні питання:

 • Поняття сплаву та історія їх виникнення. Загальна характеристика та вимоги до сплавів. Ливарні властивості сплавів. Плавлення сплавів.

Тема 2.3. Формувальні та стрижневі матеріали

Лекція №7. Приготування сумішей та їх властивості.

Основні питання:

 • Класифікація формувальних та стрижневих матеріалів. Оснащення для приготування формувальних та стрижневих сумішей. Технологічний процес приготування сумішей. Основні властивості сумішей.

Тема 2.4. Виробництво виливків у разових піщаних формах

Лекція 8. Блок-схема технологічного процесу виробництва виливка.

Основні питання:

 • Блок-схема узагальненого технологічного процесу виробництва виливка. Модельно-опоковий комплект. Конструктивні елементи ливарної форми. Вимоги до ливарної форми. Стрижні. Вимоги до стрижнів. Конструктивні елементи виливка та ливниково-живильної системи.

Лекція 9. Методи ущільнення формувальних і стрижневих сумішей.

Основні питання:

 • Технологічний процес виготовлення разової піщаної форми та стрижнів ручним формуванням. Машинне формування: пресування, струшування, піскодувний та піскострільний способи ущільнення. Механізація процесів виготовлення ливарних форм та стрижнів.

Тема 2.5. Спеціальні способи лиття за разовими моделями

Лекція 10. Лиття за моделями, що витоплюються.

Основні питання:

 • Принцип методу лиття за моделями, що витоплюються, і конструктивно-технологічна схема процесу. Особливості, переваги, недоліки і галузі застосування методу лиття у форми за моделями, що витоплюються.

Лекція 11. Лиття за моделями, що газифікуються.

Основні питання:

 • Принцип методу лиття за моделями, що газифікуються, і конструктивно-технологічна схема процесу. Особливості, переваги, недоліки і галузі застосування методу лиття у форми за моделями, що газифікуються.

Тема 2.6. Спеціальні способи лиття в металеві форми

Лекція 12. Лиття у кокіль. Відцентрове лиття.

Основні питання:

 • Принцип методу лиття у кокіль та конструктивно-технологічна схема процесу. Особливості, переваги, недоліки і галузі застосування методу лиття у кокіль. Принцип методу відцентрового лиття та конструктивно-технологічна схема процесу. Особливості, переваги, недоліки і галузі застосування відцентрового методу лиття.

Лекція 13. Лиття під високим тиском.

Основні питання:

 • Принцип методу лиття під високим тиском та конструктивно-технологічна схема процесу. Особливості, переваги, недоліки і галузі застосування методу лиття під високим тиском.

Тема 2.7. Особливості художнього та ювелірного литва. Художнє та ювелірне литво

Лекція 14. Особливості художнього литва.

Основні питання:

 • Сплави для художнього литва. Технології виготовлення форм для художніх виливків. Способи лиття, що застосовують для виготовлення художніх виливків. Декоративні способи оброблення художнього литва.

Лекція 15. Особливості ювелірного литва.

Основні питання:

 • Сплави дорогоцінних металів. Особливості литва за моделями, що витоплюють для виготовлення ювелірних виробів.

Тема 2.8. Комп’ютеризація та інноваційні технології у ливарному виробництві

Лекція 16. Комп’ютеризація процесів ливарного виробництва. Використання адитивних технологій у ливарному виробництві.

Основні питання:

 • Застосування комп’ютерних технологій для моделювання ливарних процесів. Використання адитивних технологій для виготовлення моделей, форм та стрижнів.

Лекція 17. Основи організації та економіки ливарного виробництва. Перспективи розвитку.

Основні питання:

 • Загальні поняття про економіку та організацію виробництва. Собівартість виливків. Досягнення та перспективи розвитку ливарного виробництва.

Залікова робота

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Дайте визначення поняттям «ливарна форма» та «опока». Наведіть склад модельно-опокового комплекту.
 2. Опишіть технологічний процес виготовлення виливка в разових піщаних формах.
 3. Наведіть основні вимоги до ливарних форм.

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Вступ до фаху»
 • Письмовий.

Силабус

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *