Виробництво виливків із кольорових металів


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Ливарні кольорові сплави 

Тема 1.1. Вступ. Класифікація кольорових металів

Лекція 1. Стан та перспективи розвитку виробництва виливків з кольорових металів та сплавів в Україні та за кордоном. Маркування металів та класифікація металів. Класифікація сплавів кольорових металів.

Лекція 2. Стан та перспективи розвитку виробництва виливків з кольорових металів та сплавів в Україні та за кордоном. Маркування металів та класифікація металів. Класифікація сплавів кольорових металів (закінчення)

Основні питання:

 • Класифікації металів.
 • Маркування металів.
 • Хронологічна класифікація.
 • Промислова класифікація.
 • Внесок вітчизняних учених у розвиток кольорового литва.
 • Перспективи виробництва литва з кольорових металів і сплавів.
 • Класифікація кольорових сплавів.

 

Розділ 2. Алюміній, його сплави

Тема.2.1. Алюміній, його властивості та одержання

Лекція 3. Властивості та способи виробництва алюмінію.

Основні питання:

 • Властивості алюмінію, його вади та переваги.
 • Технологія одержання алюмінію.
 • Використання алюмінію у якості основи сплавів.

 

Лекція 4. Вплив легувальних елементів на властивості алюмінію.

Основні питання:

 • Легувальні компоненти сплавів алюмінію.
 • Класифікація сплавів на основі алюмінію.
 • Вплив легування на ливарні, механічні та експлуатаційні властивості сплавів.
 • Класифікація видів термообробки, їх сутність і призначення.

Практичні заняття:

 • Практична робота 1: Рівноважна кристалізація силумінів за діаграмою стану.

Лекція 5. Ливарні алюмінієві сплави на основі системи Al-Si «силуміни» та «мідісті силуміни».

Основні питання:

 • Основні легувальні елементи сплавів на основі системи алюміній – кремній – магній, алюміній – кремній – мідь, їх властивості та галузі застосування.
 • Вплив хімічного складу на технологічні властивості сплавів.
 • Структурні складові металічної  матриці та їх властивості.
 • Механічні  та технологічні властивості сплавів

 

Лекція 6. Сплави систем Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn.

Основні питання:

 • Характеристика сплавів Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, їх властивості та галузі застосування.
 • Вплив основних легувальних компонентів на ливарні, механічні та експлуатаційні властивості сплавів.
 • Структурні складові металічної матриці та їх властивості.

 

Тема 2.3. Плавка та розливання алюмінієвих сплавів.

Лекція 7. Шихта для плавки алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Вибір компонентів шихти та допоміжні матеріали.
 • Підготовка шихтових матеріалів.
 • Лігатури та їх приготування.
 • Плавильні агрегати для виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Футерівка печей для алюмінієвих сплавів.

 

Лекція 8. Печі для плавки та їх футерівка.

Основні питання:

 • Плавильні агрегати для виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Вибір плавильного агрегату.
 • Взаємодія футерівки з розплавом.
 • Футерівка печей для алюмінієвих сплавів.

Практичні заняття:

 • Практична робота 2: Рівноважна кристалізація дюралів за діаграмою стану.

Лекція 9. Теоретичні основи виплавляння та взаємодія алюмінієвих сплавів з газами.

Основні питання:

 • Теплофізичні основи виплавляння алюмінієвих сплавів.
 • Оксиди в алюмінієвих сплавах і їх вплив на властивості виливків.
 • Взаємодія розплаву з воднем і його вплив на механічні властивості виливків з алюмінієвих сплавів.
 • Взаємодія розплаву з азотом.

 

Лекція 10. Дегазація, рафінування і модифікування алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Сутність процесу дегазації.
 • Сутність процесу рафінування.
 • Дегазатори та рафінатори алюмінієвих сплавів.
 • Сутність процесу модифікування.
 • Модифікатори алюмінієвих сплавів.
 • Механізми дегазації, рафінування та модифікування.

 

Лекція 11. Попередження забруднення металу газами і оксидами.

Основні питання:

 • Способи зменшення вмісту газів і оксидів у виливках.
 • Термообробка шихти.
 • Порядок завантаження шиїти.
 • Захисні флюси для алюмінієвих сплавів.

 

Лекція 12. Технологічні операції підвищення якості металу для виливків з алюмінієвих сплавів.

Основні питання:

 • Технологічна операція рафінування алюмінієвих сплавів.
 • Технологічна операція дегазації алюмінієвих сплавів.
 • Технологічна операція модифікування алюмінієвих сплавів.
 • Контроль якості сплавів.

Практичні заняття:

Практична робота 3: Дегазація алюмінію продувкою рідкого металу у ковші.

Лекція 13. Виплавляння та розливання сплавів алюмінію.

Лекція 14. Виплавляння та розливання сплавів алюмінію (закінчення).

Основні питання:

 • Мета технологічної операції виплавляння сплаву потрібної марки.
 • Послідовність завантаження шихтових матеріалів.
 • Корегування хімічного складу.
 • Приготування сплавів із застосуванням і без застосування проміжного сплаву.
 • Особливості виплавляння і розливання сплавів різних груп.

 

Тема 2.4. Класифікація та виробництво фасонних виливків.

Лекція 15. Класифікація виливків та їх виробництво литтям у разові піщані форми.

 

Лекція 16. Класифікація виливків та їх виробництво литтям у разові піщані форми (закінчення).

Основні питання:

 • Класифікація виливків з алюмінієвих сплавів.
 • Вибір раціонального способу виробництва виливків.
 • Типові склади та властивості формувальних сумішей для алюмінієвих сплавів.
 • Основні типи ливникових систем для лиття алюмінієвих сплавів у піщані форми.
 • Надливи, живильники та холодильники при виплавлянні алюмінієвих сплавів.

Практичні заняття:

 • Практична робота 4: Видалення неметалічних включень під дією гравітаційних сил.

Лекція 17. Спеціальні методи лиття алюмінієвих сплавів.

Лекція 18. Спеціальні методи лиття алюмінієвих сплавів (закінчення).

Основні питання:

 • Метод лиття у кокіль, особливості, переваги, недоліки.
 • Метод відцентрового лиття, особливості, переваги, недоліки.
 • Лиття під низьким тиском.
 • Лиття з кристалізацією під тиском.
 • Лиття під високим тиском.

 

Розділ 3. Магній та магнієві сплави.

Тема 3.1. Магній його одержання та легування.

Лекція 19. Магній його властивості, одержання, домішки. Легування магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Способи одержання магнію.
 • Рафінування магнію.
 • Домішки у магнії, марки магнію.
 • Вплив легування на властивості магнію.
 • Класифікація промислових сплавів магнію.

 

Тема 3.2. Вплив легувальних елементів на властивості магнію та термічна обробка ливарних магнієвих сплавів.

Лекція 20. Ливарні магнієві сплави на основі систем Mg-Al-Zn.

Основні питання:

 • Сплави системи Mg-Al-Zn.
 • Характеристика промислових сплавів.

Практичні заняття:

 • Практична робота 5: Умова видалення газів з рідкого металу.

Лекція 21. Ливарні магнієві сплави на основі систем Mg-Zn-Zr та Mg-РЗM-Zr (Mg-Nd-Zr).

Основні питання:

 • Сплави системи Mg-Zn-Zr і характеристика промислових сплавів.
 • Сплави системи Mg-РЗM-Zr (Mg-Nd-Zr) і характеристика промислових сплавів.
 • Термічна обробка ливарних магнієвих сплавів.

 

Тема 3.3. Плавка та розливання магнієвих сплавів.

Лекція 22. Шихта для виплавляння магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Види шихтових матеріалів.
 • Введення легувальних елементів.
 • Приготування шлак-лігатури з цирконієм.
 • Лігатури, що використовуються при виплавлянні магнієвих сплавів, їх характеристика.

 

Лекція 23. Печі для виплавляння магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Типи печей та характеристика тигельних печей, печей зі стаціонарним тиглем, індукційних печей та відбивних печей для магнієвих сплавів.
 • Футерівка печей для виплавляння магнієвих сплавів.

 

Лекція 24. Теоретичні основи виплавляння магнієвих сплавів.

Основні питання:

 • Закономірності випаровування складових магнієвих розплавів.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з воднем.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з киснем.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з азотом.
 • Взаємодія рідких магнієвих сплавів з іншими газами.

Практичні заняття:

 • Практична робота 6: Укрупнення неметалічних включень у розплавленому металі.

Лекція 25. Технологічні основи виплавляння магнієвих сплавів для виливків.

Лекція 26. Технологічні основи виплавляння магнієвих сплавів для виливків (закінчення).

Основні питання:

 • Попередження газонасичення виливків.
 • Вимоги до флюсів для плавки магнієвих сплавів.
 • Характеристика флюсів, механізм їх дії.
 • Рафінування і дегазація магнієвих сплавів.
 • Рафінування від металічних домішок.
 • Металургійні методи модифікування магнієвих сплавів.
 • Фізичні методи модифікування магнієвих сплавів.

 

Лекція 27. Виплавляння та розливання сплавів магнію.

Лекція 28. Виплавляння та розливання сплавів магнію (закінчення).

Основні питання:

 • Приготування попередніх і проміжних сплавів.
 • Приготування робочого сплаву в печах з тиглем, що виймається і у стаціонарних.
 • Дуплекс-процес або плавка комбінованим методом.
 • Приготування сплавів системи Mg- Zn – Al -Mn (МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ6).
 • Плавка магнієвих сплавів підвищеної корозійної стійкості (підвищеної чистоти МЛ4пч і МЛ5пч).
 • Приготування магнієвих сплавів з рідкісноземельними металами і цирконієм.
 • Розливання металу з печей зі стаціонарними тиглями.
 • Заливання форм з тиглів, що виймаються, або після плавки дуплекс-процесом.

Практичні заняття:

 • Практична робота 7: Рух неметалічних включень у концентраційному полі ПАР.

Тема 3.4. Виробництво фасонних виливків з магнієвих сплавів

Лекция 29. Виробництво виливків з магнієвих сплавів (спеціальні методи лиття)

Основні питання:

 • Методи лиття, що використовуються для виготовлення виливків різних розмірів.
 • Залежність методів лиття від об’єму виробництва.
 • Лиття в кокіль.
 • Лиття під тиском.

 

Лекция 30. Виробництво виливків з магнієвих сплавів литтям у разові піщані форми

Основні питання:

 • Особливості лиття у разові піщані форми
 • Вимоги до вихідних формувальних матеріалів.

 

Лекция 31. Виробництво виливків з магнієвих сплавів литтям у разові піщані форми (закінчення)

Основні питання:

 • Виготовлення стрижнів для фасонного лиття магнієвих сплавів.
 • Механічні та технологічні властивості ливарних магнієвих сплавів при литті у піщані форми.
 • Отримання виливків підвищеної точності.

 

Розділ 4. Ливарні сплави на основі легкоплавких важких металів.

Тема 4.1. Одержання та властивості цинку, свинцю і олова.

Лекція 32. Одержання та властивості цинку, свинцю і олова.

Основні питання:

 • Одержання цинку пірометалургійним (дистиляційним) та гідрометалургійним (електролітичним) способом.
 • Рафінування та марки цинку.
 • Способи одержання свинцю (відновна плавка, горнова плавка).
 • Способи рафінування чорнового свинцю.
 • Марки свинцю.
 • Характеристика олова.
 • Загальні положення металургії олова.
 • Марки олова.

Практичні заняття:

 • Практична робота 8: Мінімально можлива масова частка газу в металі при його витримці у глибокому вакуумі.

Тема 4.2. Ливарні сплави на основі цинку, свинцю і олова.

Лекція 33. Вплив елементів на властивості цинку та ливарні цинкові сплави.

Основні питання:

 • Марки та хімічний склад ливарних цинкових сплавів.
 • Механічні властивості цинкових сплавів.
 • Термічна обробка ливарних цинкових сплавів.
 • Особливості плавки цинкових сплавів.
 • Взаємодія з газами.
 • Флюси для рафінування та дегазації.
 • Модифікування.

 

Лекція 34. Технологічні основи виплавляння сплавів на основі цинку.

Основні питання:

 • Шихтові матеріали та їх підготовка до плавки.
 • Приготування лігатур.
 • Технологія плавки сплавів системи Zn-Аl-Сu.
 • Технологія відцентрового лиття та лиття під тиском.

 

Лекція 35. Ливарні сплави на основі свинцю та олова.

Основні питання:

 • Вплив елементів на властивості свинцю та олова.
 • Домішки в олові.
 • Бабіти, припої, п’ютери, друкарські сплави..
 • Термічна обробка ливарних свинцевих та олов’яних сплавів.
 • Особливості плавки свинцевих сплавів.
 • Особливості плавки олов’яних сплавів.

 

Розділ 5. Сплави на основі тугоплавких металів.

Тема 5.1. Склад, властивості та галузі використання сплавів.

Лекція 36. Склад, властивості та галузі використання сплавів. Технологія плавлення сплавів і одержання виливків зі сплавів на основі тугоплавких металів.

Основні питання:

 • Характеристика, плавка та лиття мідних сплавів.
 • Характеристика сплавів на основі нікелю.
 • Характеристика сплавів на основі титану.
 • Характеристика сплавів на основі тугоплавких металів.
 • Виплавляння сплавів на основі тугоплавких металів.

Практичні заняття:

Практична робота 9: Внески конвекції і спливання в процесі рафінування металу від неметалічних включень.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Печі для плавки алюмінієвих сплавів.
 2. Печі для плавки магнієвих сплавів.
 3. Методи модифікування магнієвих сплавів.
 4. Методи модифікування алюмінієвих сплавів.
 5. Ливарні властивості алюмінієвих сплавів.
 6. Ливарні властивості магнієвих сплавів.
 7. Основні легувальні елементи алюмінієвих сплавів.
 8. Основні легувальні елементи сплаві на основі магнію.
 9. Взаємодія алюмінієвих сплавів з газами.
 10. Взаємодія магнієвих сплавів з газами.
 11. Матеріал тигля при виплавці алюмінієвих сплавів.
 12. Матеріал тигля при виплавці магнієвих сплавів.
 13. Формувальні матеріали для магнієвого лиття.
 14. Формувальні матеріали для алюмінієвого лиття.
 15. Покривні флюси для алюмінієвих розплавів.
 16. Покривні флюси для сплавів магнію.
 17. Особливості плавки алюмінієвих сплавів.
 18. Термічна обробка алюмінієвих сплавів.
 19. Особливості плавки магнієвих сплавів.
 20. Рафінувальні флюси для алюмінієвих сплавів.
 21. Рафінувальні флюси для магнієвих сплавів.
 22. Класифікація алюмінієвих сплавів.
 23. Класифікація магнієвих сплавів.
 24. Термічна обробка магнієвих сплавів.
 25. Шихтові матеріали та їх підготовка при плавці алюмінієвих сплавів.
 26. Шихтові матеріали та їх підготовка при плавці магнієвих сплавів.
 27. Дегазація магнієвих сплавів.
 28. Дегазація алюмінієвих сплавів.
 29. Спеціальні способи лиття алюмінієвих сплавів.
 30. Спеціальні способи лиття магнієвих сплавів.

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Виробництво виливків з кольорових металів»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *