Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти


Шановні студенти!

Доводимо до вашого відома, що відповідно до порядку організації освітнього процесу (Наказ №НОН/18/2021 від 1 лютого 2021 року) та формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачам вищої освіти необхідно здійснити вибір освітніх компонент вільного вибору з ЗУ каталогу та Ф каталогу на наступний 2021/2022 навчальний рік з дотриманням строків:

  • з 01 по 12 березня 2021 року «перша хвиля вибору вибіркових навчальних дисциплін» шляхом інформування всіх студентів щодо, порядку, термінів та особливостей запису на ці дисципліни через особистий кабінет АІС «Електронний кампус». За потреби, буде організовано для студентів випусковими кафедрами у позанавчальний час презентації запропонованих до вибору таких дисциплін. Конкретний час та процедура вибору дисциплін у цей період буде узгоджена із студентами кураторами відповідних груп;
  • з 22 по 26 березня 2021 року буде організовано «другу хвилю вибору вибіркових навчальних дисциплін » для студентів, що з поважних причин не змогли обрати її або за якою не вдалося сформувати навчальну групу. У цьому випадку студентам буде запропоновано обрати ту навчальну дисципліну, за якою сформовано навчальну групу.

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Фаховий каталог вибіркових дисциплін буде викладено на сайті кафедри.

Робочий телефон: (044)-204-82-16 Робоча кімната: 416-9 Поштова скринька: foundry@kpi.ua; yamshinskiy@iff.kpi.ua Освіта: 2002 рік. – закінчив інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Отримав кваліфікацію „магістр металургії”. 2005 рік. – захистив кандидатську дисертацію на тему „Ливарні жаростійкі сталі для виробів, що працюють в агресивних середовищах при температурах до 1250°С”. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри. 2019 рік. – захистив докторську дисертацію на тему „Жаростійкі та зносостійкі ливарні сплави на основі заліза для роботи в екстремальних умовах”.