Будова і властивості металевих і шлакових розплавів


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Класифікація та структура металевих розплавів

Тема 1.1. Поняття рідини, її властивості та природа

Лекція 1. Предмет та задачі курсу.

Основні питання:

 • Властивості рідини.
 • Природа рідини.
 • Перші та сучасні теорії рідинного стану.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1 (8 годин). Розрахунок кривих радіального розподілення атомів та визначення структури рідких сплавів.

Тема 1.2.Класифікація та структура металевих розплавів.

Лекція 2.Функція радіального розподілення атомів рідких металів.

Основні питання:

 • ФРРА, дальній та ближній порядок у розташуванні атомів.

Лекція 3.Функція радіального розподілення атомів рідких металів (продовження).

Основні питання:

 • Поняття про координаційне число рідких металів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1. Розрахунок кривих радіального розподілення атомів та визначення структури рідких сплавів (продовження).

Лекція 4. Функція радіального розподілення атомів рідких сплавів.

Основні питання:

 • Дифракція рентгенівських променів у бінарних розплавах.

Лекція 5. Електронна структура рідких та твердих металів.

Основні питання:

 • Електронна структура рідких металів і сплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1. Розрахунок кривих радіального розподілення атомів та визначення структури рідких сплавів (продовження).

Лекція 6.Класифікація металевих розплавів.

Основні питання:

 • Класифікація металевих розплавів за Вілсоном і Зауервальдом.
 • Сучасні погляди на структуру розплавів.
 • Дірчаста теорія Френкеля, чарункова теорія.

Лекція 7.Класифікація металевих розплавів (продовження).

Основні питання:

 • Статистичні теорії.
 • Геометрична модель рідини Дж. Д. Бернала.
 • Моделі мікронеоднорідної будови розплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1. Розрахунок кривих радіального розподілення атомів та визначення структури рідких сплавів (закінчення).

Розділ 2. Властивості металевих розплавів

Тема 2.1. Питомий електричний опір рідких металів та сплавів

Лекція 8. Питомий опір чистих рідких металів.

Основні питання:

 • Поводження питомого опору при плавленні та кристалізації.
 • Теорія Займана.

Лекція 9. Питомий опір чистих рідких металів.

Основні питання:

 • Питомий опір рідких сплавів.
 • Правила Нордгейма, Лінде та Матіссена.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №2 (6 годин). Розрахунок питомого опору рідких подвійних сплавів на основі мікрогетерогенної теорії розплавів.

Лекція 10. Питомий опір сплавів.

Основні питання:

 • Зв’язок питомого опору з міжчастинковою взаємодією в розплавах.
 • Вплив домішок на питомий опір рідких металів.

Тема 2.2. В’язкість розплавів

Лекція 11. Поняття про в’язкість, її різновиди.

Основні питання:

 • В’язкість чистих металів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №2. Розрахунок питомого опору рідких подвійних сплавів на основі мікрогетерогенної теорії розплавів (продовження).

Лекція 12. Поняття про в’язкість, її різновиди (продовження).

Основні питання:

 • Механізм в’язкості.

Лекція 13. В’язкість бінарних сплавів.

Основні питання:

 • Зв’язок в’язкості бінарних сплавів з енергією міжчастинкової взаємодії у розплавах.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №2. Розрахунок питомого опору рідких подвійних сплавів на основі мікрогетерогенної теорії розплавів (закінчення).

Лекція 14. В’язкість бінарних сплавів.

Основні питання:

 • Закономірності впливу енергії міжчастинкової взаємодії на в’язкість рідини.

Тема 2.3. Густина рідких металів та сплавів

Лекція 15. Густина рідких металів та сплавів.

Основні питання:

 • Зв’язок густини із структурою рідких металів та сплавів.
 • Закон Вегарда.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №3 (4 години). Розрахунок будови розплавів на основі ізотерм молярного об’єму згідно з мікрогетерогенною теорією металевих розплавів.

Лекція 16. Густина рідких металів та сплавів.

Основні питання:

 • Розрахунок густини в моделі мікрогетерогенної будови рідини.

Розділ 3.Структура та властивості шлакових розплавів

Тема 3.1. Будова і фізичні властивості шлакових розплавів

Лекція 17. Теорії будови шлакових розплавів.

Основні питання:

 • Класифікація шлакових розплавів.
 • Сучасні погляди на структуру шлакових розплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №3. Розрахунок питомого опору рідких подвійних сплавів на основі мікрогетерогенної теорії розплавів (закінчення).

Лекція 18. Теорії будови шлакових розплавів.

Основні питання:

 • Діаграми стану шлакових систем.
 • Основність шлаків.
 • Густина, в’язкість, поверхневий натяг шлаків.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Будова та властивості рідин. Теорія Ван-дер-Ваальса. Теорія Френкеля.
 2. Функція радіального розподілення атомів і крива радіального розподілення атомів в рідині.
 3. Геометрична модель рідини Дж. Д. Берналла.
 4. Дифракційні дослідження розплавлених металів. Вплив температури. Результати досліджень та висновки.
 5. Методи визначення координаційних чисел для розплавлених металів. Загальні висновки з експериментальних даних.
 6. Флуктуації координаційних чисел і величина середньої відстані між сусідніми атомами в розплавлених металах.
 7. Дифракційні дослідження рідких подвійних сплавів.
 8. Електронна структура рідких металів і сплавів.
 9. Класифікація металевих розплавів за характером міжатомної взаємодії.
 10. Будова і властивості рідин. Теорія Ван-дер-Ваальса. Теорія Френкеля.
 11. Функція радіального розподілення атомів і крива радіального розподілення атомів в рідині.
 12. Геометрична модель рідини Дж. Д. Берналла.
 13. Дифракційні дослідження розплавлених металів. Вплив температури. Результати досліджень та висновки.
 14. Методи визначення координаційних чисел для розплавлених металів. Загальні висновки з експериментальних даних.
 15. Флуктуації координаційних чисел і величина середньої відстані між сусідніми атомами в розплавлених металах.
 16. Дифракційні дослідження рідких подвійних сплавів.
 17. Електрона структура рідких металів і сплавів.
 18. Класифікація металевих розплавів за характером міжатомної взаємодії.
 19. Будова і властивості рідин. Теорія Ван-дер-Ваальса. Теорія Френкеля.
 20. Функція радіального розподілення атомів і крива радіального розподілення атомів в рідині.
 21. Геометрична модель рідини Дж. Д. Берналла.
 22. Дифракційні дослідження розплавлених металів. Вплив температури. Результати досліджень та висновки.
 23. Методи визначення координаційних чисел для розплавлених металів. Загальні висновки з експериментальних даних.
 24. Флуктуації координаційних чисел і величина середньої відстані між сусідніми атомами в розплавлених металах.
 25. Дифракційні дослідження рідких подвійних сплавів.
 26. Електронна структура рідких металів і сплавів.
 27. Класифікація металевих розплавів за характером міжатомної взаємодії.
 28. Будова і властивості рідин. Теорія Ван-дер-Ваальса. Теорія Френкеля.
 29. Функція радіального розподілення атомів і крива радіального розподілення атомів в рідині.
 30. Геометрична модель рідини Дж. Д. Берналла.
 31. Дифракційні дослідження розплавлених металів. Вплив температури. Результати досліджень та висновки.
 32. Методи визначення координаційних чисел для розплавлених металів. Загальні висновки з експериментальних даних.
 33. Флуктуації координаційних чисел і величина середньої відстані між сусідніми атомами в розплавлених металах.
 34. Дифракційні дослідження рідких подвійних сплавів.
 35. Електронна структура рідких металів і сплавів.
 36. Класифікація металевих розплавів за характером міжатомної взаємодії.

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Будова і властивості металевих і шлакових розплавів»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *