Дегазація та рафінування розплавів


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Будова і властивості металевих розплавів

Тема 1.1.Класифікація та структура металевих розплавів

Лекція 1. Функція радіального розподілення атомів рідких металів і сплавів.

Основні питання:

 • Дальній та ближній порядок у розташуванні атомів.
 • Поняття про координаційне число рідких металів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1.Визначення мінімальної концентрації газів при вакуумній обробці та мінімальна кількість газів у металі при витримці його у глибокому вакуумі (4 години).

Лекція 2. Функція радіального розподілення атомів рідких металів і сплавів продовження).

Основні питання:

 • Дифракція рентгенівських променів у бінарних розплавах.
 • Електронна структура рідких металів.
 • Моделі мікронеоднорідної будови розплавів.

Лекція 3. Дифузія газів (кисень, водень, азот) у рідких металах.

Основні питання:

Механізми дифузії:

 • кисню
 • азоту
 • водню.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №1.Визначення мінімальної концентрації газів при вакуумній обробці та мінімальна кількість газів у металі при витримці його у глибокому вакуумі (закінчення).

Лекція 4. Дифузія металевих атомів у рідких металах.

Основні питання:

 • Механізм дифузії металевих атомів

Практичні заняття:

 • Практична робота №2. Стадії та закономірності випаровування. Кінетична характеристика процесу випаровування домішок з розплаву в умовах вакуумної обробки (закінчення).

Лекція 5. Взаємозв’язок між дифузією та будовою рідких сплавів.

Основні питання:

 • Дифузія газів у рідких металах – як структурно-чутлива характеристика будови розплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №2. Стадії та закономірності випаровування. Кінетична характеристика процесу випаровування домішок з розплаву в умовах вакуумної обробки (4 години).

Лекція 6. Взаємозв’язок між дифузією та будовою рідких сплавів (продовження).

Основні питання:

 • Дифузія металевих атомів у розплавах – як структурно-чутлива характеристика будови рідких металів.

Розділ 2. Гази і неметалічні включення в металах.

Тема 2.1. Джерело газів у рідкому металі. Вплив газів на властивості металів.

Лекція 7.       Проникнення і видалення газів з металу.

Основні питання:

 • Розчинність газів і механізм розчинення.
 • Методи позапічної обробки розплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №2. Стадії та закономірності випаровування. Кінетична характеристика процесу випаровування домішок з розплаву в умовах вакуумної обробки (закінчення).

Лекція 8.       Проникнення і видалення газів з металу (продовження).

Основні питання:

 • Фізичні основи формування газових пухирів в рідкому металі.
 • Умови видалення газів у вигляді пухирів.

Лекція 9.       Дегазація вакуумуванням.

Основні питання:

 • Вакуумування розплавів.
 • Механізм видалення газів у вакуумі.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №3. Укрупнення неметалічних включень у розплавленому металі (2 год.).

Лекція 10.     Дегазація вакуумуванням (продовження).

Основні питання:

 • Концентрації газів у металі та мінімальна кількість газів при витримці металу у глибокому вакуумі.

Лекція 11.     Випаровування домішок з розплаву в умовах вакуумної обробки.

Основні питання:

 • Стадії та закономірності випаровування.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №4. Розрахунок видалення НВ під дією гравітаційних сил та вплив конвекції на видалення неметалічних включень (2 год.).

Лекція 12.     Випаровування домішок з розплаву в умовах вакуумної обробки (продовження).

Основні питання:

 • Кінетична характеристика процесу, коефіцієнт випаровування.

Тема 2.2. Джерело неметалічних включень (НВ) у розплавах та їх вплив на якість металу.

Лекція 13.     Класифікація неметалічних включень. Фізичні основи видалення НВ.

Основні питання:

 • Класифікація і видалення НВ під дією гравітаційних сил і конвекції.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №5. Взаємодія металу з матеріалом тигля вакуумної індукційної печі (2 год.).

Лекція 14.     Класифікація неметалічних включень. Фізичні основи видалення НВ.

Основні питання:

 • Укрупнення НВ у розплаві. Видалення неметалічних включень у вакуумі.

Лекція 15.Неметалічні включення у циркулюючих потоках металу, вплив легування.

Основні питання:

 • Задача про поводження неметалічних включень у циркулюючих потоках металу.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №6. Рафінування сталі від неметалічних включень при крапельному переносі через шар шлаку і розрахунок розподілення сірки між металом і шлаком (4 год.).

Лекція 16.Неметалічні включення у циркулюючих потоках металу, вплив легування (продовження).

Основні питання:

 • Вплив концентраційного поля поверхнево активних речовин розплаву на рух неметалічних включень.

Розділ 3.Обробка металу синтетичними шлаками.

Тема 3.1. Видалення сірки та НВ з розплавів шлаками.

Лекція 17.     Мета обробки. Шкідливі домішки та умови їх видалення з металу. Сульфідна ємність шлаку.

Основні питання:

 • Шкідливі домішки та умови їх видалення з металу.
 • Шлакові системи, механізм переходу шкідливих домішок у шлак.
 • Коефіцієнт розподілення елементів між металом і шлаком.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота №6. Рафінування сталі від неметалічних включень при крапельному переносі через шар шлаку і розрахунок розподілення сірки між металом і шлаком (закінчення).

Лекція 18.     Десульфурація сталі шлаком. Розподілення сірки між металом і шлаком.

Основні питання:

 • Механізм переходу сірки у шлак.
 • Умови десульфурації. Видалення сірки в газову фазу.
 • Видалення сірки при обробці метала сульфідоутворювальними реагентами.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Будова та властивості рідин. Теорія Ван-дер-Ваальса. Теорія Френкеля.
 2. Функція радіального розподілення атомів і крива радіального розподілення атомів в рідині.
 3. Геометрична модель рідини Дж. Д. Берналла.
 4. Дифракційні дослідження розплавлених металів. Вплив температури. Результати досліджень та висновки.
 5. Методи визначення координаційних чисел для розплавлених металів. Загальні висновки з експериментальних даних.

Перелік питань, які виносяться на залік:

 1. Розрахувати зміну концентрації неметалічних включень при краплинному переносі крізь шар шлаку при умовах: радіус краплі 5·10-3 м, товщина шару шлаку змінюється: (0,2, 0,3, 0,4м), середній радіус неметалічних включень 10-4 м.
 2. Розрахувати зміну концентрації неметалічних включень при краплинному переносі крізь шар шлаку при умовах: радіус краплі 5·10-3 м, товщина шару шлаку змінюється: (0,2, 0,3, 0,4м), середній радіус неметалічних включень 10-5 м.
 3. Розрахувати зміну концентрації неметалічних включень при краплинному переносі крізь шар шлаку при умовах: радіус краплі 5·10-3 м, товщина шару шлаку змінюється: (0,2, 0,3, 0,4м), середній радіус неметалічних включень 10-6 м.
 4. Оцінити вплив конвекції на укрупнення неметалічних включень у сталі при градієнті швидкості конвекційних потоків 1 с-1. Швидкість перикінетичної і ортокінетичної коагуляції оцінюється за рівняннями: Температура металу 1900К, в’язкість металу 0,006Па•с, стала Больцмана 1,38•10-23.
 1. Оцінити вплив конвекції на укрупнення неметалічних включень у сталі при градієнті швидкості конвекційних потоків 1 с-1. Швидкість перикінетичної і ортокінетичної коагуляції оцінюється за рівняннями: Температура металу 2100 К, в’язкість металу 0,005 Па•с, стала Больцмана 1,38•10-23.
 1. Оцінити вплив конвекції на укрупнення неметалічних включень у сталі при градієнті швидкості конвекційних потоків 0,1 с-1. Швидкість перикінетичної і ортокінетичної коагуляції оцінюється за рівняннями: Температура металу 2100 К, в’язкість металу 0,005 Па•с, стала Больцмана 1,38•10-23.
 1. Оцінити вплив конвекції на укрупнення неметалічних включень у сталі при градієнті швидкості конвекційних потоків 0,1 с-1. Швидкість перикінетичної і ортокінетичної коагуляції оцінюється за рівняннями: Температура металу 1900 К, в’язкість металу 0,006 Па•с, стала Больцмана 1,38•10-23.
 1. Розрахувати швидкість спливання твердих неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (коефіцієнт форми включень к=6, розмір часток 2•10-5 м і 2•10-6 м, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, густина металу 7200 кГ/м3, густина включення 4000 кГ/м3).
 2. Розрахувати швидкість спливання твердих неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (коефіцієнт форми включень к=6, розмір часток 5•10-5 м і 5•10-4 м, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, густина металу 7100 кГ/м3, густина включення 3900 кГ/м3).
 3. Розрахувати швидкість спливання твердих неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (коефіцієнт форми включень к=6, розмір часток 5•10-5 м і 5•10-4 м, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, густина металу 7100 кГ/м3, густина включення 4000 кГ/м3).
 4. Розрахувати швидкість спливання рідких неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (розмір часток 510-5 м і 2•10-6, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, в’язкість включення 5•10-1Па•с, густина металу 7000 кГ/м3, густина включення 2600 кГ/м3).
 5. Розрахувати швидкість спливання рідких неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (розмір часток 210-5 м і 210-6, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, в’язкість включення 5•10-1Па•с, густина металу 7100 кГ/м3, густина включення 2500 кГ/м3).
 6. Розрахувати швидкість спливання рідких неметалічних включень у сталі при 1873 К в гравітаційному полі без обліку конвекції (розмір часток 210-5 м і 210-6 м, число Рейнольдса£ 1, в’язкість металу 6•10-3Па•с, в’язкість включення 5•10-1Па•с, густина металу 7100 кГ/м3, густина включення 2600 кГ/м3).
 7. Зіставити внески конвекції і спливання в процесі рафінування металу від неметалічних включень. Швидкість руху потоків металу в ковші – 0,5 м/с, в індукційній печі – 3 м/с. В’язкість сталі при 1873 К дорівнює 4•10-3Па•с. Щільності рідкого металу – 7,1•103 кг/м3, глинозему – 3,97•103 кг/м3. Радіус дзеркала металу в ковші – 1 м, у тиглі індукційної печі – 0,5 м. Коефіцієнт форми неметалічних включень дорівнює 6.
 1. Зіставити внески конвекції і спливання в процесі рафінування металу від неметалічних включень. Швидкість руху потоків металу в ковші – 0,5 м/с, в індукційній печі – 3 м/с. В’язкість сталі при 1873 К дорівнює 4•10-3Па•с. Щільності рідкого металу – 7,1•103 кг/м3, глинозему – 3,97•103 кг/м3. Радіус дзеркала металу в ковші – 0,8 м, у тиглі індукційної печі – 0,5 м. Коефіцієнт форми неметалічних включень дорівнює 6.
 1. Зіставити внески конвекції і спливання в процесі рафінування металу від неметалічних включень. Швидкість руху потоків металу в ковші – 0,5 м/с, в індукційній печі – 3 м/с. В’язкість сталі при 1873 К дорівнює 4•10-3Па•с. Щільності рідкого металу – 7,1•103 кг/м3, глинозему – 3,97•103 кг/м3. Радіус дзеркала металу в ковші – 0,6 м, у тиглі індукційної печі – 0,5 м. Коефіцієнт форми неметалічних включень дорівнює 6.
 1. Визначити стадію, яка визначає (лімітує) випаровування марганцю зі сплаву з залізом якщо після 15-ти хвилинної витримки у вакуумі при 1900 К його концентрація знижується з 4,4 % до 0,35 %. Об’єм плавки 15•10-6 м3, площа поверхні ванни 5,6•10-4 м2, густина сплаву 7000 кГ/м3, активність марганцю в залізі 1,5, тиск насиченої пари марганцю при 1900 К дорівнює 5400 Па, залишковий тиск у системі менший за 0,133 Па. Формула Лангмюра має вигляд:
 1. Визначити стадію, яка визначає (лімітує) випаровування марганцю зі сплаву з залізом, якщо після 10-ти хвилинної витримки у вакуумі при 1900 К його концентрація знижується з 4,4% до 0,35%. Об’єм плавки 12•10-6 м3, площа поверхні ванни 4,6•10-4 м2, густина сплаву 7000 кГ/м3, активність марганцю в залізі 1,5, тиск насиченої пари марганцю при 1900 К дорівнює 5400 Па, залишковий тиск у системі менший за 0,133 Па. Формула Лангмюра має вигляд:
 1. Визначити стадію, яка визначає (лімітує) випаровування марганцю зі сплаву з залізом, якщо після 15-ти хвилинної витримки у вакуумі при 1900 К його концентрація знижується з 4,0% до 0,3%. Об’єм плавки 10•10-6 м3, площа поверхні ванни 4,6•10-4 м2, густина сплаву 6900 кГ/м3, активність марганцю в залізі 1,4, тиск насиченої пари марганцю при 1900 К дорівнює 5400 Па, залишковий тиск у системі менший за 0,133 Па. Формула Лангмюра має вигляд:
 1. Визначити мінімальні концентрації кисню, азоту і водню в рідкій низьковуглецевій сталі при вакуумному обробленні. Температура металу 2100 К, поверхневий натяг сталі, що містить вуглець і кисень, 1400 мДж/м2, константа реакції розчинення азоту дорівнює 0,04, константа реакції розчинення водню дорівнює 0,003, константа реакції розкислення металу вуглецем дорівнює 490, вміст вуглецю в металі 0,15 %.
 2. Визначити мінімальні концентрації кисню, азоту і водню в рідкій низьковуглецевій стали при вакуумному обробленні. Температура металу 2000 К, поверхневий натяг стали, що містить вуглець і кисень, 1480 мДж/м2, константа реакції розчинення азоту дорівнює 0,045, константа реакції розчинення водню дорівнює 0,0025, константа реакції розкислення металу вуглецем дорівнює 490, вміст вуглецю в металі 0,1 %.
 3. Визначити мінімальні концентрації кисню, азоту і водню в рідкій низковуглецевій стали при вакуумному обробленні. Температура металу 2100 К, поверхневий натяг стали, що містить вуглець і кисень 1450 мДж/м2, константа реакції розчинення азоту дорівнює 0,05, константа реакції розчинення водню дорівнює 0,003, константа реакції розкислення металу вуглецем дорівнює 490, вміст вуглецю в металі 0,2 %.
 4. Визначити мінімальні концентрації кисню, азоту і водню в рідкій низьковуглецевій сталі при вакуумному обробленні. Температура металу 1900 К, поверхневий натяг сталі, що містить вуглець і кисень 1500 мДж/м2, константа реакції розчинення азоту дорівнює 0,04, константа реакції розчинення водню дорівнює 0,003, константа реакції розкислення металу вуглецем дорівнює 490, вміст вуглецю в металі 0,3 %.

 

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Дегазація та рафінування розплавів»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *