Художнє і ювелірне литво


Дисципліна відноситься до циклу вільного вибору та базується на знаннях, уміннях та навичках, одержаних студентами при вивчені дисциплін “Хімія”, “Фізична хімія”, “Теоретичні основи формоутворення”, “Теоретичні основи ливарного виробництва, “Металознавство”, «Первинні матеріали для ливарного виробництва», “Історія технологій художнього литва” і є однією із завершальних дисциплін у циклі підготовки бакалаврів з спеціальності 136-Металургія.

Підготовка фахівців зі спеціалізації «Художнє та ювелірне литво» передбачає вивчення основ металургії дорогоцінних металів, плавки сплавів на їх основі, технології формоутворення литих художніх та ювелірних виробів.

Дисципліна ”Технології художнього та ювелірного литва” має безпосередню задачу надання знань, умінь і практичних навичок технолога в області виробництва литих художніх та ювелірних виробів.

Матеріали для самостійного опрацювання у зв’язку з КАРАНТИНОМ:

Питання для самостійного вивчення дисципліни під час карантину.

Бредихин В.Н. и др. Благородные металлы.
Металлургия благородных металлов
Зотов Б.Н. Художественное литье
Луговой В.П. Технология ювелирного производства
Халилов И.Х. Ювелирное литье

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *