Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації


Щотижневий календар

 

Практичні заняття:

Практична робота 1: Симплексна система координат. Симетричні та  решітчасті плани.

Практичні заняття:

Практична робота 2: Симплекс-центроїдні плани.

Практичні заняття:

Практична робота № 3. D-оптимальні симплексні плани.

Практичні заняття:

Практична робота 4: Вивчення ливарних властивостей синтетичних чавунів.

Практичні заняття:

Практична робота № 5 Дослідження гарячеламкості синтетичних чавунів.

Практичні заняття:

Практична робота 6: Оптимізація симплекс методом.

Практичні заняття:

Практична робота № 7. Метод крутого сходження для досягнення оптимуму.

Тема 2. Підготовка наукової статті та доповіді

Практичні заняття:

Практична робота 8: Оформлення звіту з НДР та підготовка тез доповіді.

Практичні заняття:

Практична робота 9: Підготовка презентації доповіді.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Дайте визначення симплекса, назвіть декілька видів симплекса.
 2. Нарисуйте симплекс-центроідний план для 3-ри та 4-ри компонентної системи.
 3. Дайте визначення D-оптимального симплексного плану експерименту.
 4. Зробіть перерахунок натуральних змінних у кодовані: (А, В, С)=х1(80,0,20)+х2(60,20,20)+х3(20,0,80).
 5. В чому полягає сутність оптимізації симплекс методом?
 6. Назвіть види руху симплекса по поверхні відгуку при симплекс оптимізації.
 7. Як виходити з положення, коли симплекс коливається відносно однієї грані?
 8. Що означає обертання симплекса навколо певної вершини?
 9. Що робити, якщо є припущення про існування кількох екстремумів?
 10. В чому полягає метод крутого сходження (спуску)?
 11. Що є основними вихідними даними для виконання НДР?
 12. Що включає в себе початковий етап виконання НДР?
 13. Яка інформація повинна бути викладена в доповіді?

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *